Testler

Yapılarına Göre Fiiller Test 3

YAPILARINA GÖRE FİİLLER TEST 3

1.Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik fiillerden hangisi ötekilerden farklıdır?
A) Bakarsın bir gün çıkagelir.
B) Yorgun olduğu için koltukta uyuyakaldı.
C) Arkadaşı onu kötü yönde etkileyebiliyordu.
D) Acı haberi duyunca kahroldu.
E) Bu şiiri bir solukta okuyuverdi.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, addan türemiş bir eylemdir?
A) Bir hata sonra barıştılar.
B) Bu, yüzyılın en büyük savaşıydı.
C) Akşama kadar mahallenin köpeklerini kovaladı.
D) Hastalandığını duyunca hastalandım.
E) Evin koltukları henüz eskimedi.

3. Aşağıdakilerden hangisinde “etmek” sözcüğü yardımcı fiil olarak kullanılmıştır?
A) Kimsenin ettiği yanına kalmaz.
B) Bu yalnızlık canıma tak etti.
C) Aman ben ettim siz etmeyin!
D) Geline etme, kızında bulursun.
E) Etme bulursun, inleme ölürsün.

4. Aşağıdaki eylemlerden hangisinde yeterlilik fiili kullanılmıştır?
A) Onun bizimle birlikte kalmasını istiyorum.
B) Ailesini yıllar önce kaybetmiş zavallı adam.
C) Daha geniş bir ev bulmanızı sağlayabiliriz.
D) Ailesinin bu sözleri onda hayal kırıklığı oluşturur.
E) Onun yaşamasını istiyorum, diye söze başlar.

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok birleşik fiil kullanılmıştır?
A) Evet, ben bir kapalı hududu aşıyorum
     Ölen ölüyor, bense ölümü yaşıyorum
B) Bu ışıkla aksetti daha nice hatıra
     Nice anne çehresi, nice masum gülüştü
C) Çıplak omuzda bir hançer yarası
     Gemiler nerde kaybetti İlyas’ı?
D) Karanlık koğuş aydınlanıverdi
     Bekleyişler canlandı yürekler
E) Öyle bir zamanda gelebilirsen 
     Mümkün olmaz seninle gitmek

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “etmek” sözcüğü yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?
A) Bütün test kitaplarımı kardeşime devrettim.
B) Teklifimizi hiç düşünmeden reddetti.
C) Üzerindeki palto ne kadar eder?
D) Neden bu adamları başıma bela ettin?
E) Bize bu konuda yardım edecek misin?

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki birleşik eylem ötekilerden farklıdır?
A) Bu soruları kolaylıkla çözebilirsiniz.
B) Büyük olarak bazı hataları affediyor muyuz?
C) Kadıncağız son çocuğunu da kaybetmişti.
D) Takımı yenilen seyirciler, adeta kahroldular.
E) Sevdiği için her şeyini feda etti.

8. “Olmak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde yardımcı fiil olarak kullanılmıştır?
A) Allah’ım! Sen ol dersin, o da olur.
B) Ana gibi yâr, Bağdat gibi diyar olmaz.
C) Verem oldum kömür gözlüm bu ellerde.
D) Hayli zaman oldu göremedim gülümü.
E) Ateşin olsun da dumanlı olsun.

9. “Ad soylu sözcükle yardımcı eylemden oluşan birleşik eylemlerde araya başka sözcükler girmez.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir kullanım vardır?
A) Tanımadığımız insanlar bize yardımcı oldu.
B) Geleceğinin duyduğumda çok mutlu oldum.
C) Velilerin gelmesi için onlara telefon bile ettim.
D) En güzel yıllarımı bu şehirde kaybettim.
E) Bir anda her şeyi mahvettim.

10. Aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı yapıda bir fiil vardır?
A) Bu akşam o kadar durgun ki sular
     Gel benim gibi kedere diyor
B) İçimde maziden kalma duygular
    Ağla geri gelmez günlere diyor
C) Ey gönül, gidenden ümidini kes!
    Kaçan bir hayale benziyor herkes,
D) Sanki kulağıma gaipten bir ses
     Buluşmalar kaldı mahşere diyor.
E) Yattığımı kayaya çarpan dalgalar
     Çıkıver bir sonsuz sefere diyor

11. I. Herkes, arkasından bakakaldı.
II. Bu tür programları biz de seyretmiyoruz.
III. Birden karşımıza çıkıvermesinler mi?
IV. Beni daha önce arayabilirdin.
V. Yarın toplantıya gelemez misin?
Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki fiillerden hangisinin örneği yoktur?
A) Tezlik fiili
B) Yardımcı eylem
C) Sürerlilik fiili
D) Yeterlilik fiili
E) Yaklaşma fiili

12. “Fakir” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde bir sözcükle birlikte birleşik eylem olmuştur?
A) Zengin bir aileyken bu yılki ekonomik krizle fakir düştük.
B) Bütün ömrüm fakirliğe karşı savaşmakla geçti.
C) Hatice kımıldamıyor, bir Hint fakirini andırıyor.
D) Çukur, ücra ve fakir bir semttir.
E) Zenginler orada fakirlerle denktir.

13. Aşağıdakilerin hangisinin yüklemi basit yapılı bir eylemdir?
A) Olayı inceleyen polisler bu olayın bir kaza olduğunu zannederler.
B) Bunun gibi bir şeyin hayatımıza engel olmasına izin veremeyiz.
C) Oğullarının yüksek bir binadan düşüp öldüğünü fark ederler.
D) Üzüntülü anne baba hemen Monako’ya uçar.
E) Ailesi uzun bir süre ondan haber alamaz.

14. “Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya.” cümlesindeki eylem için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tezlik fiilidir.
B) Kurallı birleşik bir eylemdir.
C) Üçüncü tekil şahıs ekiyle çekimlenmiştir.
D) Yardımcı eylemden oluşmuştur.
E) Hem tezlik hem istek anlamı vardır.

15. Gönül yıkma, kemlik etme bir ferde
      Bu dünyada senden kul incinmesin.
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Emir kipiyle çekimlenmiş eylemin
B) Yardımcı eylemlerle kurulmuş birleşik eylemin
C) Olumsuz anlamlı birleşik eylemin
D) Deyimleşmiş birleşik eylemin
E) Kurallı birleşik eylemin

16. Maliye Veznesi’nden Tevfik Efendi, banka önünde vezne arabasından inerken nasıl oldu ise ayak bileğini incitmiş, iki gündür hasta, evde yatıyor. Komşuları hatır sormaya geliyorlar (I). İki gündür evde yaşayış değişmiş, herkesten sıcak bir sevgi görüyor. Karısı, sanki o eski karısı değil, tanıdıkları eski tanıdıkları değil . Hepsi değişmişler, hepsinde, yalan da olsa tatlı bir sokulganlık, bir yaltaklık var . İki gündür; tavuk suyuna çorba pişiyor (II), ıhlamur kaynatılıyor (III), ayağını sadef yağı ile ovup üstüne sıcak tülbent koyuyorlar. Havacıva muşambası yapıp sarıyorlar (IV). Komşular içinde öyleleri var ki sabahleyin işlerine giderken uğramışlardı (V), akşamüstü gene uğruyorlar. “Bize bir hizmet varsa yapalım.” diyorlar. Herkes, her şey tatlı, ılık, yumuşak!
Yukarıdaki paragrafta numaralanmış olan altı çizili eylemlerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I.      B) II.        C) III.       D) IV.       E) V.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiilin yapısı diğerlerinden farklıdır?
A) Descartes, “Selim akıl bütün insanlara müsavi surette paylaştırılmıştır.” der.
B) Bunun mânası, isterlerse, bütün insanlar hakikati bulabi­lirler, demektir.
C) Şüphesiz her insan hakikati derhal ve kolaylıkla bulamaz.
D) Fakat kim eline keseri, testereyi geçirince usta bir marangoz olabilir?
E) İnsana, insanın kabiliyetlerine inanmadan böyle bir teşebbüse girişilemez.

18. Aşağıdaki cümlelerde bulunan eylemler ikişerli gruplandırılırsa hangisi dışarıda kalır?
A) Edebiyat karın doyurmaz deyimine bel bağlayanlar, edebiyatın insan yaşamasına yararlı bir katkı getirmediğini öne sürüyorlar.
B) Gücünü betimleyici anlatımından devşiriyor bu sav. 
C)  Bu arada biriki eğitim sorununa dokunmadan yapamayacağım. 
D) Duygu olanaklarımız artar, duygu boyutlanmız genişler onlarla. 
E) Bu konuda nedense herkesin güvendiği Aristoteles’e göre, “Acıma ve korkuyla duygulardan arındırır.”edebiyat. 

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde türemiş eylem yoktur?
A) Bazıları, edebiyatı, insandaki duyguları kökten kazıyan, insanı duygusuzlaştıran bir etkenlik diye yorumluyorlar bu bağlamda.
B) Duygular kötü şeylermiş gibi, “katharsis”i, duyuları yıkayıp paklamak diye anlıyorlar.
C) Dille duyguların üstüne bükülüp onları algılar, onları hem kendisi hem de okuyucuları için bilince ulaştırır edebiyatçı.
D) Duygu eğitimi sağlar edebiyat insana.
E) İnsanın tüm duygu yönünü açar, açıklar, belli eder, bildirir edebiyat.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem olan sözcük yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) İnsanı kendine öğretir bu bakımdan edebiyat.
B) Aracısız, kendini tanıyamaz hiç kimse.
C) Edebiyatla kendisini bulabilir insan.
D) Çünkü en çok kendisinin olan yönüyle, duygu biricikliğiyle edebiyatta rastlayabilir kendisine. 
E) İnsanların birlikte yaşadığı, tartışılmaz bir olgudur; başka türlü bir varoluş tasarlanamaz insan için.

CEVAPLAR: 1.D; 2.D, 3.B, 4.C, 5.E, 6.C, 7.A, 8.C, 9.C, 10.E, 11.E, 12.A, 13.D, 14.D, 15.E, 16.C, 17.A, 18.B, 19.B, 20.A

yapilarina gore fiiller test 3 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap