Testler

Yazım Kuralları Test 7

YAZIM KURALLARI TEST 7

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Anadolu şoförlerinin birçoğunda ben böyle gün görmüş, hâline göre para yemiş eski kibarlar hâli gördüm.
B) Ben seni hiç sevmedim ki.
C) Ha deyince olmuyor bazı işler.
D) Kışın ortasında da dondurma mı yenir?
E) Yüzyılların ötesinden gelen bu ses Yunus Emre’dir.

2. (I) Pılını pırtısını toplayan kıştan sonra neşeli bir bahar geliyor. (II) Dağlarda eriyen karlarla yeraltı suları besleniyor, tarlalara ve bostanlara sızıyor sular, köklerine ulaşıyor bitkilerin. (III) Kış uykusu sona eriyor, uyanıyor âdeta doğa. (IV) Bedenimiz geriniyor, kanımız başka türlü akmaya başlıyor damarlarımızda. (V) Bedenimizde bir gevşeme, bakışlarımızda parlaklık beliriyor.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) I       B) II      C) III     D)IV       E)V

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Eylülün bu son demlerinde, ağustos böcekleri konserlerine hâlâ devam ediyor.
B) Manavgat Şelalesi’nin karşısında bir parkta oturuyoruz.
C) Evlerin arka tarafında bahçelerin demir parmaklıklarını saran hanımellerinin kokusu sizi alır başka dünyalara götürür
D) Ayvalık İskelesi’nden çıkınca yolun her iki yanındaki dükkanlar selamlar sizi. Yamru yumru taşlarla, çukurlarla dolu olan bu yol sizi kasabanın meydanına çıkarır.
E) Artık yaradılışının, var oluşunun, hayatla ödüllendirilişinin sebebini bilmektedir.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Kapadokya’da görmeye alıştığımız peribacaları burada, karstik siyah taşların üzerinde yer alıyor.
B) Yazar bu şiirinde söz sanatlarına sıkça baş vurmuştur.
C) Altınkaya köyüne vardığımızda bir sürprizle karşılaşıyoruz.
D) 7000 kişilik bir antik tiyatro, köyün kurulduğu Bozburun Dağı’nın altında öylece bize bakıyor ve bir zamanlar burada ne denli büyük bir kent olduğu düşüncesini güçlendiriyor.
E) Bu göz alabildiğine düzlük, sinsi bir bataklık gibidir.

5. Mavisi ve yeşili, kimi gün batımlarında kıp kızıl gök yüzüyle bir ebru tablosunu anımsatan güzelliği ile Amasra gülümseyerek ziyaretçilerini bekliyor. Bir zamanlar aralarında Fenikeliler, Megaralılar, Miletliler, Akalar ve Cenevizlilerin de bulunduğu tüccar ve denizci kavmin göz bebeği, namı denizler aşan Amasra… Karadeniz’in o dik kıyı dağlarının eteğinde beş küçük adanın dördünün zamanla birleşmesiyle meydana gelmiş küçük bir düzlükte ve bu düzlüğün devamı olan tepelerde yer bulmayı başarmış, antik korsanların ve tüccarların kenti…
Yukarıdaki paragrafta kaç tane yazım yanlışı vardır?
A) 1    B) 2    C) 3     D) 4    E) 5

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Bu halk çocuğunun sağduyusu, temiz bir yüreği, yiğitliği ve hepsiyle beraber saflığı vardır.
B) Delegasyonumuz aleyhine çala kalem bir polemiğe girişmiş bulunuyordu.
C) Bu konuda ısrarlı davranan sen değil miydin?
D) Sanatta yetkinlik, üstün bir çalışma ve kabiliyet de ancak kişilik kumaşında gerçek sanata elverişli desenler bulunan kalemlerde görülebilir.
E) Kimi daha da iyi söylenebilecek basmakalıp fikirleri piyesleştirdiğinden dem vurdu.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Beylerbeyi, eski Boğaziçi’nin en kalburüstü bürokratlarını barındıran gün görmüşlüğünün simgesi, bir köşesidir.
B) Şimdiye kadar sabah postasının çoktan işbaşı yapması, otobüslerin biletçileriyle birlikte seferde olmaları gerekir.
C) Rüzgârların kanyonlarda ıslık çaldığı gün batımları insanın içine dokunurdu.
D) Anlatımda tekdüzeliğin kırılması için devrik cümlelerden yararlanılmıştır.
E) Yüzümü âdeta cama yapıştırarak her hareketini ilgiyle izliyorum.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Evliya Çelebi, iyi bin eğitim almanın yanı sıra zamanının geçerli yabancı dilleri olan Arapça ve Farsçayı öğrendikten sonra babasının komşusu kuyumcu Simyon’dan Rumca öğrenmiş, bir miktar da Latince dersi görmüştür.
B) Bu seyahat notlarını bazen birleştirmiş, bazen de bir diğerine gönderme yapmıştır.
C) Dedelerinin, Türklerin büyük velisi Hoca Ahmed Yesevi’ye ulaştığım eserinde yazar.
D) Gezmeye düşkünlüğü dolayısıyla, gezmek için her sebepten yararlanmış ve bütün ömrü boyunca gezmiştir.
E) Uzak doğu coğrafyasını gezmiş miydi Evliya Çelebi?

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Başka yol yok ve buna da yol demek için pek bol keseden atmak lazım.
B) İşin garibi, vilayet merkezini altmış kilometre uzaktaki demiryoluna bağlayan yol da bu!
C) Herhalde daha önemli işler bunun yapılmasını bu kadar geri bırakmış.
D) Ben, hem bizim köyden hem de başka köylerden vilayete müracaat ettirdim
E) Buraya tayinim çıktığından beri köyün bir yol meselesi var ki bunu kendime iş edindim.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Tavşan kanı çayı ince belli çay bardağına boşalttı.
B Sonra vazonun durduğu yere doğru yürür, vazodaki solmuş kasımpatıları alıp uşağa doğru fırlatır.
C) Kasımpatı çiçeğinin doğal yetişen türlerinin ana vatanı Anadolu’dur.
D) Yaşam öyküsü yazmanın güç bir iş olduğu anlatılıyor.
E) Sporda ise önce futbol, sonra voleybol antrenörlüğü yaptı.

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Nedense her okuryazarın, bir edebiyat yapıtını okuyabildiğini rahatlıkla anlayacağı kabul edilir.
B) Hiçbir kitap çevirisi, orijinalindeki yazınsal tadı okuyucuya duyuramaz.
C) Olağanüstülüklerin çokça olduğu bir eserdi son okuduğum roman.
D) Daha bilgili olmalı, daha çok özveride bulunmalı ve zekice davranmalıyız.
E) Güldürüden melankoliye, baş kaldırıdan uysallığa kadar pek çok konunun etrafında dolaşır.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Masal; genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, olağanüstü kişilerin başından geçen olağandışı olayları anlatan edebî türdür.
B) Sunduğu evreni inandırıcı kılma gibi bir kaygı söz konusu değildir.
C) Masallar, meydana geldikleri zaman bir kişinin malıyken, yaygınlaştıkça, yöreden yöreye, ülkeden ülkeye geçtikçe halkın malı olur.
D) Masallarda genellikle bir eğitim amacı saklıdır; masallar bu yönüyle didaktik (öğretici) bir nitelik taşır.
E) Günümüzde bellli bir kişinin ortaya koyduğu yapma masallar da yazılmaktadır.

13. (I) İçeriği ve farklı tasarımıyla yayın hayatına başlayacak olan dergimizde baş rol, öykülerin olacak. (II) Tanınmış yazarların yanı sıra yazmaya gönül veren, gelecek için ümit vaat eden genç yazarlara da öykülerini yayımlama fırsatı vereceğiz. (III) Geniş açılımlı bir edebiyat değerlendirme ve eleştiri dergisi olmasını planlıyoruz. (IV) Dergimiz, ülkenin birçok noktasından çalışma gruplarınında katkısını alacak. (V) Son olarak diyebilirimki dergimizin, yeni yazarları sevinçle, özenle tanıtacağından kimsenin kuşkusu olmamalı.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) I.       B) II.       C)III.     D) IV.     E)V.

 

CEVAPLAR: 1.A, 2.B, 3.E, 4.B, 5.C, 6.B, 7.A, 8.E, 9.B, 10.A, 11.E, 12.A, 13.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap