Testler

Şiir Türleri Test 1

ŞİİR TÜRLERİ TEST 1

1.Göğüs kılı fark olmuyor sakaldan
Tüccarlar aşağı indi bakkaldan
Aslanlara çoban düşmüş çakaldan
Şimdi aslanları çakal güdüyor
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Satirik şiir
B) Pastoral şiir
C) Didaktik şiir
D) Lirik şiir
E) Epik şiir

2. Aşağıdaki dizelerden hangisi pastoral şiirden alınmış olabilir?
A) Altı ay dedim tam altı yıl oldu
    Ümitle yeşeren güllerim soldu
B) Ayna yalancı olmuş takvim hırsız
     Çalıp gitmiş güzelliği ve zamanı
C) Geceleri yıldızların altında
     Şarkılar söyledik sabaha dek
D) Mavi suların alıp gittiği yerde
     Sevgi çiçeklerine ulaşır ellerin
E) Gün doğmadan sürümle aşarız tepeyi
     Öğle sıcağında buluruz koyu gölgeyi

3. Bu kaçıncı kurşundur, bu kaçıncı bismillah
Bu kaçıncı ölüdür?
Bir türkü söylenir siperlerde her sabah
Vurun Antepliler namus günüdür!
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Satirik
B) Pastoral
C) Epik
D) Didaktik
E) Dramatik

4.Büyükleri sayalım
Küçükleri sevelim
Kavgalara son verip
Birlikte eğlenelim
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Dramatik şiir
B) Pastoral şiir
C) Didaktik şiir
D) Lirik şiir
E) Epik şiir

5.Yediyordu Elif kağnısını
Kara geceden geceden
Sanki elif elif uzuyordu inceliyordu
Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar
İnliyordu dağın ardı yasla
Her bir heceden heceden
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Didaktik-lirik
B) Epik-lirik
C) Satirik-epik
D) Pastoral-epik
E) Didaktik-dramatik

6. Dadaloğlu’m bir gün kavga kurulur
Öter tüfek davlumbazlar vurulur
Nice koç yiğitler yere serilir,
Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir.
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Epik şiir
B) Pastoral şiir
C) Didaktik şiir
D) Lirik şiir
E) Dramatik şiir

7. Aşağıdakilerden hangisi işlediği konulara göre şiir türlerinden biri değildir?
A) Egzotik şiir
B) Satirik şiir
C) Epik şiir
D) Pastoral şiir
E) Lirik şiir

8. Atlarımız aldan, kırdan, yağızdan
Akıncılar kopmuş gelmiş Oğuzdan
Küçüklü büyüklü hep bir ağızdan
Dünyaca söylenir türkümüz bizim
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Satirik
B) Pastoral
C) Lirik
D) Dramatik
E) Epik

9. Ellerin vardı, sıcak ve masum
Ellerin, hayal gibi, düş gibi
O zaman talihime yardı ellerin
Beyaz bir gecede, iki kuş gibi
Omzuma nasıl da konardı ellerin
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Didaktik şiir
B) Lirik şiir
C) Dramatik şiir
D) Satirik şiir
E) Pastoral şiir

10. Ne haklı iş tuttuk ne doğru sanat
       Ayağa baş dedik, kuyruğa sanat
      Komaz yakamızı şol meşhur inat
      Ağızda gem, arkamızda palan var.
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Didaktik
B) Lirik
C) Epik
D) Pastoral
E) Satirik

11.Şehitler tepesi boş değil
     Toprağını kahramanlar bekliyor
     Ve bir bayrak dalgalanmak için
     Rüzgar bekliyor
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Lirik
B) Epik
C) Dramatik
D) Didaktik
E) Pastoral

12.Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir
Bu parça, duygu örgüsü yönünden aşağıdaki türlerden hangisine en yakındır?
A) Epik-lirik
B) Lirik-didaktik
C) Didaktik-pastoral
D) Pastoral-epik
E) Satirik-epik

13. Altın sarısı başakların ortasından
Kasketli köylüler çalışıyor durmadan
Az ilerde bir sürü ve bir ırmak
Yavaş yavaş akıyor kıvrılarak
Irmağın kenarında gördüm söğüdü
Altında serinlemekte bir koyun sürüsü
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Pastoral
B) Dramatik
C) Lirik
D) Satirik
E) Didaktik

14. Boş ver oğul üzülme her şey gelir geçer,
Gönül kuşu konar bir gün seni de seçer,
Eğer ihanetten yana kalırsan naçar,
Başını dik tut sakın eğilme ha oğul.
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Pastoral
B) Lirik
C) Dramatik
D) Epik
E) Didaktik

15. Hülyana karışmasın ne şehir ne de çarşı
Yamaçlarda her akşam batan güneşe karşı
Uçan kuşları düşün, geçen kervanları an
Mademki kara bahtın adını koydu çoban
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Epik
B) Lirik
C) Dramatik
D) Pastoral
E) Didaktik

16. Koşan elbet varır, düşen kalkar
Kara taştan su damla damla akar
Birikir sonra bir gümüş göl olur
Arayan hakkı en sonunda bulur
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Dramatik
B) Epik
C) Satirik
D) Lirik
E) Dramatik

17. Geceler kurşun gibi iner üstüme birden
Hayalin çıkıp gelir uzaklardan karşıma
Sonra yüreğimi bir kara sevda tutar
Ama sen duymazsın duyduğumu
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Dramatik
B) Lirik
C) Satirik
D) Epik
E) Pastoral

18. Bir ayak sesi duymayayım
Kapıya koşuyorum
Gelen sen misin diye
Bir sarı saç görmeyeyim
Yüreğim burkuluyor
Ağlamaklı oluyorum
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Lirik
B) Didaktik
C) Epik
D) Pastoral
E) Dramatik

19.Ben acılar denizinde boğulmuşum
İşitmem vapur düdüklerini, martı çığlıklarını
Dalgalar her gün bir başka kıyıya atar beni
Duyarım yosunların benim için ağladıklarını
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Epik
B) Pastoral
C) Lirik
D) Dramatik
E) Didaktik

20. Çalış, uğraş durmadan
Bir gün olursun adam
Paraya kul olma sen
Oğlum ol hakka tapan
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Lirik
B) Pastoral
C) Epik
D) Didaktik
E) Dramatik

CEVAPLAR: 1.A, 2.E, 3.C, 4.C, 5.B, 6.A, 7.A, 8.E, 9.B, 10.E, 11.B, 12.A, 13.A, 14.E, 15.D, 16.A, 17.B, 18.A, 19.C, 20.D

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap