Testler

7.Sınıf Türkçe Deneme Sınavı 8

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan doğan sözcük yoktur?
A) Kuru kabuklar çıtırdayarak yarıldı.
B) Arı vızıltıları yol boyunca bize eşlik ediyordu.
C) Babam, yeni aldığı masayı cilalamakla meşguldü.
D) Ne zaman geleceğini bana fısıldadı.

2. Aşağıdaki cümlelerde bulunan ikilemelerden hangisi, oluşumu bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Yazacağı deneme hakkında uzun uzun düşündü.
B) Yazacağınız makalede yalan yanlış bilgiler olmamalı.
C) Hava sıcaklıkları yavaş yavaş artacak.
D) Sabah sabah bu gürültü de nereden geliyor?

3. Bu konuyu enine boyuna düşündük.
İkilemenin bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Cavidan Hanım elli yaşlarında, gösterişli, iri yarı bir kadındı.
B) Akşama kadar düşünüp sonunda bir çare buldu.
C) İyisi mi bir yazar, hep suya sabuna dokunmayan yazılar yazmalı.
D) Kendi arkadaşlarınızla baş başa kalarak konuyu çok ince ayrıntıları ile tartışınız.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir işe önce başlayıp herkesi peşinden sürüklemek” anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır?
A) Bu zorlu görev için beni öne sürüyorlardı.
B) Arkadaşlar, toplantıyı öne alabilir misiniz?
C) Tüm çalışmalara teyzem önayak olmuştu.
D) Önden gelen kişilerle toplantılar yapacağız.

5. Kümbetler; Anadolu bozkırının ortasında, bir tepede veya bir göl kıyısında karşımıza çıkabilir. O zamanın taş ustaları hünerlerini bu eserlerde göstermişlerdir. Ölen kişinin ardından duyulan üzüntüyü, bu yapıtların taşlarında yumuşatmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili cümleyle aynı anlamdadır? (2007-Pilot/7)
A) Kümbetlerde taş ustalığının inceliklerini sergilemişlerdir.
B) Ölümün acısını yaptıkları mimari eserlerle azaltmışlardır.
C) Meydana getirdikleri eserlerle zamanı durdurmak istemişlerdir.
D) Taşı yumuşatarak kullanmanın yollarını bulmuşlardır.

6. I.zaman onun
II. hep çekici yanlarını görürüz
III. bir şeyi istediğimiz
IV. elde ettikten sonra da hep
V.kötü yanlarını buluruz
Yukarıdaki kelime gruplarından anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturduğumuzda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) II-I-V-IV-IIII
B) V-III-II-IV-I
C) II-I-III-IV-V
D) III-I-II-IV-V

7. Senden önce gelenlerden … al, ama senden sonra gelenlere … olma.
Bu cümledeki boşlukların ikisine de aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir?
A) para
B) söz
C) öğüt
D) ibret

8. Aşağıdakilerden hangisi “İnsan, genellikle başkalarına sürmek istediği çamura bulanır.” cümlesiyle anlamca aynı doğrultudadır?
A) Öfkeyle kalkan zararla oturur.
B) Keskin sirke küpüne zarar verir.
C) Kimse yoğurdum ekşidir demez.
D) El için kuyu kazan evvela o kuyuya kendi düşer.

9. Bir yaz tatilinde, babamın bir dostunun yanında çalışma denemesi yapmıştım. Harçlığımı ilk aldığımda beni görmeliydiniz. İlk küçük kazancım, benim gözümde milyarlardan daha değerliydi. Çünkü yorularak kazandığım bu parayı hemen kaybetmek istemiyordum. Onu nasıl harcayacağıma karar vermem zor oldu. Harcadığımda aldığım tatsa bambaşkaydı. Çalışkanlığımın ispatıydı bu. Alın terimin belgesiydi.
Bu paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? (2008-SBS/7)
A) Çalışkan kişi zamanın nasıl geçtiğini anlamaz.
B) En tatlı kazanç, insanın kendi çabasıyla elde ettiğidir.
C) Kazancın bir kısmı ihtiyaç sahiplerine ayrılmalıdır.
D) Para biriktirmek, para kazanmaktan daha zordur.

10. Çok eski bir yerleşim yeri Sille. İsmini “sille” taşından almış. Kasabanın her sokak başında, akmasa da bir çeşme kalıntısı gülümsüyor. Artık akmayan Sille Çayı’nın üzerinde küçük tarihî köprü hüzünlü hüzünlü duruyor. Sille’nin gülleri, karanfilleri de türkülerde kalmış artık. Ne kadar harap olsa da, o sokaklar, o evler, o ağaçlar vaktiyle Sille’de görkemli bir hayatın sürüp gittiğini fısıldıyor.
Bu parçada Sille kasabası ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Bakımsız bir yer olduğuna
B) Canlı bir hayat yaşandığına
C) Eski güzelliklerini yitirdiğine
D) Adını sille taşından aldığına

11. Duymak ile dinlemek birbirinden farklı kavramlardır. Duymak, ses dalgalarının işitme organlarıyla algılanması demektir. Duymak, herhangi bir şeyin çıkardığı sesleri, sözleri, müziği işitmedir. Dinlemek ise sesleri duymak, anlamak ve saklamak için dikkati onun üzerinde yoğunlaştırmaktır. Bir ses, gürültü ya da müzik duyulabilir. Ancak bunlara istekle kulak vermek birer dinlemedir.
Bu paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Dinlemenin Önemi
B) Duyma Biçimleri
C) Duyma ve Dinleme
D) Duyma ve Dinlemenin Yararları

12. Roman okuyarak, şiir okuyarak sıkıntılarımızdan kurtuluruz. Hayal ettiklerimizi yaşayarak genişler, yaşadığımız renksiz günlerin bile değerlendiği duygusuyla zenginleşiriz. Kendimiz ve benzerlerimiz arasında bir kaynaşma olur. Genel olarak okuyucu -bu yönüyle- okuduğunun pek farkında değildir. Sırf vakit geçirmek, vakit öldürmek için okuduğunu sanır. Ama böyle de olsa sonuç aynıdır.
Parçaya göre roman ve şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İnsanları rahatlatır.
B) İnsanları birbirine yaklaştırır.
C) Sadece vakit öldürmeye ve vakit geçirmeye yarar.
D) İnsana düşlediklerini yaşatır.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Misafirler 16.30’da gelecekler.
B) İzmir’e gittiğimin 7’inci günü deprem oldu.
C) Yarışmadan 5.olan çocuk pek sevinemedi.
D) Bu yıl ülkemize 22.234.234 turist gelmiş.

14. Dil, fikirlerin ve duyguların karşılanmasına, yani bizden başkalarına geçmesine aracılık eder. Bu durum, insanların birbirleriyle tanışması ihtiyacından doğmuştur. Birbiriyle tanışan insanların, dil aracılığı ile duyguların, fikirlerin, deneylerin ve bilgilerin paylaşılması, insan zekâsının pek fazla genişlemesini ve insanlığın sonu gelmeyen ilerleyişini sağlamıştır.
Parçada dilin hangi özelliğine değinilmemiştir?
A) Duyguların aktarılmasına aracılık etmesine
B) Tanışma ihtiyacının dilin ortaya çıkışında etkili olduğuna
C) İlerlemeye önemli katkılarının olduğuna
D) Her uygarlığın kendine özgü bir dili olduğuna

15. Bir turist gelir, ülkemizi gezer, güzelliklerine hayran olur, ülkesine döndüğünde gördüğü güzellikleri dostlarına anlatır. Dostların dostları vardır. Onlar da ülkemizin güzelliklerini duyarlar ve ilk fırsatta yurdumuza gelebilir, güzelliklerimizi gözleriyle görürler.
İsmail ile Nilgün turizm hakkında konuşurlarken İsmail Nilgün’ün sorduğu aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermiştir?
A) Ülkemize neden turist gelmiyor?
B) Ülke turizmimiz niçin gelişemiyor?
C) Turizm, dostlukları geliştirebilir mi?
D) Bir turist bin turist getirebilir mi?

16. Okumayı öğrendiğim zaman yazmaya başladım, ilkokul birinci sınıfta. Benim için okumakla yazmak birbirinden hiç ayrılmadı. Sanki okumayı öğrenmiş bir çocuğun aynı zamanda yazması gerekirmiş gibi bir hâl benimki. Oysa kimse “okuyorsan yaz” ya da “okuyan yazabilir” filan demedi. Okumayı öğrendiğim andan itibaren okumakla yazmayı birlikte yürümesi gereken tek bir olarak algıladım. Bunu bugünlere kadar da getirdim.
Bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine bir cevap niteliğindedir?
A) Yazmak zamanla öğrenilecek bir iş midir?
B) Yazarlık yolunda birilerinin yardımını almak şart mıdır?
C) Yazmaya ne zaman başladınız?
D) Yazar olmak için çevrenin desteği yeterli midir?

17. Camdan dışarıyı izliyordum. Sokak lambası caddenin başında bir muhafız gibi duruyordu öylece. Ona baktıkça içimi bir güven kaplardı. Her zaman aynı saatte, aynı yerde, aynı şekilde onu bulmak, bu istikrarı korumak kolay değildi. Fırın kapanmış, esnaf evinin yolunu tutmuştu çoktan. Mahalle sessizdi. Bu sessizlik bana huzur veriyordu. Bir günün daha bittiğini, bundan sonra gelecek günleri, belki daha güzellerini, şanslıysak en güzellerini hep bu pencerenin önünde hayal ederdim.
Yukarıdaki paragrafta kaç çekimli eylem vardır?
A) 5   B) 6   C) 7   D) 8

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük durum (hâl) zarfıdır?
A) Gözü duvardaki takvimde takılı kalmıştı. 
B) Mahalleli de çok severdi onu, durumu iyi olmayan ailelere odunları kendi cebinden verdiğini herkes bilirdi. 
C) Sabah evden çıkar, akşam biz uyuduktan sonra ancak dönerdi. 
D) Sonra kızım, bir daha hiç eskisi gibi olamadık.

18. Dil, insanlar arasında bir iletişim aracıdır. Dil, insanların doğa ve çevre ile ve birbirleriyle kurdukları ilişkilerden ve çeşitli ihtiyaçlarından doğan ortak bir anlaşma aracıdır. Toplumsal yaşayışa bağlı olarak dil, insanlarla birlikte gelişmiştir. Ayrıca dil, kendi konuları içerisinde değişen doğal ve canlı bir varlıktır.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Karşılaştırma
B) Tartışma
C) Örneklendirme
D) Tanımlama

19. Allah bilirdi köprüye ne zaman varacağımızı. Gidiyor, gidiyor, varamıyorduk. Bu yüzden atları tırısa kaldırmak zorunda idik. Ama bu defa da o kötü yolda araba sarsılacak, bu ise Erman için hiç de iyi olmayacaktır. Aksi gibi yağmur da hızlanmaya başladı. Bütün olumsuzluklar üst üste idi. Zifiri karanlık bir gece, buz gibi soğuk yağmur, tekerlek sarsıntısı… Erman çırpınıyor, inliyor, bağırıyordu. Sonra birden sakinleşir gibi oldu. Ama bu defa da hırıltılı sesler çıkarıyordu.
Bu parçada aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır?
A) İşitme
B) Görme
C) Dokunma
D) Koklama

20. Tiber Nehri, Apanin Dağlarının eteklerinden kopup gelir. İçten içe sevdaya tutulmuş bir genç kız gibi kâh kayalara kây dik yamaçlara nazlı başını yaslar, derman dilenir. Ovanın güneyine inince derelerle, çaylarla beslenip semizler ve gücünü göstermek için homurdanmaya başlar. Buralarda bir bıçak kadar keskindir. Yatağını yırtıp açarken eline eteğine yapışanları da vura çala alır götürür.Yeniden sükuneti ancak Latium ülkesinde bulur. Alabildiğine yayılmış ve rahatlamıştır artık. Bir yılan gibi kıvrıla kıvrıla akmaz artık, çünkü huzura ermişti11r.
Bu paragrafın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Benzetmeden yararlanılmıştır.
B) Bir düşünce örneklendirilmiştir.
C) Kişileştirmeye başvurulmuştur.
D) Betimleme vardır.

CEVAPLAR: 1.C, 2.B, 3.D, 4.C, 5.B, 6.D, 7.D, 8.D, 9.B, 10.B, 11.C, 12.C, 13.B, 14.D, 15.D, 16.C, 17.C, 18.D, 19.D, 20.B

7.sinif turkce deneme sinavi 8 İNDİR

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap