Testler

Söz Sanatları Test 7

SÖZ SANATLARI TEST 7

1.Kız çocukları vakti gelince yuvadan uçup gidiyordu.
Bu cümlede aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır?
A) İstiare
B) Teşbih-i belig
C) Tecahül-i arif
D) Kişileştirme
E) Abartma

2. Toros Dağları’nda duyulan, yalnızca Yörük keçilerinin çan, kartalların kanat, dağ keçilerinin ayak sesleri değildir. Kendine yol açma konusunda uzman olan çağlayanların sesleri de sarp kayalıklarda yankılanır. Bu çağlayanlardan biri, Antalya yakınlarındaki Uçansu’dur.

Bu parçada aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir?
A) Keçiler
B) Kartallar
C) Çağlayan
D) Kayalıklar
E) Dağlar

3.
“Bazen durur selamına bir kışla.”

Bu cümlede geçen, kışla sözcüğünde, aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?
A) Bir sözcüğü hem gerçek hem mecaz anlama gelecek şekilde kullanma
B) Bir sözü benzetme amacıyla başka bir söz yerine kullanma
C) Birden çok anlamı bulunan bir sözcüğü uzak anlamıyla kullanma
D) İnsanlara özgü bir niteliği cansız varlıklara aktarma
E) Benzetme amacı olmaksızın bir sözcüğü, başka bir sözcüğün yerine kullanma

4. Al benden

Yeşil senden al benden
Sinem atar dükkanı
Ne istersen al benden
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
A) Tezat
B) İstifham
C) Cinas
D) Teşhis
E) Tevriye

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ötekilerden farklı bir söz sanatı vardır?

A) Açılmış çiçektir her gülen dudak
Kılıfta tomurcuk zor gülen dudak
B) Renkler bir darlığın ağında hepsi de gri
Anlamsız birer tümsel o koca gökdelenler
C) Evler, bir nara benzer
Nar tanesi, sofalar
D) Yaz çekti gitti, güz değişik bir bahar açar
Yel kükredikçe dalga denizden tomar açar
E) Solgun yüzünde kaygı taşır her gelen geçen
Hep saz benizlidir bu yıl eylül çocukları

6. El âriftir yoklar senin bendini

Dağıtırlar tuzağını, fendini
Alçaklarda otur, gözet kendini
Kati yükseklerden uçucu olma
Bu dörtlükteki “yükseklerden” sözcüğünde kinaye yapılmıştır.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde böyle bir kullanım söz konusudur?
A) Yağmurlar yağar, olur bir serin, ince dere
Bir gümüş kemer gibi ovadan akıverir
B) Ben aşığım el göğüste, yüz yerde
Gel efendim, del sinemi yüz yerde
C) Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer
O ne müthiş tipidir, savrulur enkaz-ı beşer
D) Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat
Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat
E) Ufuklarda solarken altın şafak gülleri
Yabancı âlemlerden saadetler, emeller

7. Aşağıdakilerin hangisinde kinaye vardır?

A) Yine parmağım ağzımda kaldı
Masumluk akıyordu yüzünden
B) Yamaçlar doruktan duman, sis biçer
Bulutlar sunar, gür başaklar
C) Annesi gül koklasa ağzı gül kokan çocuk
Ağaç içinde ağaç geliştiren tomurcuk
D) Ay geçti, yıl döndü, unuttu beni
Üstüne adını yazdığım ağaç
E) O çay ağır akar, yorgun mu bilmem
Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem

8. Biz biliriz bizim işlerimizi

İşimiz kimseden sorulmamıştır
Kılıçla, mızrakla, topla, tüfekle
Başımız bir kere eğilmemiştir
Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
A) Tecahül-i arif
B) Hüsn-i talil
C) Tenasüp
D) Ad aktarması
E) Benzetme

9. Bülbüle gül yarar, deveye diken

Maşuktur âşığın boynunu büken

Bu dizelerde birinci dizedeki “bülbül-gül” sözcükleriyle ilgili olan ikinci dizedeki “maşuk-âşık” sözcükleri söylenerek sanatlı bir söyleyiş gerçekleştirilmiştir?

Bu söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Leff ü neşr
B) Mecaz-ı mürsel
C) Hüsn-i talil
D) İrsal-i mesel
E) Teşbih-i beliğ

10. Gözün yukarda olsun, gönlün yüceliklerde

Başın dimdik, yüzün ak, alnın açık, gözün pek
Bu dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisinin örneği vardır?
A) Kinaye
B) Tevriye
C) Benzetme
D) Abartma
E) Kişileştirme

11. Gözlerinde aksi bir derin hiçin

Kanadın yayılmış, çırpınmak için
Bu kış yolculuk var diyorsa için
Beni de beraber al anneciğim
Bu dörtlükte geçen “yolculuk” sözü ile aşağıdaki sanatlardan hangisi yapılmıştır?
A) Mecaz-ı mürsel
B) Teşbih-i beliğ
C) Hüsn-i talil
D) İstiare
E) İrsal-i mesel

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde telmih yapılmıştır?

A) Dağ tanıyan nasıl tanımaz uçurumu
Mademki yükseliş var, iniş olmaz olur mu
B) Gözlerin kararan yollarda üzgün
Ve bir zambak kadar beyazdı yüzün
C) Gittikçe uzaklaşan bu sesi duya duya
Yavaşça dalacağım, o kalkılmaz uykuya
D) Âvâzeyi bu âleme Davut gibi sal
Bâki kalan bu kubbede bir hoş sâdâ imiş
E) Islak bir yorgan gibi, sımsıkı bürüneyim
Örtün üstüme örtün, serin karanlıkları

13. Masamda düşünen eski lambayı

Yakmayın, odamız karanlık dursun
Bu dizelerdeki söz sanatının benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Gümüşlü bir fecrin zafer aynası
Muradiye sabrın acı meyvesi
B) Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz
Yollar bir yumaktır, uzun, dolaşık
C) Al yeşil bayrağı gelin mi sandın
Sefere gideni gelir mi sandın
D) Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm
Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm
E) Sen aklıma gelince her şey gülümserdi
Ağaçlar şarkı söyler, rüzgar tatlı eserdi

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşbih-i beliğ yapılmıştır?

A) Neydi o deli gibi gidişimiz
Bembeyaz köpüklerle açıklara
B) Bırakırdı beni usulca beşiğime
Saçları ay ışığından dadılarım
C) Altın kemerler gibi
Hatıralar önümüzde
D) Antalya tınmaz, Eskişehir yadsımaz güzü
Çivril kapatsa pencere, Sultanhisar açar
E) Her sabah ilk ışıklar gözlerimi oyardı
Uyanan taş duvarlar iniltimi duyardı

15. Ufuklarda bu akşam ne sis var ne bulut var

Selviler içinde bir alev Emirsultan
Bu dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisinin örneği vardır?
A) Teşbih
B) Teşhis
C) İntak
D) İstiare
E) Kinaye

16. Ölüm gelir, çiçekler ölülerin tabutlarına

Çelenk olmak için büyür
Anaların gözyaşları bekler göz çukurlarında
Zamanı gelince akmak için
Dudakları hep aralık durur
Bir gün ağıt yakmak için
Bu şiirin genelinde aşağıdaki söz sanatlarının hangisi vardır?
A) Tezat
B) İrsal-i mesel
C) Hüsn-i talil
D) Tevriye
E) Tariz

17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde abartma sanatına yer verilmemiştir?

A) Yıldızlar görse bendeki güzelliğini
Birer birer düşerler içimdeki denize
B) Hangi kuşun yüreğini yarsalar bu havada
Hepsinde senin üstüne bir gönül türküm çıkar
C) Görmeyen göz açılır dönse sana
Görse kalkar kötürüm sanki seni
D) Dört pancurda dörtnala güzelliğin
Benzemez hiçbir masala güzelliğin
E) Esmerdi, sarışındı, beyazdı, kumraldınız
Sımsıcak mektuplarda, şiirlerde kaldınız

18. Garbın ucunda, son kıyıdan en gürültülü

Bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü
Bu beyitte altı çizili sözcükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yapılmıştır?
A) Cinas
B) İstiare
C) Benzetme
D) Kişileştirme
E) Abartma

19. Gümüş bir dumanla kapandı her yer

Yer ve gök bu akşam yayla dumanı
Sürüler, çimenler, sarı çiçekler
Beyaz kar, yeşil çimen, yayla dumanı
Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
A)Tevriye
B) Kinaye
C) Tezat
D) Tenasüp
E) Telmih

20. Aşağıdaki dizelerin hangisinde cinas sanatı vardır?

A) İpekler tel tel bir araya geldiler dokunmak üzere
Lale neredeyse menekşeye, gül suya dokunmak üzere
B) Ama ben dünya üstündeyim toprakta
Yaz kış bir şey söyleyen sonsuz toprakta
C) Tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiş gibi
Yüzüme kar yağıyor sanki elinmiş gibi
D) Eski gelmelerin çekildi gerilere
Bundan böyle, bürünmüş grilere
E) Saçlar ağardı sanma ki yaşlanmışız gülüm
Vallahi neyse sendeki hoşlanmışız gülüm

CEVAPLAR: 1.A, 2.C, 3.E, 4.C, 5.E, 6.B, 7.A, 8.C, 9.A, 10.A, 11.D, 12.D, 13.E, 14.B, 15.A, 16.C, 17.E, 18.B, 19.D, 20.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap