Testler

Sözcük Yapısı Test 2

Sözcük Yapısı Test 2

1.Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi basit değildir?
A) Kargo teslimatı doksan dakika içinde yapılmış olsun.
B) Yüz on altıncı caddedeki kavşakta buluşalım.
C) Şimdi gidiyorum, zarfı almam gerek.
D) Muzlu sütün tadını unutmuşum.
E) Şurada kenara çek hemen.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla türemiş kelime vardır?
A) Beni yemeğe çağıracağını sanmazdım.
B) Döndü arkaya doğru uzanan kuyruğa baktı.
C) İğneden ipliğe kadar ne varsa alacaksınız.
D) İşin kötüsü yüksek sesle konuşuyor.
E) Kapının önüne bir küçük çocuk çorabı düşmüştü.

3. Aşağıdaki cümlelerde bulunan birleşik sıfatlardan hangisi yapılış bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Beresi siyah çocuk, bisikletiyle kaza yaptı.
B) Karşıma aniden kırmızı boyalı bir Volvo çıktı.
C) Saati bozuk müşteri üç saat benimle tartıştı.
D) Bu şehirde balığı taze bir dükkan bulamayacak mıyım?
E) Giyimi iyi bir adama benziyordu halbuki.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil vardır?
A) Tamam, biraz düşünmek istiyorum.
B) Oğlun yanımda, hiçbir sorun yok, durumu iyi.
C) Sonunda emanetler sahibine teslim edildi.
D) İstiyordu ki beni Buket’e kadar götürüp bir yemek yedirsin.
E) Kız kardeşime de uğrayayım buraya kadar gelmişken.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki kelimelerin tamamı basittir?
A) Sözler dilimin ucuna kadar geldi.
B) Biraz önce gelseydin sahan külbastısı vardı.
C) Bunu işitince arkadaşımın bana ettiği kötülüğün acısı yüreğime çöktü.
D) Yarın sendeyim, dedim, etini eniştem alsın, tatlısı da benden.
E) Alışkanlıkla, kitapçının önünde durdum, kitaplara bakıyordum.

6. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Sonbahar başında bir gece Hamza Bey’in ulaklarından bir genç gelmişti.
B) Tata’ya giden geçitler kapalıydı.
C) Etrafta her nevi kuş uçuşuyor.
D) Burhan Bey; çok düşünen, hiç faka basmayan, akıllı cesurlardandı.
E) Ağırlığından daima bir tarafa eğilmiş gibi duran bu başın içinde sönmez ateş, sönmez bir zeka alevi tutuşuyordu.

7. “İşte bu mukaddes alev, onu daha pek genç iken en namlı kumandanların sırasına yükseltti.” cümlesindeki yüklemle yapı bakımından özdeş yüklem aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor.
B) En ileri kale, padişahın emriyle ona emanet edilmişti.
C) Akın için askerinden bir kısmını ayırsa, düşman hemen haber alacak, fazla kuvvetle kaleye yüklenecekti.
D) Ya ganimet gelmeden bir kuşatmaya uğrarsak?
E) Mahmud Ağa, çok itimat ettiği genç kumandanını yine biraz toy buluyordu.

8. “Onu, benden saklayarak koruyamazsın.” cümlesindeki altı çizili kelimeyle yapı bakımından özdeş kelime aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Tam bu esnada açık kapıdan, kısa boylu, pala bıyıklı, tıknaz bir çavuş girdi.
B) Selami, dayandığı pencereden hızla doğruldu.
C) Sağ kuledeki nöbetçi, uzaktan bir kervan gördüğünü haber verdi.
D) Mazgallardan sızan hafif bir ziyayla aydınlanmış dar merdivenleri üçer üçer atladı.
E) İki saat sonra şövalyelerin gürültücü ordusu kaleyi iyice sarmıştı.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit, türemiş ve birleşik kelimeye örnek olacak bir kullanım vardır?
A) Herkes kendi haklılığının peşinde bu dünyada.
B) Ee, nasıl bulabiliriz biz bunları peki?
C) Hafif bir yaylım ateşi bile buradan kimseyi çıkartmadı.
D) Bunları yüzüne vurmaya gelmedim ben.
E) Bu kömürlerin dökülmesi bitince, kumandan cephaneliği açtırdı.

10 “ O zaman ben de o sese kulak vereceğim.” cümlesinin yüklemiyle yapı bakımından özdeş kelime veya kelime grubu aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A)Hücum başlayacak, beyim, emret, topları dolduralım.
B)Elindekini de git, kuyuya boşalt.
C) Etkinlikler yarın bitecek.
D) Kumandanları ne söylerse hemen yaparlar.
E) Buraya gelsinler, kendileriyle konuşalım.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil yoktur?
A) Diz çökmüş dışarıya bakan askerin sırtından şövalyeler ordusunu tetkik etti.
B) İki dakika sonra zırhlarını giymiş, tolgalı zabitler çavuşlar etrafına toplandılar.
C) Müdafaada kalsak üç aylık erzakımız var, çok dayanamayız.
D) Şu gördüğünüz tümsekte, elli kişi yaylım ateşi açsa, dışarıya kimse çıkamaz.
E) Varın yoldaşlara söyleyin, sakın yanlış fikirlere yer vermesinler zihinlerinde.

12. “Yalnız kaldığında beni muhakkak ara Nihan.” cümlesindeki kelimelerin yapısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bu cümlede iki tane türemiş kelime vardır.
B) Bu cümlede üç tane basit kelime vardır.
C) Yalnız kelimesi türemiştir.
D) “kaldığında” kelimesi türemiştir.
E) Herhangi bir birleşik kelime yoktur.

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birleşik isim yapılışı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Sen hiç ateş böceği gördün mü?
B) Hanımeli çiçeği hangi renkte olur?
C) Cumartesi günü oğlumu doktora götüreceğim.
D) Yazın burada sivrisinekten durulmuyor.
E) Devekuşu yumurtaları ne kadar ağırlıkta oluyor?

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde iki fiilin birleşmesiyle oluşmuş bir birleşik isim vardır?
A) Bu şirkette herkes birbirinin dedikodusunu yapıyor.
B) Ankara’nın kenar mahalleleri gecekondularla doluydu bir zamanlar.
C) İmambayıldıyı ancak annesinin elinden yerdi.
D) Mutfağın pencere kenarında kardelenler çiçek açmıştı.
E) Bizim yayla ağaçkakanlarla doluydu.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaşmış birleşik sıfat yoktur?
A) Onun yanında konuştuklarına dikkat et, boşboğaz adamın biridir o.
B) Ne çektiysem ikiyüzlü insanlardan çektim.
C) Hiçbir günüm olmadı, seni düşünmediğim.
D) Bal renkli bisikletiyle sokak sokak dolaşıyordu.
E) Firmadaki birtakım işçiler istifa mektubu verdiler.

16. “O vakit kaleyi bırakıp mutlaka Tata’ya çekilmek icap edecekti.” cümlesindeki altı çizili kelimelerin yapısı sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) türemiş-basit-türemiş
B) basit-türemiş-birleşik
C) türemiş-türemiş-birleşik
D) basit-basit-birleşik
E) türemiş-basit-birleşik

17. Aşağıdaki cümlelerde bulunan birleşik fiillerden hangisi yapılışı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Üç aylık yiyeceğimiz de var, biz nasıl teslim oluruz?
B) Etrafına şöyle bir nazar eyle, ne güzellikler göreceksin.
C) Kendimi hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim.
D) Bordo renkli araba zannederim şu tarafa gitti.
E) Artık kalbimde sana yer vermiyorum.

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kelimelerin tümü türemiştir?
A) Sözlerinle beni çileden çıkarıyorsun.
B) Verimli çalışmasıyla tanınan öğretmenlerimizdendir.
C) Dertsiz başıma dert mi alayım şimdi?
D) Artık yürüme zamanı gelmişti çocuğun.
E) İşlerimi bitirince yanınıza gelecektim.

19. “Gözyaşların hiçbir şeyi değiştiremeyecek.” cümlesindeki kelimelerin yapısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) “gözyaşların” kelimesi birleşik bir isimdir.
B) “hiçbir” kelimesi birleşik sıfattır.
C) “şeyi” kelimesi basittir.
D) “değiştiremeyecek” kelimesi birleşik fiildir.
E) Bu cümlede türemiş kelime vardır.

20.“Ormandaki pınardan kana kana içtiler.” cümlesindeki altı çizili kelimeyle yapı bakımından özdeş kelime aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi değildir?
A) Cephaneliğimiz ağzı ağzına barut dolu.
B) Kapıdan silahsız bir düşman asker içeri alındı.
C) Kendi eliyle bu askere kalenin her tarafını gezdirdi.
D) Bu asker dışarı bırakılarak verilen sipahi de içeri alındı.
E) Barhan Bey’in bulunduğu tarafa oklar atılmaya başladı.

 

edebiyatsultani.com
Hazırlayan: Süleyman Kara
Cevaplar: 1-B, 2-A, 3-B, 4-C, 5-A, 6-E, 7-C, 8-C, 9-E, 10-A, 11-B, 12-B, 13-D, 14-A, 15-D, 16-B, 17-E, 18-B, 19-E, 20-C

Sözcük Yapısı Test 2’yi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

sozcuk yapisi test 2

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap