Testler

SIFATLAR TEST 2

SIFATLAR TEST 2

1. Süleyman Kaptan, bir denizcidir. Kendi kayığında tayfa olarak çalışmakta olan kardeşi Davut’u kazaen öldürmüştür. Kendi hatasından dolayı kardeşinin kafasının kopması onu çok etkilemiştir. Bundan dolayı Oğlu Mahmut’un denizci olmasını istememektedir. Süleyman Kaptan oğlu Mahmut’u Kirpi Halil isimli bir ayakkabıcının yanına vermiştir. Böylelikle oğlunun denizci olmasını önlemek istemektedir. Ancak hiç beklemediği bir şekilde Kirpi Halil de tam bir deniz hayranı çıkar. Tamir ettiği ayakkabıları Mahmut’a denizcilik terimleriyle anlatır. Mahmut burada herkesle dost olur.
Yukarıdaki paragrafta altı çizili kelimelerden hangisi sıfattır?
A) denizci
B) kardeşinin
C) isimli
D) hayranı
E) burada

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime niteleme sıfatı değildir?
A) Halikarnas Balıkçısı, Aganta Burina Burinata isimli romanında deniz hayatının zorluklarını ve güzelliklerini aynı anda işlemeye çalışmıştır.
B) Kemal Bilbaşar, Cemo isimli bu eserinde Anadolu’nun doğusundaki toplumsal yapı ve ağalık sistemini akıcı bir şekilde anlatmaştır.
C) Cano, memleketinin en saygın beyinin yanında çalışmaktadır.
D) Memo dayısı tarafından büyütülmüş bir delikanlıdır.
E) Dayısı ona çancılık sanatını öğretmiştir bir gün çan satmaya gittiğinde Cemo ile karşılaşır.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok sıfat tarafından nitelenmiş bir sözcük vardır?
A) Olaylar İstanbul’un mütevazı mahallelerinden Sinekli Bakkal’da geçmektedir.
B) Tevfik, orta oyunlarında zenne kahramanını canlandırdığı için mahalleli ona Kız Tevfik lakabını takmıştır.
C) Rabia babasını bulur, babasının anlatıldığı gibi suçlu ve kötü biri olmadığını anlar.
D) Kazandığı parayı son kuruşuna kadar hak etmek ister.
E) Her gün terzileri ve ayakkabıcıları dolaşıp tanıdıkları ziyaret etmiştir.

4. Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatlardan hangisi somut bir ismi nitelemiştir?
A) Anlatılmaz duygular içindeyim yine.
B) Endişeli hâli dikkatimden kaçmadı.
C) Bu sıkıntı onda bazı rahatsızlıklara yol açtı.
D) Harabe evi tamir ettirerek oraya taşındı.
E) Yüksek karakteriyle herkesin beğenisini kazandı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmamıştır?

A) Suç ve Ceza romanının başkahramanı Raskolnikov’dur.
B) Dostoyevski’nin birçok romanını okudum.
C) Bu konuyu işleyen bazı romanlar konuyu bu kadar etkili işlememiş.
D) Kimi zaman bu romandan bazı pasajlardan okurum.
E) Bütün zamanını tefeci kadını öldürme düşüncesiyle geçiriyordu.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tarafından nitelenmiş veya belirtilmiş bir zamir vardır?
A) Dostoyevski, Suç ve Ceza isimli eserinde hiçbir suçun karşılıksız kalamayacağını işlemiştir.
B) Nihayet bir gün her insanın ettiğini çekeceğini vurgulamıştır.
C) Aynı zamanda toplumdaki bazı sıkıntıların sebebinin toplumsal adaletsizliklerden kaynaklandığını vurgulamaya çalışmıştır.
D) Hiçbir şeyden çekmedi nasırından çektiği kadar.
E) Sonya’nın da teşvik etmesiyle işlediği cinayeti polise anlatarak cezasını çekmeye razı olur.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim hem belirtme hem niteleme sıfatı almıştır?
A) Faik babasıyla birlikte çok kötü bir evde kalmaktadır.
B) Nihat,bu durumdan üzülerek Faik’in evinden ayrılır.
C) Nihat, ertesi gün verdikleri adrese gider.
D) Sahtekar ve kirli işlerle uğraşan kişiler olduğunu Nihat’a anlatır.
E) Nihat, birkaç gün sonra Muazzezlerin apartmanına gittiğinde hizmetli ona ailenin bir düğünde olduğunu söyler.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sayı sıfatı kullanılmıştır?
A) Ahmet, dokuz on yaşlarında bir çocuktu.
B) On kişilik bir takım oluşturduk sonunda.
C) Elli yapraklı bir defter almanızı istiyorum sizden.
D) Saatim için on beş tane pil aldım.
E) Sekiz litrelik su şişesi aldım.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı soru sıfatıyla sağlanmıştır?
A) Fatih Harbiye romanının kahramanları kimlerdir?
B) Küçük Ağa romanında hangi olaylar anlatılmaktadır?
C) Su şişesini nasıl düşürdünüz?
D) Yakup Kadri’nin Yaban’ı yazıldığı dönemde niçin tartışma konusu olmuştur?
E) Ne gün sizi ziyarete geleceğimi söyledim mi?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla sıfat tamlaması vardır?
A) Bu köyde adeta kaplumbağa bile yaşamaz.
B) Tüm köylü büyük bir hevesle çalışarak arazilerini üzüm bağı haline getirirler.
C) Altı yıl sonra tarlaları yeşermeye ve asmaları üzüm vermeye başlamıştır.
D) Köylüler ataletten kurtulmuş ve acayip bir dinamizm kazanmıştır.
E) Bu yeşillik arazilerin kimin olduğunu sorarlar.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirilmiş sıfat kullanılmıştır?
A) Otel odamızdaki çarşaf bembeyazdı.
B) Eskiden kıpkırmızı gelincikler toplardık bahçelerden.
C) Pikniğe gittiğimiz yer ıpıssızdı bizim.
D) Sapsarıydı sınava giren öğrencinin yüzü.
E) Fırından aldığımız ekmekler taptaze.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmıştır?
A) Yaşadığı bu olaylardan sonra Mahmut tekrar denizlere açılmayı planlar.
B) Durmuş’un bir anasından başka kimsesi yoktu.
C) Fakirdi; ama gençti, kuvvetli idi.
D) Öküzleri ölünce tarlasını süremedi.
E) İki gün hemşerilerinin kahvesinde pinekledi.

13. Aşağıdaki cümlelerde bulunan ikilemelerden hangisi sıfat görevindedir?
A) Durmuş mahzun mahzun önüne baktı.
B) Hasta kuru kuru öksürdükten sonra konuşmaya devam etti.
C) Kıt kanaat geçinip gidiyoruz işte.
D) Durmuş, ihtiyara alık alık bakakaldı.
E) Yeni yeni kıyafetler giymeyi çok severdi.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı kullanılmamıştır?
A) Bir gün, bir ormanın kenarında taşkınca bir suya rastgeldiler.
B) Yolunu, izini bilmediğin yere gitme!
C) Nihayet bir gün karanlık ormanın yanından geçiyorlardı.
D) Senelerce emekle kazanılan altınları eşkıyalar aldı.
E) Hepsi Durmuş’un para kazanmadığını, senede bir kuruşa hizmet ettiğini anlattılar.

15. “Bu” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı türde kullanılmıştır?
A) Bu köylerin her biri, öbüründen daha hüzünlüdür.
B) Bu hayatta en değer verdiğin şey nedir?
C) Bu gamlı seyahat günün birinde nihayete erecek mi?
D) Bu ona gösterdiğim son fotoğraftı.
E) Bu elemli günümde beni yalnız bırakmayan dostlara teşekkür ederim.

16. Mutlaka ya bir köyün ya o köyün dere ve bayırlarından biri
1
içinde can vereceğiz gibi bir hisle doluyuz. Harbin bir ateş sağanağı
2
hâlinde savurarak, yakarak, yıkarak üstünden geçtiği bu yerlerde

genellikle hayalen tasavvur ettiğimiz ahiret âlemini,
3

cennetle cehennem ortasındaki cansız ahiret âlemini

buluyoruz ve zannediyoruz ki hepimiz yerin altından
4
yürüyoruz. Felaketle, meşakkatle, zahmet ve elemle
o kadar haşır neşir olmuşuz ki açlık ve susuzluk gibi
                                                                             5
şeyler bizi artık korkutmuyor…
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili tamlamalardan hangileri sıfat tamlaması değildir?
A) 1 ve 3 B) 2 ve 4 C) 3 ve 5 D) 2 ve 5 E) 1 ve 5

17. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hem işaret sıfatı, hem belgisiz sıfat kullanılmıştır?
A) Bu çocuğa konuyu birçok defa anlattım.
B) Eskiden fırtınalı günlerde mağaralara sığınırdık.
C) Çoğu zaman ben de ıstırap çekmek zorunda kaldım.
D) Zatürre olan hocamızı bu akşam hastaneye yatırdık.
E) Hiçbir şeyden haberin yok senin galiba.

18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “ne” sözcüğü tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Biletinizi ne gün almayı düşünüyordunuz?
B) Orada ne tür bir iş bulmayı umuyorsunuz?
C) Bu probleme ne tür bir çözüm buldunuz?
D) Okumaktan mana nedir sence?
E) Bu gölde ne tür balıklar bulunur?

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sayı sıfatı kullanılmamıştır?
A) Sekizinci haftaya girdik çocuklar!
B) Altıncı hissi çok kuvvetlidir bu kızın.
C) Bu yarışmada da birinci olmuştu.
D) Dokuz gün sonra memleketine dönmüş.
E) Bana iyisinden on karpuz getirin.

20. Aşağıdakilerden hangisinde belirsizlik bildiren kelime sıfat değildir?
A) Salebin tadını sınıftaki öğrencilerden hiçbiri bilmiyordu.
B) Kimi zamanlar bu kahvehaneye gelir, çay içerim.
C) Ona yanlış gelen bazı düşüncelerim var.
D) Dilara ile her gün bu konuyu tartışıyoruz.
E) Sebebini bilmeden bir insanı yargılamaya kalkışmayın.

21. “Yukarı” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat göreviyle kullanılmıştır?
A) Yukarısı çok tehlikeli ben oraya çıkamam.
B) Bize yukarıdan bir halat uzatırsanız oraya çıkabiliriz.
C) Bu işe yukarısı ne der? İşte onu bilemem.
D) Onun gözü bayağı yukarılarda.
E) Yukarı semtte yine yangın çıkmış.

22. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nitelik bildiren kelime tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Kirli bezleri çözdük, o vakit, kötürüm bacaklarını gördük.
B) Neticesini keşfettiğimiz feci macerasını dinlemeye başladık.
C) Gayet tatlı, sakin, heyecansız bir sesi vardı, anlatıyordu.
D) O zaman ihtiyar adam genç kızın omzunu dürttü.
E) Ceviz denen sert ve kuru meyveden sen de ye.

CEVAPLAR: 1.C, 2.E, 3.C, 4.D, 5.A, 6.D, 7.A, 8.A, 9.B, 10.B, 11.B, 12.C, 13.E, 14.E, 15.D, 16.B, 17.A, 18.D, 19.C, 20.A, 21.E, 22.C

sifatlar-test-2‘yi indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap