Testler

Paragraf Testi 8 (8.Sınıf Türkçe)

PARAGRAF TESTİ 8 (8.SINIF TÜRKÇE)
1.İyi insanlarla arkadaş olmak, kişiye her zaman yarar sağlar. Kötülerin dostluğu ise insana daima acı, ıstırap ve dert verir. Kişiler arkadaşlarından etkilendiğinden; iyinin arkadaşı iyi, kötünün arkadaşı kötü olur.
Bu parçada anlatılanları en iyi özetleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deveciyle konuşan kapısını büyük açar.
B) Kendinden büyükle bahse girişme.
C) İsin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar.
D) Keskin sirke küpüne zarar.

2. Şair, sadece Türkçeye değil, bütün değerlerimize aynı titizlikle yaklaşmış, keskin zekası, şair sezgileriyle bizim farkına bile varmadığımız incelikleri keşfetmiştir. Koca koca şairler, yeni ve geçici modaların peşine takılıp kendilerini harcarken o, sonuna kadar kendisi olarak kalmasını bilmiş bir yazardır.
Parçada “sonuna kadar kendisi olarak kalmış bir yazar” sözleriyle şairin hangi yönü anlatılmak istenmiştir?
A) Özgünlüğü
B) Sadeliği
C) Üslubu
D) Özgürlüğü

3.Yazdıklarıma karşı acımasızım. (1) Onların çoğu sürekli bir didişmenin ürünüdür. (2) Öykülerimi yayımlamadan önce dinlendirmeye bırakırım. (3) Son biçimini aldıklarına güvendiğim anda yayınlarım ancak. (4) Yeni teknoloji ile bu daha da kolay oluyor. (5) Yaklaşık beş yıl önce bilgisayara geçtim.
Bu parça açıklanan düşünceler bakımından iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi numaralı cümleyle başlar?
A) 2 B) 3 C) 4 D)5

4. Benim romana merakım çocukluktan başlar. Ben yedi yaşında iken ölen babam pek çok roman bırakmış. Ben okul kitaplarından çok onları okurdum. Benim annem de okuma yazma bilirdi ve Ekmekçi Kadın’ı, Monte Kristo’yu vs. okurdu. Benim kız kardeşim de vardı ama onda okuma merakı uyanmadı. O da aynı havanın içinde yetişti, aynı romanları dinledi. Ama onda okuma merakı bile görülmedi…
Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?
A) Okumak başlı başına bir sanattır.
B) Demek ki okuma için doğuştan bir eğilim olacak.
C) Okuma alışkanlığının temelinde örnek olma yatar.
D) Annemizin gösterdiği çabayı göz ardı edemeyiz.

5. Aşağıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulursa hangisi paragrafın ilk cümlesi olur?
A) İnsan yaratılış gereği duyulan ir ihtiyaç sonucunda konuşur tabii ki.
B) Bu, ifadeyi renkli, canlı, çekici bir düzeye ulaştırma sanatıdır.
C) Fikir, düşünce, amaç ve isteklerimizin sözle ifadesine konuşma denir.
D) Ama konuşmadan konuşmaya fark olduğunu da unutmamak gerekir.

6. (1) Şairler ve yazarlar yaşadıkları, yetiştikleri toplumun ürünüdür. (2) Elbette şiirlerini de halkın sözcükleriyle kurarken o dili de geliştirirler. (3) Dil bir insan topluluğunun varlığını, benliğini geliştirir. (4) Halkın dilini işlemek, o halkın şiirine, yazarına düşer.
Numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

7. Akıl yürütmenin birtakım kuralları vardır, bu kurallar matematik kurallarına benzer. Nasıl ki matematik kurallarına uymayan bir matematikçi düşünülemez, mantık kurallarına uymayan bir düşünce sahibi de düşünülemez.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?
A) Benzetme
B) Tanımlama
C) Açıklama
D) Tartışma

8. Kedi sevmek insanları sevmekten farklı bir şey mi? Bilge Karasu, “Kedi sevmek, kedinin, kendisini seven kişi karşısındaki umursamaz bağımsızlığını baştan kabul etmek demektir.” der bir masalında. Ben bu farklı sevme biçimini bundan daha iyi tanımlayan bir cümleye rastlamadım bugüne dek.
Parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinin hangisinden yararlanılmıştır?
A) Tanımlama
B) Karşılaştırma
C) Tanık gösterme
D) Açıklama

9. Yazmacı Tahir benim durduğum alt baştan yukarı doğru, orta yeri hafifçe çukurlaşıp bel vererek ip gibi uzanıyordu. Sokağın iki yanında, ipe dizili tespih tanelerini andıran renk renk otomobiller sıralanmıştı. Kıyı yönü olduğunu sandığım sokağın bana göre sol yanı boyunca da sağ yana düşen Bağdat Caddesi yönünde de kesme beton yapılar yükseliyordu.
Bu parçanın anlatımından aşağıdakilerden hangisi ağırlıktadır?
A) Karşılaştırma
B) Örneklendirme
C) Betimleme
D) Öyküleme

10. (1) Hiç tambur sanatçısı tanıdınız mı? Ben tanıdım, hem de bugünün en iyisini. (2) Onu tanımakla kalmadım, zaman zaman onunla müzik yapma fırsatını yakaladım. (3) Tambur telli çalgılar içerisinde büyüsüne en çok kapıldığım bir müzik aletidir. (4) Tamburun uzun sapı üzerinde eğilmiş, onu inim inim inleten bir ustaydı o.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

11. Tiyatroda başarılı oyun yazmak için yazar olarak doğmak yetmez. Aynı zamanda sahneyi her şeyiyle bilmek zorundadır oyun yazarı. Zaten dünyanın en büyük kalıcı oyunlarının da yazarları, oyuncular ve yönetmenler değil mi? Shakespeare, Moliere, Goethe, İbsen vb. bunların tümü de sahneyi iyi tanıyan yazarlardır.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır?
A) Öyküleme
B) Karşılaştırma
C) Açıklama
D) Örnekleme

12. Büyük şair, şiire kendinden önce gelenlerin eserlerinde bulunmayan bir öz getirmiş olan adamdır. Onun şiiri, dıştan bakınca eski şiire benzeyebilir. Nedim de Baki gibi, Naili gibi gazeller, kasideler yazar, hem de aynı konularda. Ama bakınca Nedim’in şiirine Baki’nin ve Naili’nin şiirinden apayrı olduğunu görürsünüz. Nedim’den okunduğunda, “Bu söz Nedim’in sözüdür.” Dedirten bir hal vardır. Galip için de bunu söyleyebiliriz. Büyük şairler hep böyledir. Onların en önemli özelliği eskimemektir.
Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tanımlamadan yararlanılmıştır.
B) Örneklendirme yapılmıştır.
C) Karşılaştırma vardır.
D) Tanık gösterme vardır.

13. Toros Dağları’nın etekleri ta Akdeniz’den başlar. Kıyıları döven ak köpüklerden sonra doruklara doğru yavaş yavaş yükselir. Akdeniz’in üstünde daima top top bulutlar salınır. Kıyılar dümdüz, cilalanmış gibi düz, killi topraklardır. Killi toprak et gibidir. Bu kıyılar saatlerce içe kadar deniz kokar, tuz kokar. Tuz keskindir. Düz, killi, sürülmüş topraklardan sonra Çukurova’nın düzlükleri başlar…
Parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır?
A) Benzetmelerden
B) Betimlemeden
C) Mecazlardan
D) Öykülemeden

14. I.Özellikle ticarette herkes kendi malını över.
II.Herkes kendi yaptığı işi beğenir ve kusurlarını başkalarından gizlemeye çalışır.
III.Oysa bu hareket tarzı yanlıştır.
IV. Bu hususta eleştirilere dayanamaz ve kendini savunmaya kalkışır.
Numaralı cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
A) II-I-IV-III
B) II-I-III-IV
C) I-II-III-IV
D) I-III-II-IV

15. Van Gölü’nde güneşin doğuşu, doğumdan önce anne karnındaki kesenin patlamasıdır bir bakıma. Hissedersiniz göğün sancılandığını. Tan ağarır, dağlar kabarır, ufuk yarılır ve ardından başı görünür ışık topunun. Yeni doğmuş bebeğin ıslak, kanlı kafası nasılsa öyle görünür ilkin; yapışkan, lekeli…
Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır?
A) Örneklendirme
B) Benzetme
C) Tanımlama
D) Karşılaştırma

16. Bir vapur yanaşıyor Eminönü’ndeki vapur iskelesine. Martılar ona çığlıklarıyla eşlik ediyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte insanlar birer ikişer dolduruyorlar kaldırımları. Yol kenarlarındaki taksiler, gecenin yorgunluğunu atıyor. Caminin avlusunda güvercinler… Galata köprüsündeki emektar kahvede sabah çayları içiliyor, pencereden içeriye dolan güneşle birlikte. Ah, bir de bu deniz kokusu…
Paragrafta aşağıdaki duyularımızdan hangisiyle ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir?
A) İşitme
B) Koklama
C) Dokunma
D) Görme

CEVAPLAR: 1.C, 2.A, 3.A, 4.B, 5.C, 6.C, 7.A, 8.C, 9.C, 10.C, 11.D, 12.D, 13.D, 14.A, 15.B, 16.C

paragraf testi 8 (8.sinif turkce) indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap