Testler

Sözcükte Anlam Test 19

SOZCUKTE ANLAM TEST 19

1.Olgun insanların belli başlı özelliklerinden biridir kendi kendini idare edebilmek, başkalarına dayanmadan yürümek, kendi karar verebilmek, hep kendi kendine kalmak.
Bu cümledeki altı çizili ifadenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Gerçek olgunluğa ermişliğin belirtisi, kişinin sadece kendi işleriyle ilgilenmesi, başkalarının işlerine müdahale etmemesidir.
B) Olgun insanların belli başlı nitelikleri vardır, onları diğerlerinden ayıran da bu nitelikleridir.
C) Kendi kendini yenilemeyi bilmeyen, en azından yenilenmek için çaba sarf etmeyen kişiler hakiki olgunluğa ulaşamaz.
D) Tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen kimseler tüm dönemlerde ve her yerde diğer insanların takdirini toplamıştır.
E) İnsanlar, kendilerini idare eden kişilerle, yani yöneticileriyle iyi geçindikleri zamanlarda başarıya daha yakın olurlar.

2.Biz savaş çocuklarıyız, bunalımların girdabından geliyoruz. Yüksek gerilimler yaşadık; dünyanın, ülkemizin, kendimizin değişimlerini gördük.
Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Savaşın çocukların ruhunda derin yaralar açtığı
B) Çocukların savaşlardan korkmayıp savaşla yaşamaya alıştıkları
C) Savaş yıllarında dünyaya geldikleri ve çocukluklarının savaş yıllarında geçtiği
D) Savaşın insanoğlunun ruhunda olan yani doğuştan getirilen bir olgu olduğu
E) İnsanların, ülkelerin ve dünyanın sürekli değiştiği ve bunun yaşayanlar tarafından gözlemlendiği

3. Geçenlerde kütüphanemi düzeltirken atmadığım, daha doğrusu atmaya kıyamadığım kartlar yeniden elime geçti, şöyle bir karıştırayım dedim. Zamanın sildiklerini ben de sileyim, raflar ferahlasın, diye geçirdim içimden.
Bu parçada geçen “Zamanın sildiklerini ben de sileyim.” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çok eskiden yaşanmış olan pek çok şey yıllar geçtikçe unutuldu, umarım ben de bunları unuturum.
B) Zaman insanlara her şeyi unutturmaya çalışıyor, bize düşen zamanın bu gayretini boşa çıkarmak.
C) Zamanında önemsenmeden, emek harcanmadan yapılan tüm çalışmalar, meyve vermeyen ağaçlara benzer.
D) Zaman hiçbir şeyi unutmamıştır, ama unutan insanlara daima hatırlatmıştır.
E) İnsan olacakları öngöremiyorsa tarihe baksın, çünkü tarih tekerrürden ibarettir.

4. Bazı sanatçılar vardır, bunlar toplumun dışına çıkmayı sanatçılık olarak görürler. Sonra da “Beni hiç anlamadılar ki!” diye şikayette bulunurlar. Oysa halk böylelerini anlasaydı ben asıl o zaman şaşardım.
Bu parçada geçen “toplumun dışına çıkmak” sözünün anlamı aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?
A) Halkı anlatmayan sanatçı veya sanat eseri, toplumda kendine yer bulamaz.
B) Her sanatçı sanat dünyasında yer edinmek ister, ama bunu sanat adamı vasfını yakalayanlar başarır.
C) Sanatını kabul ettirmek isteyen sanatçılar halkın nabzını iyi tutmalıdır.
D) Nice sanat adamı vardır ki yaşarken onu anlayan çıkmaz, gerçek değeri sonra anlaşılır.
E) Sanat eserinde farklı milletlerin karakterleriyle karşılaşmayı her okur ümit eder.

5. Planlı bir hayatım var benim. Dinlenmeye, okumaya, yazmaya, çocuklarıma ayırdığım zaman bellidir. Oturdum mu çalışma masama ilham perilerim hazırdır, hemen başlarım yazmaya. Ancak şu bir kaç hafta yok mu, kuruyup kaldım.
Bu parçada geçen kuruyup kalmak sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Düzensiz yaşamaya başlamak
B) Yazmaya yeterli zaman bulamamak
C) Özgün eserler verememek
D) Yazma kabiliyetinin zayıflaması
E) Hiç ürün ortaya koyamamak

6. Orhan Kemal öleli; yani edebiyat âlemimizden o büyük yıldız kayalı yıllar oldu. Şimdi bakıyorum da Orhan Kemal’in insanları hâlâ yaşıyor Türkiye’de, ama onları yazacak başka bir sanatçı yok ortada.
Bu parçadaki “Orhan Kemal’in insanları” sözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Kemal’in okuyucuları
B) Orhan Kemal’in sevenleri
C) Orhan Kemal’in sanatçı dostları
D) Orhan Kemal’in eserlerindeki karakterler
E) Orhan Kemal’in hayatındaki kişiler

7. Eserlerini Arnavutça yazan İsmail Kadare, dilinin duvarlarını aşmayı bilmiş, eserleri belli başlı Batılı dillere çevrilen tanınmış bir yazar olabilmiştir.
Bu cümlede geçen “dilinin duvarlarını aşmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Dilin ifade gücünü genişleten, sözcüklere yeni anlamlar yükleyen bir sanatçıdır.
B) Kendi milli dilini bırakıp yabancı dillerde eser vermiş ve başarılı olmuştur.
C) Arnavutça’ya diğer dillerden yeni sözcükler aktarmıştır.
D) Dilde soyut, farklı kişilerin farklı farklı anlamlar çıkarabileceği sözcükler türetmiştir.
E) Arnavutça’nın diğer memleketlerde konuşulabilir olmasını sağlamıştır.

8. Müzik, dünyanın hiçbir şehrinde hayatın İstanbul’daki kadar içine girmemiştir. Burada müzik tarihin derinliklerinden gelmektedir. Yani İstanbul, oldum olası müziğin bekçisi olmuş bir şehridir.
Bu parçadaki altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Eskiden değişik müzik türlerinin kaynağını oluşturduğu
B) Eskiden beri orada farklı ve özgün müziklere ilgi duyulduğu
C) Kurulduğu günden beri müziğe sahip çıkarak onu koruduğu
D) Müziğin doğup dünyaya yayıldığı nadir yerlerden biri olduğu
E) Bilinen en eski zamanlarda bile müzisyenlere sahip çıkılıp destek olunduğu

9. Yazılı hiçbir yasanın kalıbına dökülmeksizin uyulması gereken evrensel erdemler vardır. İşte bunlar insanoğlunu insan kılan özelliklerdir.
Bu cümledeki altı çizili kısmın anlamı aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Bazı düşünceler o milletin gelenek ve göreneklerine aykırı olduğu için yasalaştırılamaz.
B) Körü körüne uyulması gereken evrensel faziletlerin daha iyi anlaşılmasında yarar var.
C) İnsanların kanunlarla belirlenmemiş olan, milletlerin sınırlarını aşmış bazı ortak faziletleri olagelmiştir.
D) Her millet, başka milletlerin yararlı bulduğu görgü kurallarını alabilmelidir.
E) Yasalarla sınırlandırılmış evrensel erdemler insanlarda aynı olumlu sonuçları vermeyebilir.

10. Bilirsiniz, bazı kentlerin bazı caddeleri, bazı sokakları, bazı semtleri o kentin özeti gibidir; o kentlerin yürekleri orada atar.
Bu parçadaki altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) O kente gelen ziyaretçilerin, kentin özellikle bazı kesimlerini görmeleri gerektiği
B) Şehrin alışveriş merkezlerinin ve insanlarının toplandığı kısım olduğu
C) O şehrin diğer bütün şehirlerin ortak özelliklerini barındırması
D) O şehrin minyatürünün bir yerde bulunması
E) Şehrin tamamındakilerin örneklerinin, benzerlerinin orada olması

11. Önemli bir sanatçıyı yitirdiğimizde onun eriştiği noktaya başka bir gözle bakıyoruz; çünkü araya ölüm gibi bir kilometre taşı giriyor.
Bu cümlede geçen “kilometre taşı” sözünün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Edebiyatımızın en önemli dönüm noktalarından biri, Şinasi’nin noktalama işaretlerini kullanmasıdır.
B) Tanzimat edebiyatı roman ve hikâyesinin, zamanımız roman ve hikâyelerinde etkisi olmuştur.
C) Cumhuriyet dönemi sanatçılarının belirgin vasıflarından biri eski dilden kopma gayretidir.
D) Halk ve Divan edebiyatının her zaman ayrı kitlelere seslendiği bilinmektedir.
E) Yazının bulunması ile sözlü dönemin bazı ürünleri kalıcı olmuş, bu günlere ulaşmıştır.

12. Evrenselliği yakalamak isteyen her sanatçı önce millî olmalıdır, çünkü evrensellik ulusallığın bir üst basamağıdır.
Bu cümledeki altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Evrensellik ve ulusallık zıt kavramlardır, bunları birlikte düşünmek olanaksızdır.
B) Ulusallığa ulaşmak için önce evrensellikten geçilir.
C) Evrensellik ve ulusallık bizi birbirlerine götürür.
D) Evrensele ulaşmış olan sanatçı zirveyi yakalamış demektir.
E) Evrensele giden yolun ulusallıktan geçtiğini bilmeyen yoktur.

 

CEVAPLAR: 1.D, 2.C, 3.A, 4.A, 5.E, 6.D, 7.A, 8.C, 9.C, 10.E, 11.A, 12.E

sozcukte anlam test 19 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap