Testler

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 9

Bu testte Servet-i Fünun romanının biçim ve yapı özellikleri, etkilendiği akımlarla ilgili sorular sorulmuştur.

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 9

1…., daha önce “Cambaz Kız” hikayesinin çıktığı Servet-i Fünun dergisinde, Edebiyat-ı Cedide topluluğuna katıldıktan sonra Mai ve Siyah romanını yayımladı. Edebiyat-ı Cedide’nin öz ve biçim bakımından bütün özelliklerini toplayan bu eser, romantik çizgiler taşıyan bir kahraman (Ahmet Cemil) çevresinde gerçekçi özelliklere yer vermektedir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Mehmet Rauf
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
E) Recaizade Mahmut Ekrem

2. Servet-i Fünun romanlarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Kahramanlar, yüksek zümreden seçilmiş kişilerdir.
B) Hayal-hakikat çatışması ana temalardan biridir.
C) Toplumsal ve sosyal olaylara sıkça yer verilmiştir.
D) Uzun cümlelerle örülü, ağrı ve süslü bir dil kullanılmıştır.
E) Mekan, roman kişilerinin ruhsal durumlarını ortaya koymada önemli bir işlev görmüştür.

3. Tanzimat hikaye ve romancıları, ağırlıklı olarak
               I
Fransız romantiklerini örnek almışlardı.
                    II
Servet-i Fünun romancıları
ise genel olarak

               III
klasik ve realist sanatçıları, ayrıca
            IV
Fransa’da psikolojik roman çığırı açan yazarları örnek almışlardır.
               V
Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I.          B) II.       C) III.          D) IV           E) V.

4. Eser, kendisinden yaşça çok büyük, iki çocuklu, varlıklı bir adamla evlilik yapan Bihter’in romanıdır. Kendinden yaşça büyük olan Adnan Bey’de aradığı mutluluğu bulamayan Bihter, Adnan Bey’in yeğeni Behlül’e karşı ilgi duyar ve Bihter ile Behlül arasında bir ilişki başlar. Bir müddet sonra Adnan Bey, kızı Nihal’i Behlül’le evlendirmeye karar verir. Behlül’ün de bu evliliği istiyor olması Bihter’i çileden çıkarır. Behlül’le ilişkisi ortaya çıkan, terk edilmişlik ve hayal kırıklığı yaşayan Bihter, ailenin bir arada bulunduğu sırada, odasında intihar eder.
Bu parçada sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araba Sevdası-Recaizade Mahmut Ekrem
B) Aşk-ı Memnu-Halit Ziya Uşaklıgil
C) Sergüzeşt-Samipaşazade Sezai
D) Mai ve Siyah-Halit Ziya Uşaklıgil
E) Karabibik-Nabizade Nazım

5. Servet-i Fünun romancıları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Eserlerinde kişiliklerini gizlemedikleri
B) Yalın bir dil kullandıkları
C) Kahramanlarını halk arasından seçtikleri
D) Realizm ve natüralizm akımlarının etkisinde oldukları
E) Toplumsal içerikli temalara ağırlık verdikleri

6. Halit Ziya ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kahramanlarını yaşadıkları çevreye uygun anlatmıştır.
B) Eserlerinden süslü, sanatlı, ağır bir dil kullanmıştır.
C) Hikayelerinde Anadolu hayatına, köy ve kasaba yaşayışına yer vermiştir.
D) Anı ve mensur şiir türünde de eserler vermiştir.
E) Ferdi ve Şürekası ile Nadide adlı romanlarını Servet-i Fünun topluluğuna katılmadan önce yazmıştır.

7.Servet-i Fünun romanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Psikolojik tahlillere yer verilmiştir.
B) Olaylar tamamen İstanbul’da geçmiştir.
C) Realizmin etkisi ağır basmaktadır.
D) Sanatçılar romanlarında olayların akışına müdahale etmiştir.
E) Fransız cümle yapısının özellikleri vardır.

8. Anna Karenina, Rusya’yı ve dönemin aristokratlarını en doğru yanlarıyla yansıtan bir romandır. Yazarın 1876-1877 yıllarında kaleme aldığı bu romanın ana teması her şeyden önce Rus ailesidir. Bu romanda yazar, dürüst bir evliliğin açık mutluluğuyla evlilik dışı bir aşkın yol açtığı düş kırıklıklarını ve düşüşleri karşılaştırmaktadır.
Bu parçada sözü edilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tolstoy
B) Puşkin
C) Turgenyev
D) Gogol
E) Dostoyevski

9. (I) Halit Ziya Uşaklıgil, Servet-i Fünun edebiyatının en tanınmış roman ve öykü sanatçısıdır. (II) Yapıtlarında süslü, sanatlı ve ağır bir dil kullanmıştır. (III) Batılı anlamdaki ilk romanları yazmıştır. (IV) Realizmden etkilenmiştir. (V) Öykülerinde aydın kişileri, romanlarında ise halktan kişileri anlatır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I.       B)II.        C) III.       D) IV.           E) V.

10. Aşağıdakilerden hangisi realist romanın özelliklerinden değildir?
A) Gözlemin ön planda olması
B) Gerçeğe uygun çevre betimlemelerinin yapılması
C) Yazarların, eserde kişiliğini gizlememesi
D) Duygu ve imgelerin yerine toplum ve insan gerçeklerinin işlenmesi
E) İşlenen olayların günlük yaşamdan seçilmesi

11. Batı’ya dönüşün kuvvetli oluşu ve eski Doğu’dan hatıra taşımayışı yüzünden, Edebiyat-ı Cedide romanının yalnız roman yapısı değil, romanlardaki yaşam tarzı ve kahramanlar da biraz Avrupaidir. Bununla beraber, Edebiyat-ı Cedide romancıları, roman dünyamıza içinde bulundukları sosyal hayattan bazı kuvvetli tipler ve sahneler de getirmişlerdir. Örneğin…, Mai ve Siyah adlı romanında Ahmet Cemil tipi, Aşk-ı Memnu’daki Firdevs Hanım, Nihal ve Bihter, o devir İstanbul’unda yaşamışlardır.
Bu parçada boş bırakılan yere verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mehmet Rauf’un 
B) Halit Ziya Uşaklıgil’in
C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun
D) Hüseyin Cahit Yalçın’ın 
E) Ahmet Rasim’in

12. Benzetmelerle yüklü olan süslü bir dille yazmak, yerli yersiz “ah, oh” gibi ünlemlere fazla yer vermek, “ve” bağlacını sık sık kullanmak, bir düşünceyi kuvvetlendirmek veya ondan dönmek maksadıyla söz arasına “evet evet, hayır hayır” gibi kelimeler sıkıştırmak, ikide bir “güzelim, meleğim” gibi hitaplarda bulunmak … üslubunun başlıca zayıf, yapmacıklı yanıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Divan Edebiyatı
B) Tanzimat
C) Edebiyat-ı Cedide
D) Milli Edebiyat
E) Cumhuriyet Edebiyatı

13. Ömer Behiç, Avrupa’da okumuş, ailesine bağlı bir doktordur. Eşi Vedide ile sekiz yıldır mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Bu evlilikten Selma ve Leyla adlı iki çocukları vardır. Bu mutlu evlilik, o dönemin yozlaşmış ailelerinden birinin kızı olan Neyir’in Ömer Behiç’i baştan çıkarmasıyla bozulur. Eşiyle gizli aşkı arasında bocalayan Ömer Behiç, küçük kızı Leyla’nın menenjitten ölmesi üzerine bunu ilahi bir uyarı kabul eder ve ailesine döner.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırık Hayatlar
B) Aşk-ı Memnu
C) Eylül
D) Mai ve Siyah
E) Ferdi ve Şürekası

CEVAPLAR: 1.A, 2.C, 3.D, 4.B, 5.D, 6.E, 7.D, 8.A, 9.E, 10.C, 11.B, 12.C, 13.A

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap