Testler

Servet-i Fünun Edebiyatı Test 13

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 13

1.Daha önce bir fen dergisi iken Recaizade Mahmut Ekrem’in Tevfik Fikret’i yayın yönetmenliğine getirmesiyle edebiyat dergisine dönüşen ve topluluğa adını veren dergide bir araya gelmişlerdir.Cenap Şehabettin, Mehmet Rauf gibi isimler bu topluluk içinde yer almışlardır. Dönemin siyasi şartlarının gereği olarak kişisel konuları işlemişlerdir. Fransız edebiyatının özelliklerini Türk edebiyatına uyarlamaya çalışmışlardır. Özellikle romanda Batı ölçüsüne uygun eserler yazmıştır
Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimatçılar

B) Yedi Meşaleciler
C) Fecr-i Aticiler
D) Yeni Lisancılar
E) Edebiyat-ı Cedideciler

2.Aşağıdakilerden hangisi Edebiyat-ı Cedide sanatçılarından biri değildir?
A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şehabettin
C) Samipaşazade Sezai
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Mehmet Rauf

3. Servet-i Fünun’un şiirdeki en önemli temsilcisi olan sanatçı ilk şiirlerinde bireysel konuları, topluluktan ayrı yazdığı şiirlerde ise toplumsal konuları işlemiştir. Aruzu Türkçeye başarıyla uygulamış, şiiri düzyazıya yaklaştırmıştır. Şiirde ses uyumuna fazlasıyla önem veren şair, çocuklar için hece vezniyle yazdığı şiirlerini Şermin adını verdiği kitabında toplamıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüseyin Cahit Yalçın
B) Tevfik Fikret
C) Cenap Şehabettin
D) Mehmet Rauf
E) Halit Ziya Uşaklıgil

4. Servet-i Fünun yazarlarından Mehmet Rauf’un olgunluk dönemi eseri olan ve edebiyat tarihlerinde adından söz ettiren roman, aynı zamanda döneminin de en önemli eserlerindendir. Edebiyatımızın ilk psikolojik romanı kabul edilen bu eser, hazin ve masum bir aşkın serüveninden ibarettir. Mehmet Rauf, bu eseriyle temsil ettiği Servet-i Fünun akımını konu, dil ve karakterleriyle tanımlamıştır.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eylül
B) Nemide
C) Aşk-ı Memnu
D) Ferda-yı Garam
E) Bir Genç Kız Kalbi

5. Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Cenap Şehabettin-Nesr-i Sulh
B) Tevfik Fikret-Tarih-i Kadim
C) Mehmet Rauf-Rubab-i Şikeste
D) Hüseyin Cahit Yalçın-Hayat-ı Muhayyel
E) Halit Ziya Uşaklıgil-Aşka Dair

6. Servet-i Fünuncularla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Şiirde süslü ve yapay bir dil kullanmışlardır.
B) Bir dergi etrafında bir araya gelerek eserlerini bu dergide yayımlamışlardır.
C) Roman ve hikayede ayrıntılara önem vermişlerdir.
D) Tiyatroya büyük önem vermiş ve tiyatro türünde eserler yazmışlardır.
E) Kulak için kafiye anlayışını savunarak şiirlerinde bunu uygulamışlardır.

7. 1900’lü yıllardaki toplumsal çöküşü, psikolojik boyutları ile birlikte gerçekçi bir romantizmle ele alan bu roman, Bihter’in yaşadığı yasak aşkın nedenlerini ve sonuçlarını anlatır. Kıskançlığı nedeniyle evlenmesini istemeyen annesine rağmen, kendisinden daha yaşlı olan Adnan Bey’le evlenen Bihter, Adnan Bey’in üvey kızı ile sorunlar yaşar. Bihter’in, Adnan  Bey’in yeğeni Behlül’le olan ilişkisi, kıskanç annesinin dolaylı girişimleriyle ortaya çıkar. Bihter, içine düştüğü çaresizlikle kendini bir trajedinin tam ortasında bulur.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir Ölünün Defteri
B) Aşk-ı Memnu
C) Nemide
D) Hepsinden Acı
E) Bir Hikaye-yi Sevda

8. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Cenap Şehabettin-Evrak-ı Eyyam
B) Mehmet Rauf-Malta Mektupları
C) Tevfik Fikret-Han-ı Yağma
D) Halit Ziya Uşaklıgil-Kırık Hayatlar
E) Hüseyin Cahit Yalçın-Kavgalarım

9.Aşağıdaki eser-tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Avrupa Mektupları-gezi yazısı
B) Doksanbeşe Doğru-şiir
C) Bir Ölünün Defteri-roman
D) Kırk Yıl-anı
E) Siyah İnciler-deneme

10.Cenap Şehabettin’le ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Yazmış olduğu şiirlerini bir kitap olarak yayımlamamıştır.
B) Gezi yazıları ve makale türünde eserler vermiştir.
C) Yazmış olduğu tek romanının adı Nesr-i Harp’tir.
D) Tiryaki Sözleri adındaki kitabında kendine ait özdeyişleri bir araya getirmiştir.
E) Körebe adındaki eseri, tiyatro türündedir.

11. Servet-i Fünun topluluğunun içinde roman ve hikaye denince önde gelen bir yazardır. Yapıtlarında süslü, sanatlı ve ağır bir dil kullanmıştır. Roman ve öykülerini realizmin etkisinde yazmıştır. Roman kahramanları toplum içindeki seçkin kişilerdir. Hikayelerinde ise Anadolu hayatını ve Anadolu insanını anlatmıştır. Mai ve Siyah, Nemide, Solgun Demet, Hepsinden Acı gibi roman ve öyküleri dışında anı ve mensur şiir türünde eserler kaleme almıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süleyman Nazif
B) Mehmet Rauf
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Tevfik Fikret
E) Hüseyin Cahit Yalçın

12. Aşağıdakilerden hangisi Edebiyat-ı Cedide’nin özelliklerinden biri değildir?
A) Öykü ve romanda Batı tekniğine uygun eserler vermiştir.
B) Sanat için sanat anlayışı benimsenmiştir.
C) Aşk, doğa, hüzün gibi bireysel konular işlenmiştir.
D) Romanda ve şiirde parnasizmden etkilenilmiştir.
E) Şiirde sone, terza-rima gibi yeni nazım biçimleri kullanılmıştır.

13. Servet-i Fünuncuların ortaya çıkmalarında ve bir dergi etrafında bir araya gelmelerinde bir Tanzimat sanatçısı olan … etkili olmuştur. Servet-i Fünun yazarları eserlerindeki betimlemelerde gözlemden yararlanmışlardır. Şiirlerinde Batı şiirinden alınan nazım şekillerinin yanı sıra tamamen kendilerine özgü yeni şekilleri de kullanmışlardır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Namık Kemal
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Abdülhak Hamit Tarhan
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Samipaşazade Sezai

14. Servet-i Fünun Edebiyatıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Eserler sanat için sanat ilkesiyle verilmiştir.
B) Sone, terza-rima gibi Batılı nazım biçimleri kullanılmıştır.
C) Aruz ölçüsü tamamıyla terk edilip serbest ölçülü şiirler yazılmıştır.
D) Romanda İstanbul sınırları içinde gelişen olaylar anlatılmıştır.
E) Şiirde kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir.

Edebiyatsultani.com

15. …, yazmaya çeviri ve şiirle başladı. İzmir’de bir süre dergi ve gazete çıkardı. Daha sonra Edebiyat-ı Cedide topluluğuna katıldı. Servet-i Fünun dergisinde kendisine büyük ün sağlayan romanları bölüm bölüm yayımlandı. Bir ara yazmayı bırakan yazar, II. Meşrutiyet’ten sonra tekrar yazmaya başladı. İzmir’de yazdığı romanlarda acıklı, duygusal bir anlatımla karşılıksız sevgiyi konu aldı. 1925’te yayımlanan …, yazarın önemli romanlarındandır. Sağlam bir kurgusu ve tekniği olan bu romanında yazar, genç ve güzel bir kadının, zengin ama yaşlı kocasına sadık kalma kararına karşın, elinde olmaksızın yasak bir aşka sürüklenmesini, gerçekçi bir yaklaşımla anlatır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Rauf-Eylül
B) Namık Kemal-İntibah
C) Nabizade Nazım-Karabibik
D) Halit Ziya Uşaklıgil-Aşk-ı Memnu
E) Recaizade Mahmut Ekrem-Araba Sevdası

16. …, Fransız edebiyatındaki şiirsel yazı türünün etkisiyle dize sonlarını değişik fiil kipleriyle ya da fiilsiz bağlayan şiirler yazmış, beyit bütünlüğünü kırıp dizeyi özgür bırakmış ve aruz ölçüsünün katı kalıplarını genişletmiştir. Şiirleriyle, Türk şiirinde serbest nazma geçişi kolaylaştırmıştır. Rübab-ı Şikeste şairin önemli kitaplarındandır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Haşim
B) Tevfik Fikret
C) Nabizade Nazım
D) Namık Kemal
E) Cenap Şehabettin

17. Aşağıdaki eserlerden hangisi karşısında verilen yazara ait değildir?
A) Hac Yolunda-Cenap Şehabettin
B) Sefile-Halit Ziya Uşaklıgil
C) Tarih-i Kadim-Süleyman Nazif
D) Genç Kız Kalbi-Mehmet Rauf
E) Saray ve Ötesi-Halit Ziya Uşaklıgil

18. İlk şiiri henüz öğrenciyken Saadet gazetesinde yayımlandı. Daha sonra Servet-i Fünun dergisinde şiirleri basıldı. Servet-i Fünun edebiyatının önemli isimlerinden biri oldu. Bireysel konularda kendine özgü anlatımıyla şiirler yazdı. Şiirlerinde Arapça ve Farsça sözcüklerin yoğun olduğu ağır ve süslü bir dil kullandı. Şiirinde o güne dek duyulmamış ifadelere yer verdi. Şiirde müziğe önem veren şair, heceleri müzik düzeyinde uyumlu kullanmayı savundu. Tamat adlı şiir kitabının yayında Evrak-ı Eyyam, Avrupa Mektupları gibi düzyazı türünde eserler kaleme aldı.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Mehmet Rauf
C) Süleyman Nazif
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Cenap Şehabettin

CEVAPLAR: 1.E, 2.C, 3.E, 4.A, 5.C, 6.D, 7.B, 8.B, 9.E, 10.C, 11.C, 12.D, 13.B, 14.C, 15.D, 16.B, 17.C, 18.E

 

 

 

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap