Testler

7.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılı C Grubu

7.SINIF TÜRKÇE 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI C GRUBU

1. “Bir kimseye, zarar vereceği, ortadan kaldıracağı şey emanet edilmez.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuş, darıdan kaçar mı?
B) Kedinin boynuna ciğer asılmaz.
C) Kavgada kılıç ödünç verilmez.
D) Kar, yağdığı gün tozar.

2. I. Gürültüyü duyan komşular camlara çıkmıştı.
II. Dayım, kitaplarını da yanında götürdü.
III. Komşulardan biri radyonun sesini sonuna kadar açmış.
IV. Kimse çocuğun neden ağladığını bilmiyor.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.

3. Aşağıdakilerden hangisi “At başka şey, ona eğer vuran başka şey düşünür.” cümlesiyle aynı doğrultudadır?
A) At ölür nalı kalır, insan ölür şanı kalır.
B) Koyun can derdinde, kasap et derdinde.
C) At çalındıktan sonra ahırın kapısını kapar.
D) Allah, gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar.

4. “Güneş kızgınken harmanını kaldır.” atasözüne anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zararın neresinden dönersen kârdır.
B) Köprüye gelmeden üzerinden nasıl geçeceğim diye düşünme.
C) Bugünün işini yarına bırakma.
D) Parası olanın halısı, Bağdat’tan gelir.

5. Anne, girmem bu oyuncak dükkanına,
Orda toplar, tayyareler, tanklar var.
Seviyorum söğüt dalı atımı,
Tekme atmaz, ısırmaz.
Şiirde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çocukların şiddetten hoşlanmadıkları
B) Oyuncak seçiminde çocukları özgür bırakmak gerektiği
C) Oyuncağın çok olmasının çocuğu mutlu etmediği
D) Çocuklara kendi yaptıkları oyuncakların daha sevimli geldiği

6. Bir yaz tatilinde, babamın bir dostunun yanında çalışma denemesi yapmıştım. Harçlığımı ilk aldığımda beni görmeliydiniz. İlk küçük kazancım, benim gözümde milyarlardan daha değerliydi. Çünkü yorularak kazandığım bu parayı hemen kaybetmek istemiyordum. Onu nasıl harcayacağıma karar vermem zor oldu. Harcadığımda aldığım tatsa bambaşkaydı. Çalışkanlığımın ispatıydı bu. Alın terimin belgesiydi.
Bu paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çalışkan kişi zamanın nasıl geçtiğini anlamaz.
B) En tatlı kazanç, insanın kendi çabasıyla elde ettiğidir.
C) Kazancın bir kısmı ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalıdır.
D) Para biriktirmek, para kazanmaktan daha zordur.

7. Yüz ölçümü bakımından ülkemizin ikinci büyük adası olan Marmara, Türkiye’nin mermer ihtiyacının da yüzde ellisini karşılar. Zaten adı da mermerden geliyor. Marmara Denizi’ndeki adaların en yükseğidir. Marmara’nın ilk yerleşimi antik çağa dayanır. Mermer ocaklarının tarihi de neredeyse bu kadar eskidir.
Parçada Marmara adası ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) İsmini mermer taşından aldığına
B) Ülkemizin en büyük adası olduğuna
C) Mermer ihtiyacının yarısını karşıladığına
D) Tarihinin çok eski çağlara dayandığına

8. Benim çevrecilik anlayışım, insanları kıyamet senaryolarıyla korkutmak; teknoloji düşmanı; daha da genel olarak medeniyet düşmanı fanatiklere dönüştürmek değildir? Yapıcı projelerle bilim ve teknolojiyi çevre dostu bir biçimde devreye sokmaktır. Doğanın en akıllı canlısı olan insan, o aklı sürdürülebilir bir çevre için kullandığında daha nice proje üretebilir ve eminim üretecektir de.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarının çevrecilik anlayışıdır?
A) İnsanlara çevreyi korumaya teşvik için onlara gelecekteki felaketleri anlatmak
B) Büyük çevre felaketine yol açan teknolojik gelişmelerden insanları uzaklaştırmak
C) Çevreye zarar vermeden bilim ve teknolojiden yararlanmak
D) İnsanlara çevreyi koruma duyarlığı kazandırmak

9. Bir şiir yazıyorsunuz (1 ) ortaya bir resim (2 ) bir beste koyuyorsunuz; yahut sadece bir tenkit yazısı yazıyorsunuz. Bununla sizi beğenecek  (3) alkışlayacak, söylediklerinizin doğru olduğunu anlayacak (4) adamlar bulunduğunu mu sanıyorsunuz?
Bu parçada yay ayraçlar gösterilen yerlerden hangisine virgül (,) getirilemez?
A) 1.    B) 2.    C) 3.     D) 4.

10. I. Eyvah kitaplarım ıslandı
II. Evde kimse yok mu acaba
III. Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan
IV. Onunla ne zaman, nerede, nasıl karşılaşacağınızı bilemezsiniz.
Numaralanmış cümlelerden hangisinin sonuna nokta (.) konmalıdır?
A) I.     B) II.      C) III.      D) IV.

11.”Dünya” kelimesinin ilk harfi aşağıdakilerden hangisi büyük yazılmalıdır?
A) Teyzemin dünyalar tatlısı bir kızı oldu.
B) Ay ile dünya arasındaki mesafe ne kadar?
C) O acı haberle zavallının dünyası başına yıkıldı.
D) Bugün gelemem, dünya kadar işim var.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Yazı yazmaya Ankara lisesinin orta kısmında başladım.
B) İlk yazım 1988’de son sınıfta iken bir dergide çıktı.
C) Beni tanıtan ilk eserim “Varlık”ta çıkan “Susuzluk” adlı hikayem oldu.
D) Hocamızın Kazan Türkçesi ile yazdığı makalelerini Anadolu Türkçesine çevirdim.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, haber kipiyle çekimlenmemiştir?
A) Geç kaldığı için treni kaçırdı.
B) Sana bu konudan da bir soru sorayım.
C) Onun kadar canlı, hayat dolu bir insan bulunmaz.
D) Tablodaki balıklar canlı gibi görünüyor.

14. Aşağıdakilerden hangisinde çekimli bir eylem yoktur?
A) Kötülerden sakınmak gerekmez miydi?
B) Yıllardır yalnız yaşadığımı duyunca şaşırmışlardı.
C) Bugünkü yarışmada daha başarılıydı.
D) Eski insanlar çok daha fazla yaşarlarmış.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman kayması vardır?
A) Yarın sınıfça müzeye gidiyoruz.
B) Biz müzeye geçen hafta gitmiştik.
C) Bu sınav için şimdiden hazırlanacağım.
D) Akıllı kişi sınava her zaman hazır olmalıdır.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam vardır?
A) Pazar günü yapılan pikniğe dayım da geldi.
B) Çocuklar bir saattir bahçede oynuyor.
C) Televizyondaki bu filmi izlemek istiyorum.
D) Bahçedeki dut ağacının altında oturduk.

17. Yeşil dağlar arasında Manisa, akşamları morararak susar; ince rüzgarla dağılan ezan seslerinden sonra belde, derin bir sessizliğe dalar, karanlık basınca yamaçtaki evlerde cılız gaz lambalarının titrek ışıkları görülür.
Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?
A) Öyküleyici
B) Betimsel
C) Açıklamalı
D) Karşılaştırmalı

18. “Boş” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf görevindedir?
A) Boş sokaklardan geçerek eve geldik.
B) Çocuklar boş arsada oynuyorlar.
C) Yeni evimiz iki aydır boş duruyor.
D) Hayret, bu ev daha dün boştu.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zarfı kullanılmamıştır?
A) Söz verdiğiniz halde niçin gelmediniz?
B) Buraya ne zaman gelecek?
C) Bu havada nasıl gelebildiniz?
D) Toplantıda neye karar verdiniz?

20. “Dost” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirteç görevinde kullanılmıştır?
A) Bana dost görünüp arkamdan kuyumu kazmışlar.
B) Dostumun dostu benim de dostum sayılır.
C) Bu sözlerimi sakın yanlış anlama, dost acı söyler.
D) Eskiden büyük insanlar dost yoluna canlarını bile feda ederlermiş.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön zarfı kullanılmıştır?
A) Sağa dönüp biraz yol almaya başladık.
B) İçeride kimsecikler yoktu.
C) Aşağı inmek bir hayli zordu.
D) İlerisi çok karanlık görünüyordu.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi birleşik zamanlıdır?
A) Adamın elindeki saat de çalıntıydı.
B) Dostlarını hiçbir zaman arayıp sormazdı.
C) Cevabı, ilk bakışta görebilmelisiniz.
D) Senin bu garip sözlerini anlamıyoruz.

23. Hangi cümlenin yüklemi, ek fiilin geniş zamanıdır?
A) Hepsi güzeldi kar, tipi, fırtına.
B) Ömrümün dokunulmaz külüdür hatıralar.
C) Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden.
D) O zaman da eskiymiş üzerindeki elbiseler.

24. Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Büyüklerinin sözünü dinle mutlaka.
B) Yarışa iyi başla, avantajlı.
C) Misafirleri uğurla da gel.
D) Marketten iki de ekmek aldır.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem basit hem birleşik fiil vardır?
A) Besle kargayı, oysun gözünü.
B) Bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış.
C) Akıllar pazara çıkmış, herkes kendi aklını almış.
D) İşin yoksa şahit ol, paran yoksa kefil ol.

CEVAPLAR: 1.B, 2.A, 3.B, 4. C, 5.A, 6.B, 7.B, 8.C, 9.D, 10.D, 11.B, 12.A, 13.B, 14.C, 15.A, 16.A, 17.B, 18.C, 19.D, 20. A, 21.C, 22.B, 23.B, 24.A, 25.B

7.sinifturkce2donem2yaziliCgrubu‘nu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap