Testler

REKLAM TEST SORULARI 1

REKLAM TEST SORULARI 1

1.”Yazılı reklamın başlangıcı tam olarak bilinmemekle birlikte —————- British Museum’de bulunan ve MÖ 3000’li yıllarda yazıldığı kabul edilen bir çeşit yazının bir reklam olduğu düşünülmektedir.”

Yukarıda verilen metindeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) İngiltere
B) Amerika
C) Fransa
D) Çin
E) Roma

2. 15.yy ortalarında reklamcılıkta yepyeni süreci başlatan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A. Coğrafi keşifler
B) Matbaanın bulunuşu
C) Radyonun bulunuşu
D) Televizyonun icadı
E) Fransız İhtilali

3. Aşağıdakilerden hangisi reklam metinlerinin oluşturulmasındaki temel ilkelerden değildir?
A) Anlaşılır olması
B) Sözcük seçimi
C) Akıcılık
D) Özetleme
E) Sanatlı dil

4) Aşağıdakilerden hangisi reklamlarda kullanılan ikna tekniklerinden biri değildir?
A) İhtiyaç algısı oluşturma
B) Mizah
C) İdeal değerler
D) Sınırlı seçeneklerden birine zorlama
E) Sıradan gösterme

5. Aşağıdakilerden hangisi reklamcılığın işlevlerinden biri değildir?
A) Tanıtma
B) İkna etme
C) Fayda sağlama
D) Değer katma
E) Belirginliği azaltma

6. Resmi kurum ve kuruluşlar ile vakıf-dernek gibi sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlatılan, toplumsal faydayı esas alan, bilgilendirici görsel ve işitsel filmlere verilen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kamu Spotu
B) Zorunlu Yayın
C) Ürün reklamı
D) Bilboard reklamı
E) Banner reklam

7. Aşağıdakilerden hangisi reklamın görevlerinden biri değildir?
A) Satışları artırmak
B) Mal veya hizmeti tüketicinin belleğinde canlı tutmak
C) Gerçekleri örterek tüketiciyi yanıltmak
D) Ürün üzerinde farkındalık yaratmak
E) Markaya değer kazandırmak

8. Reklamlarda 50 lira olan bir ürünün fiyatının 49,99 lira denilerek ürünün daha ucuz olduğu imajı verilmesi aşağıdaki reklam ikna metotlarından hangisidir?
A) Topluluk psikoloji
B) İdeal değerler
C) Bireysellik
D) Gerçeğin bir kısmını örtme
E) Mizah

9. Bir reklamda markayla ilgili temel özelliği ifade eden kısa, çarpıcı söz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özdeyiş
B) Tema
C) Jingle
D) Slogan
E) Başlık

10.Reklamla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Reklamcılığın kökeni Eski Yunan ve Roma’ya dayanır.
B) Başarılı reklam metinleri kolay anlaşılır, yalın kelimelerle kurulmuş, akıcı ve algılanması kolay metinlerdir.
C) Yaratıcılık bir reklamın başarılı olmasının temel koşullardan biridir.
D) Günümüzde gazete reklamları diğer reklam araçlarına göre daha etkilidir.
E) Reklam mesajlarının yaratılmasında temel kaynak tüketicilerdir.

11. “Klinik deneylerle onaylanmış koruma kalkanı ile diş ve diş eti problemlerine karşı savaşır ve 12 saat aktif koruma sağlar. Diş hekimleri tarafından dünyada en çok tavsiye diş macunu…”
Yukarıdaki reklam metninde kullanılan dil işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göndergesel işlevi
B) Kanalı kontrol etme işlevi
C) Heyecana bağlı işlev
D) Dil ötesi işlev
E) Sanatsal işlev

12. Kaynağı belli, ücreti ödenen, kişisel olmayan iletişim biçimi olan, şimdi ya da gelecekte tüketicileri bazı eylemlerde bulunmaları için ikna etmek üzere hazırlanan, bir ürüne, hizmete dair bir mesajı sözlü ya da görüntülü olarak pazara sunmak için yapılan faaliyetlere ne ad verilir?

A) Lisanslama
B) Patent verme
C)Lojistik
D) Reklam
E) Kampanya

13. Aşağıdakilerden hangisi reklamın işlevlerinden biri değildir?

A) Bilgi verme işlevi
B) Yarar sağlama işlevi
C) Hatırlama işlevi
D) İkna etme işlevi
E) Tanıtma işlevi

14. Aşağıdakilerden hangisi nitelikli bir reklam metni üretmek için mal veya hizmetle ilgili bilinmesi gerekenlerden değildir?
A) Mal veya hizmetin sağlayacağı avantaj ya da dezavantajların neler olduğu
B) Reklama konu olan ürünü kullanan tüketicilerin özellikleri
C) Ürünün üretim süreci, kalitesi, fiyatı
D) Firmanın diğer ürünlerinin neler olduğu
E) Ürünü rakiplerinden farklı kılan özelliklerinin bilinmesi

15. Aşağıdakilerden hangisi reklam metinlerinde olması gereken özelliklerden biri değildir?
A) Özgünlük
B) Akıcılık
C) Sadelik
D) Tutarlılık
E) Kapalılık

16. Aşağıdakilerden hangisi reklam ikna metotlarından biri değildir?

A) Ünlü kişileri kullanmak
B) Özel hissettirmek
C) Mizah unsuru kullanmak
D) Sıradan göstermek
E) İhtiyaç hissettirmek

17. Aşağıdaki reklam türlerinden hangisinin diğerlerine göre etkileyicilik oranı daha yüksektir?
A) TV reklamı
B) Gazete reklamı
C) Dergi reklamı
D) Broşür
E) İnternet reklamı

18. Aşağıdaki reklam türlerinin hangisinde izleyen veya dinleyen sayısı hemen tespit edilebilir?
A) Radyo Reklamı
B) Gazete Reklamı
C) TV Reklamı
D) İnternet Reklamı
E) Dergi Reklamı

Edebiyatsultani.com

CEVAPLAR: 1.A, 2.B, 3.E, 4.E, 5.E, 6.A, 7.C, 8.D, 9.D, 10.D,11.A, 12.D, 13.B, 14.D, 15.E, 16.D, 17.A, 18.D

reklam test sorulari 1‘i indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap