Testler

Sunum, Panel, Tartışma Test 1

Sunum, panel, tartışma konularında hazırlanmış 13 soruluk testtir.

SUNUM, PANEL, TARTIŞMA TEST 1

1.Sunum; bilgi vermek (I), bilgileri yenilemek (II), bir sanat eseri ortaya koymak (III), bilimsel bir araştırmaya katkıda bulunmak (IV), bir araştırma veya anket çalışmasının sonucunu açıklamak (V) amacıyla yapılır.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I.    B) II.      C) III.       D) IV.        E) V.

2. Leyla, sunum yaparken çeşitli araçlardan yararlanmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Leyla’nın yararlandığı araçlardan biri olamaz?
A) Fotokopi makinesi
B) Bilgisayar
C) Taşınabilir bellek
D) Mikrofon
E) Projeksiyon cihazı

3. Sunum, tartışma ve panelde dil, ağırlıklı olarak hangi işlevde kullanılır?
A) Dil ötesi işlevde
B) Sanatsal işlevde
C) Göndergesel işlevde
D) Heyecana bağlı işlevde
E) Alıcıyı harekete geçirme işlevinde

4. Panel için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Geniş bir salonda izleyiciler önünde yapılır.
B) Başkanı toplantının başarı ile bitmesi için özen gösterir.
C) Konuşmacı sayısının altı kişiyi geçmemesi gerekir.
D) Tartışmaların ve konuşmaların uzaması, başkan tarafından incelikle hiç kimseyi kırmadan önlenmelidir.
E) Düşünceler, bilgiler bilimsellikten uzak bir tutumla tartışılır.

5. I.grup            2. grup
Sunum               slayt
Münazara          jüri değerlendirmesi
Forum                tartışmacı izleyici
Panel                  başkan yönetimi
Açık oturum      birkaç gün sürme
Yukarıda I. grupta verilenlerden hangisi karşısında verilen bilgiyle ilişkilendirilemez?
A) Sunum
B) Forum
C) Münazara
D) Açık oturum
E) Panel

6. Aşağıdakilerden hangisi tartışmalarda dinleyicilere düşen görevlerden biri değildir?
A) Soru sorarken normal bir ses tonuyla ve anlaşılır bir şekilde konuşmak
B) Konuşmacının sözünü kesmekten kaçınmak
C) Tartışmanın sonuna kadar konuşmacıları dikkatle dinlemek
D) Konuya ilişkin notlar alarak başkanın söz hakkı vermesi hâlinde soru sormak
E) Konuşmacıların yanlış sözlerine, tutarsız savunmalarına anında tepki göstermek

7. Aşağıdakilerden hangisi sunum sırasında yapılması gerekenlerden biri değildir?
A) Belge, grafik ve slaytlar kullanmak
B) Ciddi, ağırbaşlı, derli toplu bir görüntü sergilemek
C) Slaytlar ile açıklamaların eş zamanlı olmasına dikkat etmek
D) Ses tonunu, jest ve mimikleri konuya uygun olarak kullanmak
E) Sunum yerinde sunum malzemelerini kullanarak prova yapmak

8. I.Tanınmış bir siyaset, spor, bilim ya da sanat adamını farklı yönleriyle tanıtmak ya da onların bir konuda görüşlerini öğrenmek amacıyla zamanı önceden belirlenmiş sorulu cevaplı konuşmalara … denir.
II. Bilim, sanat, teknoloji gibi alanlarda, uzman bir kişinin belli bir konuyu açıklamak, öğretmek amacıyla bir topluluk karşısında yaptığı planlı konuşmaya … denir.
III. Önceden belirlenmiş bir konu hakkında farklı düşünen kişilerin bir başkanın yönetiminde bir araya gelerek o konuyla ilgili görüşlerini açıkladıkları konuşma biçimine … denir.
IV. Açık ya da kapalı bir alanda toplanan insanlara bir konuşmacı tarafından bir düşünceyi, bir duyguyu aşılamak amacıyla, coşkulu ve edebî bir dille yapılan konuşmalara … denir.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi yukarıda boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?
A) Nutuk
B) Mülakat
C) Tartışma
D) Münazara
E) Konferans

9. Bir bölgedeki seçim anketlerinin sonuçlarını paylaşmak amacıyla düzenlenmesi gereken en uygun toplantı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Panel
B) Forum
C) Sunum
D) Münazara
E) Açık oturum

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi tartışma konusu olmaya uygun değildir?
A) Teknolojiden olumlu yönde yeterince yararlanabiliyor muyuz?
B) Eğitim yoluyla savaşlar önlenebilir mi?
C) Sinema, tiyatroyu olumlu mu, olumsuz mu etkiler?
D) İlk özel gazete Tanzimat’tan önce mi, sonra mı çıkarılmıştır?
E) Oyun, çocuk eğitiminde etkili bir yöntem midir?

11. Çevre kirliliği konusunda bir panel düzenleniyor. Konuşmacılar ve hangi konuda konuşma yapacakları aşağıda belirtilmiştir. Hangi konuşmacı çevre kirliliğinin sebepleri üzerinde duracaktır?
A) Hatice Yılmaz
Çevre Kirliliğinin Bir Sonucu: Deniz Canlılarının Yok Olması
B) Kadir Karacan
Çevre Kirliliği Nasıl Önlenir
C) Ayten Buldan
Çevre Kirliliğine Yol Açan Bir Etken: Endüstrileşme
D) Halime Yürek
Çevre Kirliliğinin İnsan Sağlığına Zararları
E) Danyal Kısa
Çevre Kirliliğinin Canlılar Üzerindeki Etkileri

12. Aşağıdakilerden hangisi tartışma türlerinden biri değildir?
A) Panel
B) Forum
C) Söyleşi
D) Açık oturum
E) Sempozyum

13. I. Açık oturumlar bir konuda karara varmaktan çok, sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşlerle farklı anlayışları ortaya koymak amacıyla düzenlenir.
II. Konferans, sunum, sempozyum, mülakat ve açık oturum tartışma türleri arasında yer alır.
III. Paneller, topluluk önünde ve sohbet havası içinde gerçekleştirilen tartışmalardır.
IV.Forum, dinleyicilerin de tartışmaya katılabildiği bir tartışma şeklidir.
V. Panelde bir yönetici ve konusunda uzman en az üç konuşmacı bulunur.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) ı.     B) II.        C) III.         D) IV.           E) V.

CEVAPLAR: 1.C, 2.A, 3.C, 4.E, 5.D, 6.E, 7.E, 8.D, 9.C, 10.D, 11.C, 12.C, 13.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap