Testler

Söz Sanatları Test 4

SÖZ SANATLARI TEST 4

1. Şah verdi, filiz sürdü, sinemde yara dalı
Şu cihanda gülmedim, yaradan yaradalı
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yapılmıştır?
A) Tevriye
B) Telmih
C) Cinas
D) Seci
E) Kinaye

2. Gün bitti, ağaçta neşe söndü
Yaprak ateş oldu, kuş da yakut
Yaprakla kuşun parıltısından
Havuzun suyu erguvana döndü
Bu dörtlüğün üçünü ve dördüncü dizelerinde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?
A) Birkaç şeyi söyledikten sonra onlarla ilgili başka şeyleri bir sıra gözeterek anlatma
B) Bir olgunun gerçek etkenini bir yana bırakarak olguyu başka bir nedene bağlama
C) Bir sözcüğü, gerçek anlamı dışında başka bir sözcük yerine kullanma
D) Bir sözcüğü, iki anlamını birden sezdirecek biçimde kullanma
E) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiği şeyi bilmez görünme

3.  Bilmem ki hatıralar
Ne istersiniz benden
Gelir gelmez sonbahar
Bu dizelerde şair, hatıraların kendisinden bir şey istemediklerini bildiği halde bilmezden gelmektedir.
Bu şekilde yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tezat
B) Tecahül-i arif
C) Tekrir
D) Tenasüp
E) Mecaz-ı mürsel

4. Sen geldin benim deli köşemde durdun
Bulutlar geldi üstünde durdu
Merhametin ta kendisiydi gözlerin
Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu
Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi vardır?
A) Tevriye
B) Tezat
C) İstiare
D) Teşbih
E) Tenasüp

5. Nisan yağmurları yağmış Levent’e
Onlar tanıklık etsinler olmazsa
Nisan yağmurları tane tane
Benden yana konuşacaklar bakın
Karidesler, pavuryalar, böcekler
İstakozlar
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
A) Kişileştirme
B) Telmih
C) Kinaye
D) Tevriye
E) Hüsn-i talil

6. Bana vuran eller değil, yâr oldu
Bu dert benim dertlerimin başıdır
Bu dizelerdeki altı çizili sözde aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır?
A) Tevriye
B) Telmih
C) Tekrir
D) Cinas
E) Mübalağa

7. Orda eski nağmeler dökülür bir oluktan
Burda geçmiş günleri, mevsimleri anlatan
İhtiyar bir çınardır
Bu dizelerde görülen söz sanatları benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Uzakta, yüzlerce saat uzakta
En yakın ormanlar belli bir nokta
B) Ne yakın bir koyak söğütlü bir öz
Ne civar bir kor ne pınar ne göz
C) Nerdeyim, bu çıplak tepe neresi
Neresi bu yamaç, kayan şu toprak
D) Ufuklara dalgın bakan bu ağaç
Bol güneşe susuz, yağmurlara aç
E) Bu benim huyumdur, bundan sana ne
Benim için hep bir saat: saat, ay, sene

8. Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım
Kurbanın olam var mı bunda benim günahım
Bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?
A) Sözcüğün gerçek ve mecazlı anlamı dışında büsbütün tersini kastetme
B) Herhangi bir gerçek olayın meydana gelmesini hayali ve güzel bir nedene bağlama
C) Birbirine karşıt düşünceleri, kavramları, duyguları bir arada kullanma
D) Sözün etkisini güçlendirmek amacıyla bir şeyi olduğundan çok büyük gösterme
E) Bilinen bir gerçeği bir nükteye dayanarak bilmiyormuş gibi davranma

9. Vefasız Aslı’ya yol gösteren bu
Kerem’in sazına cevap veren bu
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yapılmıştır?
A) Tekrir
B) Tevriye
C) Kinaye
D) Tenasüp
E) Telmih

10. Ala leylek gitmeseydi
Garip bülbül ötmeseydi
Sarı yaprak düşmeseydi
Etmezdi yaz bize veda
Bu dizelerde şair yaz mevsiminin bitmesini gerçek nedenin dışında başka nedenlere bağlamıştır.
Bu şekilde yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tecahül-i arif
B) Hüsn-i talil
C) İrsal-i mesel
D) Teşbih-i beliğ
E) Leff ü neşr

11. İçsen bu sudan, bir daha, dostum, susamazsın
      Bir hal gelir, ağlayamazsın, susamazsın
Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevriye
B) Cinas
C) Benzetme
D) İstiare
E) Kinaye

12. Dinmiş denizin şarkısı, rüzgar uyumakta
      Körfez düşünür, Kanlıca mahzundur ayakta
Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Yalnız bu semti sevmek için ömrümüz kısa
B) Evvela gökyüzü alıp başını çekip gitti
C) Yazlar yavaşça bitmese, günler kısalmasa
D) Benzemez hiçbir masala güzelliğin
E) Her yargılanan suçlu benim, yargıç benim

13.  Çiçeksin, sevinir kuşlar kokundan
       Her dalın bir yay ki zümrün okundan
       Müjdeler fısıldar Ergenekon’dan
       Bu sese gönülden hayran gibisin
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur?
A) Telmih
B) Benzetme
C) Abartma
D) Kişileştirme
E) Tariz

14. Kandiller garbın ucunda son kıyıdan en gürültülü
      Bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü
Bu dizelerde “kurşun” sözcüğünde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
A) İstiare
B) Tezat
C) Hüsn-i talil
D) Tekrir
E) Tecahül-i arif

15. Dedim: Dilber, niçin sararıp doldun
      Dedi: Çektiğim dil yâresidir.
Yukarıdaki dizelerde “dil” sözcüğü ile hangi sanat yapılmıştır?
A) Telmih
B) Hüsn-i talil
C) Teşhis
D) Tevriye
E) İntak

16. Baki çemende bir hayli perişan imiş varak
      Benzer ki bir şikayeti var rüzgardan
Yukarıdaki dizelerde altı çizili kelimede hangi söz sanatı yapılmıştır?
A) Teşbih
B) Kinaye
C) Teşhis
D) Hüsn-i talil
E) Tevriye

17. Kadrin bilmeyenler alır eline menekşe
      Onun için eğri biter menekşe
Yukarıdaki dizelerde hangi söz sanatı yapılmıştır?
A) Tevriye
B) Tecahül-i arif
C) Hüsn-i talil
D) Kinaye
E) İntak

18. Bu bendeki bir dert ki anlatamam kimseye
      Kulak verip de beni dinler misin kardelen
      Sardı tüm benliğimi, mecalim yok gülmeye
      Sen de benimle ağlayıp inler misin kardelen
Bu dörtlüğün “kardelen” sözcüklerinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
A) Kişileştirme
B) Benzetme
C) Abartma
D) Ad aktarması
E) Kinaye

19. Ay geçti, yıl döndü, unuttu beni
      Üstüne adını yazdığım ağaç
      Açtın dertlerini kanattın beni
      Altında türküler düzdüğüm ağaç
Bu dörtlükte kişileştirilen varlık, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağaç
B) Ay
C) Dertler
D) Türküler
E) Yıl

20. Sabah kalktığımızda yağmurlu bir havayla karşılaşıyoruz. Zaten bizim de içimiz hüzünlü. Çünkü Safranbolu’da son saatlerimiz, biz gidiyoruz diye Safranbolu da ağlıyor.
Bu parçada yazar bir doğa olayını, yağmurun yağmasını, kendilerinin Safranbolu’dan ayrılmalarına bağlayarak aşağıdaki söz sanatlarından hangisini yapmıştır?
A) Tecahül-i arif
B) Hüsn-i talil
C) İrsal-i mesel
D) Mecaz-ı mürsel
E) Teşbih-i beliğ

CEVAPLAR: 1.C, 2.B, 3.B, 4.D, 5.A, 6.A, 7.D, 8.E, 9.E, 10.B, 11.B, 12.B, 13.E, 14.A, 15.D, 16.E, 17.C, 18.A, 19.A, 20.B

soz sanatlari test 4 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap