Testler

Sıfatlar Test 5

SIFATLAR TEST 5

1.Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler, tür bakımından birbiriyle aynıdır?
A) Böyle konuşursan herkesi rahatsız edersin.
İhtiyar, böyle günlerde dışarı çıkmaz.
B) Bu bahçede farklı türden ağaçlar var.
Ona bu konuda bilgi vermediniz mi?
C) Sıcak havalarda pek dışarı çıkmaz.
Bize orada çok sıcak davrandılar.
D) Nasıl bir daire kiralamak istiyorsunuz?
Ona babasının öldüğünü nasıl söyledin?
E) O iki sene önce de kasabadan ayrılmış.
O da çok geçmeden arızalanmış.

2. Aşağıdakilerin hangisinde hem belirtme hem niteleme sıfatı almış bir isim vardır?
A) Bu genç insanlar sanat için iyi şeyler yapıyor.
B) Başarılı öğrenciler yarın bu salonda ödüllendirilecek.
C) Zor zamanlarımızda dostlarımızı yanımızda görmek isteriz.
D) Büyük başarılara ancak planlı ve sürekli çalışmayla ulaşılabilir.
E) Sağlık, bir kişinin kendisini beden ve ruh bakımından iyi hissetmesidir.

3. Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili sıfatlardan hangisinin türü yanlış verilmiştir?
A) Her gün aynı yoldan gidiyor, aynı dükkâna uğruyordu. (Belgisiz sıfat)
B) Öğretmen geçen hafta Türkçe dersinde hangi konuyu anlatmıştı? (Soru sıfatı)
C) Birkaç öğrenci müdür beye durumu anlatmış. (Sayı sıfatı)
D) Yaşlı adam, bu küçük kulübede tam otuz yıl yaşamış. (Niteleme sıfatı)
E) Bu elbiseleri güzelce ütüleyip dolabına asmalısın. (İşaret sıfatı)

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim hem belirtme sıfatı hem niteleme sıfatı almıştır?
A) Behçet Necatigil, apayrı duyarlılığın şairidir ve her konuda şiir yazmıştır.
B) Ünlü şairle yapılan bu radyo söyleşisini iki gün sonra yeniden dinleyebilirsiniz.
C) Onu günlük hayatın, yalnızlıkların, gizli sevdaların şairi olarak tanımlamak eksik olur.
D) Bu söyleşiyi okumak bir bakıma şairle konuşmak, dertleşmektir.
E) O günden bu yana, her iyi şair gibi adı daha çok anıldı.

5. “Böyle” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat göreviyle kullanılmıştır?
A) Böyle gelmiş, böyle geçer dünya.
B) Yaz akşamları böyle aydınlansın.
C) Böyle sevgi görülmemiş dünyada.
D) Böyle konuşma ağlatacaksın beni.
E) Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgâr

6. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sıfatlardan hangisinin türü ayraç içinde yanlış verilmiştir?
A) Kalemlikte sadece bir kalem kalmış. (belgisiz sıfat)
B) İşiniz bittikten sonra bu makineyi güzelce yerine kaldırın. (işaret sıfatı)
C) Babam iş gezisinden ne gün döneceğini bize söylemedi. (soru sıfatı)
D) Avustralya yolcuları uçakta büyük bir tehlike atlatmıştı. (niteleme sıfatı)
E) Sırada daha sekiz kişi vardı. (sayı sıfatı)

7.Niteleme sıfatları, nitelediği isim düştüğünde onun yerine geçer. Bu durumda adlaşmış sıfat adını alır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım vardır?
A) Şehrin tüm sokaklarını gezmeye karar verdim ve hemen harekete geçtim.
B) Eskiler roman yazıyordu, gençler ise kısa öyküye daha çok ilgi gösteriyor.
C) Yeni öğretmen, işe önce bütün öğrencilerinin adını öğrenmekle başladı.
D) Değerli gördüğü cümleleri not defterine özenle yazardı.
E) Bir zamanlar, İstanbul’un taşı toprağı altın, derlerdi.

8. O ağacın altında birkaç dakika oturmak, çocukluğumuzun eşsiz anılarından söz etmek hangi insanı mutlu etmez ki?
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belgisiz sıfat
B) Asıl sayı sıfatı
C) Soru sıfatı
D) İşaret sıfatı
E) Niteleme sıfatı

9. Beykoz ve Çubuklu ağaçların serin gölgesinde henüz rüyalarını üstlerinden atmaya çalışırken ince bir sis tabakasının içinde büyük İstanbul minareleri, kendi hayallerinden daha beyaz bir aydınlıkta erirler.
Bu parçada kaç tane niteleme sıfatı kullanılmıştır?
A) 1      B) 2       C) 3       D) 4         E) 5

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad, birden çok sıfatla nitelenmiştir?
A) Genç kızlar, heyecandan yerinde duramıyor, törenin başlamasını bekliyorlardı.
B) Bembeyaz örtüsüne bürünen kentin evlerinin bacalarından siyah dumanlar yükseliyordu.
C) Giydiği ceket, ince ve yumuşak bir kumaştan yapılmıştı.
D) Yorgun adam, yokuşa baktıkça daha bir yoruluyor, olan enerjisini de kaybediyordu.
E) Açık kapıdan rüzgâr giriyor, evi bir buzhaneye döndürüyordu.

11.Hadi derin (I) uykudan uyan
Gün ışığı çilemeye başladı baş ucunda
Denizler bir/II)  mavilik edindi geçen (III) günden
Seher (IV) yeline uyup kuşlar tüneğinden uçtu
Bu (V) türküyü dinlemeyecek misin
Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat değildir?
A) I.     B) II.      C) III.      D) IV.      E) V.

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem niteleme hem belirtme sıfatı almış bir sözcük vardır?
A) Bu birkaç parçayı da satarsak yola koyuluruz.
B) Düzenli, çalışkan insanlar başarılı olur.
C) Bize birçok güzel şiir okudu.
D) Üzerindeki palto biraz eskiydi.
E) Tek isteği sizi burada görmekti.

13. Birtakım ünlü bilginler bundan dört bin yıl önce yaşamış ulusların gizlerini araştırıyor. Onlardan kalma, karışık yazıları çözüyor ve bu bölgeleri bütün insanlarla paylaşıyorlar.
Bu parçada aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?
A) İşaret sıfatı
B) Sayı sıfatı
C) Niteleme sıfatı
D) Belgisiz sıfat
E) Soru sıfatı

14. Aşağıdakilerin hangisinde bir sıfat birden fazla ismi nitelemiştir?
A) Genç, yaşlı, çoluk çocuk herkesi köyün meydanında toplamışlardı.
B) Yemyeşil ağaçların, mis gibi kokan çiçeklerin, çeşit çeşit kuşların olduğu bir yere gelmiştik.
C) Çocuklar, güldürücü tiyatro oyunlarından ve filmlerden hoşlanır.
D) Bir zamanlar övgüyle anlatılan o güzel yerlerden eser kalmamış.
E) Yolculuğumuza geniş, uzun ve rahat bir araçla devam ettik.

15. Bağırsak sağlığı için Akdeniz diyeti adı verilen diyeti uygulamak yani şekerden, paketlenmiş (I) ve işlenmiş gıdalardan, margarinden uzak durmak gerekiyor. Şayet şeker tüketilmesi zorunluysa pancar şekeri tüketilmeli. Bunun yanı sıra genelde lifli (II) gıda yani sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek gerekiyor. Çünkü içimizdeki yararlı bakteriler lifli gıdalarla besleniyor. Herkes günde bir (III) avuç meyve yemeli, daha fazla değil. Ağırlıkla zeytinyağlı (IV)  yemekleri tüketmeli. Akşam mutlaka ev yoğurdu, sarımsak tüketmek de çok önemli. Akşam yemeklerini de hafif tutmalı. Mesela çorba, lifli ve zeytinyağlı bir yemek olabilir. İşin özü bağırsak floramızın sağlığı için dedelerimiz gibi liften zengin beslenmeliyiz ve günde en az kırk beş (V) dakika yürümeliyiz
Yukarıdaki paragrafta altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I numaralı sözcük sıfattır.
B) II numaralı sözcük niteleme sıfatıdır.
C) III numaralı sözcük belgisiz sıfattır.
D) IV numaralı sözcük niteleme sıfatıdır.
E) V numaralı sözcük sayı sıfatıdır.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur?
A) Diş minesi aşınması nasıl bir önlemle engellenir?
B) Asitli ve şekerli yiyeceklerden mümkün olduğu kadar uzak durulmalı, abur cuburdan kaçınılmalı.
C) Kaliteli bir diş macunu ile dişlerinizi fırçalamalısınız.
D) Diş minesine zarar vermemek için dişlerinizi fırçalarken fazla bastırmamaya özen gösterin.
E) Dişlerinizi günde iki defa florlü bir diş macunu ile düzenli olarak fırçalamak diş sağlığınızı korumaya yardımcı olabilir.

CEVAPLAR: 1.B, 2.A, 3.C, 4.E, 5.C, 6.A, 7.B, 8.B, 9.D, 10.C, 11.D, 12.C, 13.E, 14.C, 15.C, 16.D

sifatlar-test-5 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap