Testler

Söz Sanatları Test 3

SÖZ SANATLARI TEST 3

1.Sen gül dalında gonca
Ben dağ yolunda yonca
Sen açılıp gülersin
Ben sararıp solunca
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır?
A) Teşbih-tezat
B) Kinaye-istiare
C) Tezat-hüsn-i talil
D) Mecaz-ı mürsel-teşhis
E) Tecahül-i arif-teşbih

2. Martıların düşürdüğü tohumdan
Filizlenmişti güzel kasabamız
Yosun kokardı evleri
Çarşıları midye kokardı
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
A) Teşbih
B) Hüsn-i talil
C) Mecaz-ı mürsel
D) Tezat
E) Kinaye

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde kişileştirme sanatı vardır?
A) Hiç olmazsa unutmamak isterdim
Eski geceler, sevdiklerimle dolu odalar
B) O günü görmek için sade bekleyeceğiz
Göreceğiz bir sabah yeşil tomurcukları
C) Bu rüzgar her vakit böyle esmeyecek
Gökte bulut, suda yelken, dalda çiçek
D) Ay suda bestelerken en güzel şarkısını
Küreklerim de suya en derin şiiri yazdı
E) Sevinçle dolup taşardı gönlüm
Beri yanda günler akar giderdi

4. Gözümde bir damla su deniz olup taşıyor
Çöllerde kalmış gibi yanıyor, yanıyorum
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
A) Tariz
B) Abartma
C) Hüsn-i talil
D) Kişileştirme
E) Mecaz-ı mürsel

5. “Ankara” sözcüğünün “Ankara, komşu ülkedeki gelişmelere temkinle yaklaşıyor.” cümlesindeki kullanılışına benzer bir kullanım, aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Konya Ovası’nı sulama projesi iki yıl içinde hayata geçirilecek.
B) Bu bitkiyle ülkemizin birçok yerinde rahatlıkla karşılaşabilirsiniz.
C) Ormanlık alanda avlanmak yasak olmasına rağmen birçok avcı bu yasağa uymuyor.
D) Sümela Manastırı’nı her yıl yerli ve yabancı yüz binlerce turist ziyaret ediyor.
E) Van, kendi bölgesine ekonomik desteğin devam etmesini istiyor.

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir söz sanatı yoktur?
A) Kan tükürsün adını candan anan dudaklar
Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun
B) Dünya bir han konan göçer
Ay dolanır yıllar geçer
C) Nefes alıyor sensiz perdeler karanlıkta
Ay sükutla örüyor tenhada kozasını
D) Bilmeyenler, başımız göklere ermiş sanacak
Neyimiz var acıdan başka bizim kıskanacak
E) Ağaçlardan birer birer yapraklar dökülür
Mevsim sonbahar, aylardan eylül

7. Su insanı boğar, ateş yakarmış
Her doğan günün bir dert olduğunu
İnsan bu yaşa gelince anlarmış
Bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?
A) Bir sözcüğü gerçek anlamı dışında, başka bir sözcük yerine kullanma
B) Bir durumu gerçek nedeninin dışında daha güzel bir nedene bağlama
C) Bir sözcüğü, iki anlama gelecek biçimde kullanma
D) Birkaç şeyi söyledikten sonra onlarla ilgili başka şeyleri bir sıra gözeterek anlatma
E) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiği durumu bilmez görünme

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?
A) Gün çekildi perncerelerden
Aynalar baştan başa tenha
B) Yanmış bir tavan gibi çöken akşamın altında
Dinleriz, haykırarak kaçışan kargaların
C) Öylesine karanlık ki gecemiz
Ha olmuş ha olmamış penceremiz
D) Eğil bak suya, ordadır güzelliğin, gençliğin
Sen gel beni dinle, günlerimiz heba olmasın
E) Desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır
Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor

9. (I) Önümüzde masmavi deniz ve ipince kumların oluşturduğu kumsal var. (II) Sıcağın etkisiyle kasaba halkının çoğu buraya gelmiş. (III) Kimisi denize giriyor, kimisi kenardaki çardağın altında dinleniyor. (IV) Biz de bir ağacın altına oturuyoruz. (V) Oturduğumuz yerden bakınca balıkçı tekneleri, oradan oraya koşuşturan minicik karıncaları andırıyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?
A) I.        B)II.         C)III.        D)IV.          E) V.

10. Tencereyi yanlışlıkla çöp kovasına boşaltmış.
Bu cümledeki “tencereyi” sözcüğünde aşağıdaki açıklamaların hangisine uygun bir söz sanatı vardır?
A) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiği şeyi bilmez görünme
B) Bir sözcüğü, iki anlamını birden sezdirecek biçimde kullanma
C) Bir sözcüğü, benzetme amacı gütmeksizin başka bir sözcük yerine kullanma
D) Bir olgunun gerçek etkenini bir yana bırakarak olguyu başka bir nedene bağlama
E) Birkaç şeyi söyledikten sonra onlarla ilgili başka şeyleri bir sıra gözeterek anlatma

11. (I) Dimdik tepeye yavaş yavaş tırmanıyoruz. (II) Önümüze çekirgeler, kertenkeleler çıkıyor ara sıra. (III) Yürüdükçe sıcağın da etkisiyle iyice terliyoruz. (IV) Tam tepeye çıktığımızda ise gördüğümüz manzara karşısında şaşkına dönüyoruz. (V) Zamana direnmeye çalışan, yorgun bir konak hüzünlü bakışlarla karşılıyor bizi.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişileştirme yapılmıştır?
A) I.        B)II.       C)III.       D)IV.      E)V.

12. Kara gözler, kara gözler
Kararmış kara gözler
Gemim deryada kaldı
Yelkenim kara gözler
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisinin örneği vardır?
A) İstiare
B) Kinaye
C) Telmih
D) Cinas
E) Seci

13. Ay balkonda başını dayadı parmaklığa
Uyuyor… Uzakta bir saat çaldı: Bir …iki
Bu dizelerdeki söz sanatının benzeri aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
A) Fazla güneş içmiş de ortada ayçiçeği
Ayaküstü uğramış ışık sarhoşluğuna
B) Işıklar, kokular, sesler, çiçekler
Ömrünün her günü bir başka düğün
C) Şom ağızlar buz gibi üflerken nefesini
Saat hırıltılarla can çekişir duvarda
D) Sanki fısıldıyor Anadolu’nun
Uyuyan ruhuna ninniler rüzgar
E) Gölgeler içinde ağaçlar yorgun
Her tarafta yetim bir tevekkül var

14. Yıllardır görmediği arkadaşının sözlerini dinledikten sonra:
– Çok büyümüşsün, o günlerden ne kadar da uzaksın, dedi.
Adamın, “büyümüşsün” sözü aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?
A) Benzetme
B) İstiare
C) Kinaye
D) Tevriye
E) Mecaz-ı mürsel

15.Ağlarım çağlar gibi
Derdim var dağlar gibi
Ciğerden yaralıyım
Gülerim sağlar gibi
Bu dörtlüğün ilk iki dizesindeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mecaz-ı mürsel
B) Tevriye
C) Kişileştirme
D) Kinaye
E) Abartma

16. Benim derdimi duyunca
Güneş söndü, ağaçlar sarardı üzüntüden
Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Söz içinde bir atasözüne ya da bilinen bir olaya atıfta bulunulmuştur.
B) Karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır.
C) Bir anlam inceliği meydana getirmek için bilinen bir durum bilmezden gelinmiştir.
D) Bir olay, gerçek nedeninin dışında başka bir nedene bağlanmıştır.
E) Bir sözcük, birden fazla anlama gelecek biçimde kullanılmıştır.

17. Siyah servi divan durur
Başucumda bütün gece
Beyitte hangi edebi sanata başvurulmuştur?
A) Kinaye
B) Tecahül-i arif
C) İntak
D) Teşhis
E) Açık istiare

18. Aşağıdakilerden hangisinde mübalağa sanatı yapılmıştır?
A) Neden bu zulüm, bu haksızlık, bu işkence
B) Kardın yağan üstümüze geceden
C) Ben de bir kuş idim geldim ötmeye
D) Âlem sele gitti gözüm yaşından
E) Akşam, lekesiz, saf, iyi bir yüz gibi akşam

19. Sana verelim bir öğüt
Kendi ununu kendin öğüt
Bu iki dizedeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevriye
B) Kinaye
C) Cinas
D) Mecaz
E) İstiare

20. Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa
Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine uygun bir söz sanatı yapılmıştır?
A) Tenasüp
B) Kinaye
C) Teşbih
D) İntak
E) Mecaz-ı mürsel

CEVAPLAR: 1.A, 2.B, 3.D, 4.B, 5.E, 6.E, 7.E, 8.B, 9.E, 10.C, 11.E, 12.D, 13.B, 14.C, 15.E, 16.D, 17.D, 18.D, 19.C, 20.E

soz sanatlari test 3 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap