Testler

Sözcükte Anlam Test 16

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 16

1.Aşağıdakilerden hangisinde “gün” sözcüğü zaman, çağ anlamında kullanılmıştır?
A) Batan güne karşı hep bir türkü söylenir.
B) Büyük zaferin kutlamaları gün sonunda bitti.
C) Taze bir heyecanla başlar günlerimiz.
D) Günümüz çok hareketli bir şekilde geçti.
E) Günümüzde tüketici bilinci iyice gelişti.

2. “Bu soruyu yapsa yapsa Nuran yapar.”
Altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazı yaza yaza kolum ağrıdı.
B) Deney yapa yapa ampulü buldu.
C) Toplantıya taş çatlasın on kişi gelmez.
D) Akşam bize gelse gelse Zeliha gelir.
E) Murat, koşsa koşsa dört kilometre koşar.

3. Dolaylamada genellikle iki sözcüğün kalıplaşarak bilinen bir varlık ya da durumun yerine kullanılması söz konusudur.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım yoktur?
A) Bu roman da beyaz perdeye aktarılmış.
B) Genç file bekçisi adeta yıldızlaştı.
C) Evin dış cephesinde sıcak renkler kullanmış.
D) Egenin incisini görmek istiyorum.
E) Doğunun Paris’i son yıllarda iyice gelişmiş.

4. “İş yerimizin çalışanları; erkli ferli, gün görmüş geçirmiş kişilerdi.”
Bu cümlede geçen “gün görmüş geçirmiş” sözünün yerine aşağıdakilerden hangisi gelirse cümlenin anlamı bozulmaz?
A) çok anlayışlı
B) ileri görüşlü
C) babacan tavırlı
D) birikimi olan, tecrübeli
E) çok sıkıntı çekmiş

5. “Babam perşembe pazarından domatesten bibere, naneden dereotuna kadar … aldı.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun değildir?
A) gördüğü her şeyi
B) aklına ne geldiyse
C) ne umuyorsa
D) ne istiyorsa
E) ne bulduysa

6.“Savaş yıllarında elindekini avucundakini yok pahasına sattı.” cümlesindeki altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) İstemeye istemeye eve dek yürüdü.
B) Şimdi yaptığına bin pişman olmuştur.
C) Selden geriye kalanları kurtarmak istedi.
D) Kitaplarını çok ucuza bir arkadaşına sattı.
E) Tabloyu açıkgöz bir antikacı kapmıştı.

7.Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?
A) Bugünün işini yarına bırakma.
B) İyi dost, kara günde belli olur.
C) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
D) Bal bal demekle ağız tatlı olmaz.
E) Ağlamayan çocuğa meme vermezler.

8. “Zaman zaman beni arayıp sorar.” cümlesinde geçen ikilemenin anlamca özdeşi olan ikileme aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?
A) Kime sorsam aynı cevabı alıyorum.
B) Kafasına estiğini mutlaka yapan biridir.
C) Ne görkemli binalar yapmışlar buraya.
D) Onunla ara sıra yolda karşılaşırız.
E) Kimi kimsesi olmayan garibin biriydi.

9. “Mahallenin suyu ikide bir kesiliyor.” cümlesindeki ikileme bu cümleye hangi anlamı katmıştır?
A) fiilin her zaman yapıldığını
B) fiilin sık sık yapıldığını
C) fiilin nedenini
D) fiilin bazen yapıldığını
E) fiilin az olduğunu

10. “Çocuklar, oldu olacak şu soruyu da çözelim.” cümlesinde altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Fakat bütün bunlar olmasa da olur.
B) Olmaz olsun ipekler, oyuncaklar diyorum.
C) Bari pikniğe Fikret’i de götürelim.
D) Mutlaka bu soruyu da çözmeliyim.
E) Olsa olsa Nazan’dır seni soran.

11. “Böylece sorunlar başka sorunları doğurdu.” cümlesinde altı çizili sözcüğün kullanılma amacı hangi şıkta verilmiştir?
A) amaç gösterme
B) neden oluş
C) devamlılık
D) sonuç
E) koşul belirtme

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatıma örnek yoktur?
A) Bebek, anlamlı bakışıyla hepimizi eziyordu.
B) Kırıcı bir dil kullanmaktan kaçınmalısınız.
C) Depremden sonra evimizin duvarlarında çatlaklar oluştu.
D) Tanzimat’la birlikte sokağın dili edebiyatımızda yer almaya başladı.
E) Bu düşüncelerin içimizdeki duyguları yeniden yeşertti.

13. Aşağıdakilerin hangisinde yansıma sözcük yoktur?
A) Bütün asaletiyle aslan, kafesinde kükrüyordu.
B) Köpekler hırladıkça kaçacak delik arıyordu kediler.
C) Bir patlama duyunca yüreği ağzına geldi.
D) Kuşların cik cikleri ta buraya kadar geliyordu.
E) Dışarıda kuzuların melemesi duyuluyordu.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte ad aktarması vardır?
A) Bu yaz Nurettin Topçu’yu okuyacağım.
B) Tatilde okulumuz yeniden boyanmış.
C) Kutlama için sınıfımızı güzelce süsledik.
D) İçeriye ayakkabını çıkarmadan girme.
E) Sobanın içindeki odunları tutuştur.

15.Nasıl olursa olsun bu kitabı alacağım.”
Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam yoktur?
A) Ne pahasına olursa olsun bu arabayı alacağım.
B) Mutlaka bu sınavı kazanacağım.
C) Her hâlükârda onu ikna edeceğim.
D) Nasıl olsa akşama size geleceğim.
E) Kimsenin üzerinde durmadığı birkaç ünlü kişiden birisi de kesinlikle o idi.

16. Aşağıdakilerin hangisinde ad aktarması yoktur?
A) Programa geç kalınca onu cepten aradım.
B) Sonunda bu olayı Ankara da ele aldı.
C) Ön kapı kapalı, arkadan bin.
D) Öğretmen bu kez de beni yerimden kaldırdı.
E) Ders çıkışı beni kapıda bekle.

17. “Anlam genişlemesi yoluyla somut anlamlı bir isim, soyut anlam kazanabilir.”
Bu açıklamaya uygun bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Ahmet, bunu başarabilecek bir iradeye sahiptir.
B) Sınavı kazanınca tüm sıkıntıları bitti.
C) Müdürümüz tüm velileri sıcak karşıladı.
D) Dün gece rüyamda kötü şeyler gördüm.
E) Aynur, törende duygu bir şiir okudu.

18. Aşağıdakilerden hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcüklerden biri tek başına kullanılamaz?
A) Şehre usul usul yaklaşıyorduk.
B) Bu kasabaya eğri büğrü yollardan geldik.
C) Bildiği yalan yanlış her şeyi bana anlattı.
D) Arkadaşım, bilir bilmez devamlı konuşuyordu.
E) Burada aşağı yukarı iki saat geçirdik.

19. I. Ne yaparsan yap boş artık.
II. Üçüncü kattaki sınıfların hepsi boştu.
III. Üniversite mezunu ablası bir yıldır boş geziyordu.
IV. Bana niye boş gözlerle bakıyorsun?
V. Evindeki dolapta yiyecek kalmamış, dolap boştu.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde “boş” sözcüğü aynı anlamdadır?
A) I.-II.
B) II.-III.
C) III.-IV.
D) IV.-V.
E) II.-V.

20. “Veli toplantısı için hemen hemen herkesi aradım.”
Altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Bu konuda az çok biz de biliriz bir şeyler.
B) O, bugün okula gelmeyecek gibi.
C) Beni aramayalı aşağı yukarı beş gün oldu.
D) Az kalsın buradan ayağım kayıyordu.
E) Neredeyse tanıdık diye ona selam verecektim.

CEVAPLAR: 1.E, 2.D, 3.C, 4.D, 5.C, 6.D, 7.A, 8.D, 9.B, 10.C, 11.B, 12.C, 13.A, 14.A, 15.D, 16.D, 17.C, 18.B, 19.E, 20.C

sozcukte anlam test 16 indir.                                                                                                                                       

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap