Testler

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 2

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 2

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kapalı” sözcüğü “O kadar dolaştım açık bir dükkan bulamadım.” cümlesindeki “açık” kelimesinin anlamca karşıtıdır?
A) Bu şehrin insanları dışarıdan gelenlere oldukça kapalıdır.
B) Bana düşüncelerini üstü kapalı bir şekilde anlatıvermişti.
C) Pencereyi kapalı tutarsan oda yeterince havalanmaz.
D) Şimdi bütün resmi daireler kapalıdır, yarın gidelim.
E) Yiyeceklerin üzeri daima kapalı olmalıdır.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama vardır?
A) Bazı kalem sahipleri kendi yazdığından başkasını sanat eseri saymaz.
B) Bazıları birkaç öykü çiziktirivermekle yazar olduklarını sanıyorlar.
C) Sanatın her dalıyla, resimle, şiirle, tiyatroyla ilgilenirdi.
D) İyi bir eleştirmen aynı zamanda iyi bir sanatçı olmalıdır.
E) Eserlerinin eleştirilmesine hiç kızmaz, hatta bundan memnun olurdu.

3. “Asırlardır kim bilir kaç ayak gezindi buralarda.” cümlesindeki “ayak” sözcüğü “insan”yerine kullanılmıştır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır?
A) Etrafımda, daha önce hiç rastlamadığım yüzleri görüyordum.
B) Makinenin kolunu çevirmekten, kolları iyice yorulmuştur.
C) Parmaklarının uçlarında, sigara içenlerde görülen bir sarılık vardı.
D) Onun herkese dil uzatması, iftira atması başta beni rahatsız ediyor.
E) Sokak ortasında bayılıp düşen zavallı çocuk, gözümün önünden hiç gitmiyordu.

4. “Gerçek anlamıyla somut olan kimi sözcükler, mecaz anlama gelerek soyut bir anlam kazanabilir.”
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde böyle bir anlam değişmesi görülmektedir?
A) Onun ne kadar duygulu olduğunu bilmem söylememe gerek var mı?
B) Günümüzde ruhsuz bir mimari bütün bir çevreyi sarmış görünüyor.
C) Aramızdaki nefret duvarını yıkamadığımız sürece biz dost olamayız.
D) Bana göstereceğin tatlı bir yüz, sana olan sevgimi artıracaktır.
E) Odanın asık suratlı perdelerinden bile ürküyorum artık.

5. Kimi zaman bir varlığın adı, o varlıkla biçimsel ya da işlevsel benzerliğinden dolayı, yakıştırma yoluyla başka bir varlığa verilebilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu yolla oluşturulmuş bir sözcük görülmektedir?
A) Odasında yalnız kaldığı zamanlar hep kuyruğu metrelerce uzayan bir gelinliğin hayalini kurardı.
B) Yaşlı adam arabasına birkaç kürek kum atmıştı ki aniden yere yığıldı.
C) Gemicinin resmini bakır levha üzerine oya gibi işlemişlerdi.
D) Çocukların müsamerede giydikleri kıyafetin uçlarında rengarenk iplerden yapılmış püsküller vardı.
E) Etrafında dost bir nefes arıyor, ama yıllardır bulamıyordu.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gölge” sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır?
A) Bir ağaç gölgesi bulup oraya çadır kurduk.
B) Ben hep onun gölgesinde yaşamak istemiyorum.
C) Bu bayrağın gölgesinde bulunmaktan daha hoş ne olabilir?
D) Kısa sürede, şiirleriyle nice şairi gölgede bırakacağını kim bilebilirdi?
E) Babasını bir gölge gibi izledi, yanından hiç ayrılmadı.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?
A) Adamın gözü dönmüş, öfkesinden ne yaptığını bilmiyor.
B) Bu güzel yerde bütün sıkıntılarımdan kurtulup rahatladım, içim açıldı.
C) Çocuğu azarlarken kantarın topuzunu kaçırdı, gereğinden fazla bağırıp çağırdı.
D) O gerçekten işinin ehli biridir, ne de olsa biraz mürekkep yalamış.
E) Çocuğun bu sözleri söylediğini duyunca çok şaşırdım, parmağım ağzımda kaldı.

8. Türkçede bazı sözcükler aynı anlam ilgisi taşımakla birlikte hem isim hem fiil olarak kullanılır. Örneğin “boya” sözcüğü hem bir maddeyi, hem de maddeyi kullanarak yapılan bir eylemi bildirir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde buna örnek gösterilebilecek bir kelime kullanılmıştır?
A) Onu önceden tanımadığımı söyleyince hafifçe güldü.
B) Çiçeklerini hiç ihmal etmez, günü gününe sulardı.
C) İki tarafı ağaçlıklı asfalt bir yoldu.
D) Duvarı kağıtla kaplamadan, dökülen yerleri sıvadı.
E) Onun doğru söylemediğini bildiği halde yine de ona kandı.

9. Yansıma sözcükler mecaz anlama geldiklerinde ses-anlam ilişkisini kaybeder.
Aşağıdakilerden hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım vardır?
A) Yağmurun camlara pıt pıt vuruşunu dinledim saatlerce.
B) Küçük kedim ayak ucumda hırı hırıl uyuyordu.
C) Düşünceler beynimde zonk zonk zonkladı bütün gece.
D) Gece boyunca şırıl şırıl akan çeşmeyi dinlerdim.
E) İşler neden tıkır tıkır gitmiyor, anlamıyorum.

10. Aşağıdaki ikilemelerden hangisini oluşturan kelimeler gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Kedicik etrafını kuşatan çocuklara acı acı baktı.
B) Olayı tane tane anlatmıştım ilgililere.
C) Gençlerin pırıl pırıl düşünceleri beni çok etkiledi.
D) O güzel günleri kana kana yaşamak lazımdı.
E) Ağaçların altları sarı sarı yapraklarla örtülmüştü.

11. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
A) O kendinden başkasının fikirlerine mümkün değil önem vermez.
B) Ona istemediği bir işi kesinlikle yaptıramazsın.
C) Seni yemek yemeden dünyada bırakmam.
D) Bir daha ağzınla kuş tutsan sana inanmam.
E) Sonunda nasıl olsa benim dediğime gelecek.

12. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi kendinden sonraki sözcükten ayrı kullanılabilir?
A) Bir araba almış diye kasım kasım kasılıyor.
B) Söğüdün dalları yere doğru salkım salkım sarkmıştı.
C) Zavallı, bir köşe başında soğuktan tir tir titriyordu.
D) Ben bilmiyorum diye bas bas bağırıyor ama kimse onu dinlemiyordu.
E) Bizimle gelebilmek için deminden beri ter ter tepiniyor.

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ad aktarması yapılmıştır?
A) Mermer basamaklarda uçuşur beyaz tüyler
B) Yalnız bırakmayın beni hatıralar
C) Yeşil çamlar altında uyuyor şimdi ada
D) Bu gece gözlerinde senin, can buldu deniz
E) Gelip geçen her yüzden gizli bir akis kaldı

14. Aşağıdaki altı çizili bölümlerin hangisinde “en ince ayrıntısına kadar” anlamı vardır?
A) Onunla zaman zaman oturup işleri yeniden planlardık.
B) Böyle her şeyi kuruş kuruş hesap edersen rahat yaşayamayız.
C) Adamın kasasına oluk oluk para akıyor.
D) Aylığı, ay sonuna kadar kılı kılına denk geliyordu.
E) Sonuca adım adım yaklaştığımızı hissediyorduk.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir türlü söyleyememek” anlamında bir deyim kullanılmıştır?
A) İnsanın kurtuluşu dilini tutmasındadır, demişti.
B) Söyleyeceğim söylemesine de dilim varmıyor.
C) Hep adını anıyor, dilinden düşürmüyordu.
D) Söyleyecek bir şeyin yok mu, dilini mi yuttun?
E) Bizimle gelmesi için ona saatlerce dil döktük.

16. “Neydi o günler …” cümlesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse “yaşanan günlerin kötü olduğu” anlaşılır?
A) keşke bir daha dönebilsem o günlere.
B) her anına ömrümü veresim geliyor.
C) rüya alemlerinde yaşar gibiydim.
D) hatırası bile bir ömre bedel.
E) kabus diye buna derler herhalde.

17. Bu kadarcık bir hata için böyle veryansın etmene gerek var mı?
Altı çizili kelimenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hatayı düzeltmeye çalışmak
B) Karşıdakine tehditler savurmak
C) Ağzına geleni söylemek
D) Pireyi deve yapmak
E) Hayal kırıklığına uğramak

18. I. Yaşı benden küçüktü ama neredeyse benimle bir yaşta görünüyordu.
      II. Seni kampa davet etmeyi az kalsın unutuyordum.
     III. Saat üçte buluşacağımızı her nasılsa unutmuşum.
     IV. O köy o kadar yüksekte idi ki hemen hemen dağın tepesine kurulmuştu.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde altı çizili kelimeler anlamca birbirine en yakındır?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) I. ve III.
D) II. ve IV.
E) I. ve IV.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Çatıdan tıkırtılar geliyor, yukarıda kedi mi var ne?
B) Duvardaki sızıntıya bakılırsa burada çok nem var.
C) Bu patırtı da neyin nesi, sokakta kavga var galiba.
D) Radyo iyi çekmiyor galiba, çok cızırtı yapıyor.
E) Çalılıktaki çıtırtılar bütün gün sürdü.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “darılmak, gücenmek” anlamında bir deyim kullanılmıştır?
A) Onu kızdırmaya gelmez, ağzına geleni sayar, rezil eder bizi.
B) Ne o, yüzünden düşen bir parça, kime kızdın yine.
C) Bu kadarcık söz yüzünden bana gönül koyacağını nereden bilebilirdim?
D) Bu davranışınla beni hayal kırıklığına uğrattığının farkında mısın?
E) Senden çekindiğimi sanıyorsan aldanıyorsun, elinden geleni ardına koyma.

CEVAPLAR: 1.D, 2.A, 3.A, 4.C, 5.A, 6.A, 8.D, 9.E, 10.E, 11.E, 12.B, 13.E, 14.B, 15.B, 16.E, 17.C, 18.E, 19.B, 20.C

sozcukte anlam test 2‘yi indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap