Testler

Sıfatlar Test 4

Sıfat ( ön ad) konusunda hazırlanmış 20 soruluk testtir.

SIFATLAR TEST 4

1.Dağlık yamaçlar, kıyıdan başlayarak beş yüz ile altı yüz metre yüksekliğe kadar olan kısımlarda bütün mevsimlerde yeşil kalan, sert ve parlak yapraklı bitkilerden meydana gelmiş olan Akdeniz makisi ile kaplıdır. Bu kısımlar çok tenhadır, şurada burada bazı köylere rastlanır.
Bu parçada aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?
A) Sayı sıfatı
B) Soru sıfatı
C) İşaret sıfatı
D) Belgisiz sıfat
E) Niteleme sıfatı

2. Kendisiyle yüz yüze geldiğimiz zaman, o yaşlı adam bana: “İnsanın yaşı ne olursa olsun hayatta yükselmek için geç kalmış sayılmaz.” dedi.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İsmi niteleyen bir sözcük kullanılmıştır.
B) İkileme olan sözcük ön ad değildir.
C) Soru sıfatı vardır.
D) Hem niteleme hem belirtme sıfatı alan bir isim vardır.
E) İşaret sıfatı somut bir ismi nitelemiştir.

3. O kuşların hepsi uçup gitmiş
Mevsimler dönmüş güze
Solmuş bütün çiçekler
Ağır hüzünler düşmüş gülüşümüze
Hangi sözle ifade edelim şimdi bunları
Birkaç kırık dizemizde
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) İşaret sıfatı
B) Belgisiz sıfat
C) Soru sıfatı
D) Niteleme sıfatı
E) Sayı sıfatı

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerden hangisi türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Buradaki bütün öğretmenler hem başarılı hem de fedakâr insanlardı.
B) Okulun büyük öğrencileri küçüklere yardımcı oluyordu.
C) Okul açılacağı için öğrencilerde tatlı bir telaş vardı.
D) Öğretmenlerden birkaçı öğretmenler odasında kitap okuyordu.
E) Genelde sakin tavırlarıyla bilinen İsmet Bey, bu alaydan sonra kızmıştı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki soru anlamı, soru sıfatıyla sağlanmıştır?
A) Bu adamlar nereye gidiyor?
B) Festivale kaç kişi katıldı?
C) Konuklara ne ikram edeceksiniz?
D) Teklifinizi nasıl karşıladılar?
E) Ücretleri çıkışta mı ödediniz?

6. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı, sıfattır?
A) -Teyzenler hangi gün gelecek?
-Cumartesi
B) -Cemil, nasıl bir öğrenciydi?
-Çalışkan
C) -Ne kadar sürdünüz?
-Çok
D) -Tatil nasıl geçti?
-Güzel
E) -Öğrenciler nereye gitti?
-Fuara

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekim eki alarak adlaşan bir sıfat vardır?
A) Masmavi gökyüzü neler anlatır insanlara?
B) Birden başlayan soğuklara hazırlıksız yakalandık.
C) Sokak araları bugün çok sessiz ve sakindi.
D) Bu güzellikler insanın başını döndürmez mi?
E) Çizgili gömleği daha çok beğenmiş.

8. Aşağıdaki cümlelerden geçen altı çizili sözcüklerden hangisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Bu masada hiç tuzluk yokmuş.
B) İki ülke arasında her zaman bir gerginlik var.
C) Takımımız bu maçta da varlık gösteremedi.
D) Mutfağa girince mutlaka önlük giyerdi halam.
E) Kiralık ev aradığını öğrendik.

9. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde sıfat görevli bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Ak gün ağartır, kara gün karartır.
B) Hangi gün vardır akşam olmadık?
C) Ay görmüşün yıldıza itibarı yoktur.
D) Ayının kırk türküsü var, kırkı da ahlat üstüne.
E) Az ateş, çok odunu yakar.

10. Termessos Millî Parkı içerisinde yer alan Karain Mağarası’na gittiniz mi? Ben birkaç gün önce gittim. Bu ilginç mağara Güllük Dağı’nın Akdeniz’e bakan yamacında dar bir giriş ve geçitlerle bağlı üç ana galeriden oluşuyor.
Bu parçada aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?
A) İşaret sıfatı
B) Sayı sıfatı
C) Soru sıfatı
D) Belgisiz sıfat
E) Niteleme sıfatı

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem belirtme hem niteleme sıfatı almış bir sözcük vardır?
A) Biraz önce sakin sakin yağan kar birden tipiye çevirmişti.
B) Gölde koyu, gizemli suların üstünde beyaz çiçekleriyle ıssız nilüferler yüzüyordu.
C) Bahar sabahının alaca karanlığı tül perdelerin arasından odaya sızıyordu.
D) Tepedeki gizemli evin salon penceresine zarif bir parmaklık takılmıştı.
E) Parfüm kokusu, müziği yumuşak ritmiyle birlikte salonun içinde dalgalanıyordu.

12. O zaman başından aşkındı derdi (I)
Mermeri oyardı, taşı delerdi (II)
Kaç yanık (III) yolcuya soğuk (IV) su verdi
Değdi kaç (V) dudağa çoban çeşmesi
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi isim veya sıfat değildir?
A) I.      B) II.      C) III.      D) IV.       E) V.

13. Çekim eki alan sıfatlar adlaşır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük bu kurala örnek gösterilebilir?
A) Genişçe salonu olan bir evde oturuyorduk.
B) O ıssız sokaklardan geçerken içimi bir ürperti kaplar.
C) Hafta sonunda sıcaklık sıfırın altına düşecekmiş.
D) Bu karara, emekliler daha çok sevinmiş olmalı.
E) Masaya örtülerden çiçekli olanı serseydiniz daha iyiydi.

14. Sesler çıkmadan söner paslı çıngıraklarda
Yassı tabanlarını sürükler bir kenarda
Bu dizelerdeki altı çizili sıfatın tür bakımından özdeşi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Birkaç çocuk evin önünde oynuyor.
B) Şiirdeki düşselliği bu örnek açıklayabilir.
C) Her sanatçı, döneminin sorunlarını işler.
D) Ağaçlar tepelerin koyu maviliğine yaslanmış.
E) Dayımlar bu eve iki ay önce taşındı.

15.
Sessizdi yeryüzü (I)

Yeryüzünde biricik (II) Akdeniz vardı
Akdeniz’de (III)
Yalnız ikimiz.

Beni seviyor musun dedim, 
Yumdu gözlerini (IV) uzaklığa,
Tam sorulacak an, diye gülümsedi,
Tam sorulacak yer (V).
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) I.      B) II.      C) III.       D) IV.       E) V.

16. Bu acısız kalp, o kupkuru göz
Neyi bekler her gece
Hangi sokak arasında arar
Yaşamın solgun renklerini
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Sayı sıfatı
B) Soru sıfatı
C) İşaret sıfatı
D) Belgisiz sıfat
E) Niteleme sıfatı

17. Bir büyük boşlukta bozuldu büyü
Nasıl hatırlamazsın o türküyü
Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü
Alıştığımız bir şeydi yaşamak
Şimdi o dünyadan hiçbir haber yok
Bu dizelerde sıfat görevli kaç sözcük vardır?
A) 3       B) 4      C) 5        D) 6         E) 7

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki soru anlamı, soru sıfatıyla sağlanmıştır?
A) Bu yıl kutlamalar nerede yapılacak?
B) Camı hangi yaramaz kırdı acaba?
C) O şiiri ezberden kim okumak ister?
D) Suçu başkasında aramaya gerek var mı?
E) Nasıl sabreder insan bu acıya?

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin her ikisi de niteleme sıfatıdır?
A) Bütün başarılı öğrencilerin günde birkaç saat çalıştığını biliyoruz.
B) Böyle güzel bir şehirden ayrılmak bazılarına çok zor gelmişti.
C) Kızgın çölün bazı bölgelerinde oldukça yaşlı kaktüsler vardı.
D) Karamsar kişilerin, yaşama sevincini gittikçe yitirdiği görülüyor.
E) Kimi tarihî eserler, yeni yayımlanan broşürlerde ayrıntılı şekilde tanıtılmış.

20. Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap, sıfat görevinde kullanılmaz?
A) Yaylada kaç gün kaldınız?
-Altı
B) Arkadaşın nasıl bir sporcu?
-Zeki
C) Nasıl bir araba bakıyorsunuz?
-Temiz
D) Patronla nerede buluşacaksınız?
-Burada
E) Hangi trene binmek istersin?
-Mavi

CEVAPLAR: 1.B, 2.C, 3.E, 4.D, 5.B, 6.B, 7.B, 8.E, 9.C, 10.C, 11.D, 12.B, 13.D, 14.D, 15.B, 16.A, 17.E, 18.B, 19.C, 20.D

sifatlar-test-4 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap