Testler

8.SINIF TÜRKÇE DENEME SINAVI 14

8.SINIF TÜRKÇE DENEME SINAVI 14
1.ve 2.soruları aşağıdaki paragraflara göre cevaplayınız.

Oyuncaklara (1) olan ilgi çocukların içinden gelmektedir. İçten geldiği gibi (2)oyuncak seçen çocuk da ileride neyle (3) uğraşacağının ip uçlarını ortaya koymaktadır aslında. Arabalara merakı çok fazla olan bir çocuğun ileride yarış sporlarına ilgisi (4) olması, lego ya da el hamurlarına (5) ilgisi olan bir çocuğun da mimar ya da mühendis olması kuvvetle muhtemeldir.

1.Bu parçada anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çocukların oynadıkları oyuncaklar ileride hangi işlerle uğraşacağını göstetir.
B) Oyuncak seçiminde kız ve erkek çocukların eğilimleri farklıdır.
C) Çocukların hangi mesleği seçeceği çocukken belirlenmelidir.
D) Oyun oynamadan büyüyen çocuklar meslek seçiminde zorlanırlar.

2. Bu parçada numaralı kelimelerden hangileri fiilimsidir?
A) 1. ve 2. B) 2.ve 3.
C) 2.ve 5. D) 4.ve 5.

3. Aşağıda “saklamak” kelimesi farklı anlamlara gelecek şekilde birer cümlede kullanılmıştır.
*Altınlarını kasada saklıyordu.
*Eti buzdolabında saklamalısın.
*Bu defteri size sakladım.
“Saklamak” kelimesinin bu cümlelerdeki kullanımı, aşağıdaki anlamlardan hangilerine uygun değildir?
1.Görünmesine engel olmak, ortalıkta bulundurmamak
2.Elinde bulundurmak, tutmak
3.Bozulmadan doğal durumları ile durmasını sağlamak, korumak
4.Birine vermek için ayırmak
5.Korumak, esirgemek
A)1-2             B)1-4
C)2-5             D)3-5

4. 1.Kimi şairler, süslü anlatımın şiire değer kattığını
düşünür.
2. Anlatımın kapalı olması, sanat yapıtlarına ilgiyi
artırır.
3. Bir şiirde aranacak en önemli özellik kapalılık olmalı.
4. Sanatlı bir anlatımın şiiri değerli kıldığını düşünen sanatçılar vardır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
A) 1. ve 2.             B) 1. ve 4.
C) 2. ve 3.            D) 3. ve 4.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olasılık” anlamı vardır?
A) Bu bina her an yıkılabilir.
B) Kentin turistik yerlerini gezdiler.
C) Lütfen suyu boşa akıtmayın!
D) Konukları bir an önce salona alalım.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
A) Araba yolun ortasında duruverdi.
B) Artık yazılarımı bilgisayarla yazıyorum.
C) Öğretmenimiz her gün bir saatimizi kitap okumaya ayırdı.
D) Yağmurdan sonra iriliufaklı derecikler oluşmuştu.

7. Kerem, babasının Ankara’dan pazartesi günü geleceğini bana söylemişti.
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
A) Zarf tamlayıcısı
B) Nesne
C) Yer tamlayıcısı
D) Özne

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır?
A) Çocuk, babasının hediye ettiği saati bozulunca onu tamirciye götürdü.
B) Evimizin önündeki portakal ağacının dallarına üç sevimli güvercin konmuştu.
C) En iyi arkadaşım hastalandığından dün okula gelemedi.
D) Akşam, öğretmenimin verdiği ödevi annemle birlikte yaptık.

9. Türk şiirine yeni renkler katmış bir şairin arada sırada kötü şiirler yazabileceğini de kabul etmeliyiz.
Bu cümlede geçen “Türk şiirine yeni renkler katmış” sözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anlaşılır bir dille şiir yazmak
B) Şiirde alışılmışın dışında bir tarz geliştirmek
C) Moda anlayışların ürünü olan şiirler yazmak
D) Şiirde eski anlayışları sürdürmek

10. (1) Gecenin karanlığında ıpıssız bir caddede yürürken bir sesle irkildim. (2) Baskına uğramış bir insan gibi, bir ayağım havada, bir süre öylece donup kaldım. (3) Sessizlik her zaman ürkütmüştür beni. (4) Neden sonra başımı yukarılara çevirdim, pek yüksekte olan solgun ışığıyla ay, bir gölge gibi göründü bana. (5) Ama bana kuşku veren ürkütücü ses devam ediyordu.
Numaralanmış cümlelerden hangisi bu parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?
A) 1          B) 2         C) 3            D) 4

Edebiyatsultani.com

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Aceleniz varsa diğer kapıyı kullanın.
B) Okulun açıldığı gün kitaplığa gidip güzel bir öykü aldı.
C) Onun kardeşini önceki gün sinemada gördüm.
D) Daracık bir koridordan geçip bahçeye çıktık.

12. (1) İlk hikaye denemelerimi ortaokul yıllarında, bazı kompozisyon ödevlerinin sınırlarını aşarak yazdım. (2) O yazıları yazarken büyük zevk aldığımı hatırlıyorum. (3) Bir tanesini sınıfta okuduğumda arkadaşlarımın şaşkınlık ve hayranlık dolu bakışlarını üzerimde hissetmiştim. (4) Her seferinde olmamış olayları olmuş gibi yazmak, hiç bilmediğim yerleri görmüş gibi anlatabilmek bana büyülü bir iş gibi gelmişti.

Bu parçada numaralanmış cümlelerde yazar, aşağıdakilerden hangisinden söz etmemiştir?
A) 1.cümlede, hikaye yazmaya ortaokul yıllarında başladığından
B) 2.cümlede, yazı yazarken güzel duygular yaşadığından
C) 3.cümlede, bir durum karşısındaki sezgilerinden
D) 4.cümlede, yazmanın zorluklarından

13. Dil, milletlerin kimliğinin fanusudur. Bir milletin doğduğu andan bugüne kadar getirdiği birikimler dille varlığını sürdürür. Bir millet dilini değiştirdi mi kendine özgü düşünüş ve yaşayış biçimini, dil, töre ve geleneklerini, toplumsal değer yargılarını da değiştirmek zorunda kalır.

Bu parçada dille ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Herkes tarafından korunması gerektiği
B) İletişim, anlatma ve anlama aracı olduğu
C) Ulusal kimliğin koruyucusu olduğu
D) Kültürel değişimden çok çabuk etkilendiği14 ve 15. Soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.


(A) Fil, başını kaldırmış, hortumuyla arslanı yakaladığı gibi, havada şöyle birkaç kez döndürdükten sonra, çalıların üstüne fırlatmış.

(B) Arslan, yelesini mağrur bir eda ile silkeleyerek yürüyormuş. “İşte tam bir kral yürüyüşü!” diye içinden geçirirken dereden su içen bir fille karşılaşmış. Havalı kükreyişle file sormuş:
(C) Bir süre sonra arslan ayağa kalkmış ve mırıldanmaya başlamış:
(D)-Ne buraya bak, söyle bakalım hayvanların kralı kimdir?
(E) –Ne kızıyorsun kardeşim? Bilmiyorsan bilmiyorum de, demiş.
14.Kutuları ifade eden harfler bir masal oluşturacak şekilde sıralanırsa uygun sıralama nasıl olmalıdır?
A) B-C-A-D-E
B) B-D-A-C-E
C) D-E-C-A-B
D) A-B-D-C-E


15. Bu masala göre aslan için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Vurdumduymaz
B) Anlayışsız

C) İnatçı
D) Gururlu


16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde karşılıklı yapma anlamı vardır?

A) Çocuklar, arka tarafta gülüşüyordu.
B) Zavallı kediler, bu soğuk kış gününde titreşiyordu.
C) Kamp yerine akşama doğru ulaştı.
D) Eski arkadaşımla yıllardır mektuplaşıyorum.

17. Ağacımız yapraklarla donanır

      Taşlarımız bir birliğe inanır
      Hep çiçekler bağrınızda gönenir
      Pınarınız çağlar, akışır dağlar
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
A) Abartma
B) Benzetme

C) Kişileştirme
D) Konuşturma

18. Yukarıdaki daire grafiğinde bir ailenin aylık gider dağılımı gösterilmiştir.
Buna göre grafikten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) En fazla harcama gıdaya yapılmaktadır.
B) Kira, sağlık ve giyecek giderleri tüm harcamaların %50’sini oluşturmaktadır.
C) Sağlık harcaması tüm harcamalar içinde en az olanıdır.
D) Sınıflandırılamayan giderler kira harcamasından azdır.

19. Kızlardan Süheyla, Manolya, Didem ( ) erkeklerden Müslüm, Sami, Orhan sınıf temsilcileri olarak seçildi.
Bu cümlede boş parantezle gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A) Kısa çizgi (-)
B)Tırnak işareti (“ ”)

C) Üç nokta (…)
D) Noktalı virgül (;)


20. Bir aralık konu İstiklal Savaşı’na geldi. Dikkat ettim, albaylar dahil her komutanın hangi birliğe komuta ettiğini, nerede bulunduğunu, -bir gün önce olmuş gibi- hatırlıyordu. O savaş ki araç gereç, personel kıtlığı bugün güç anlaşılırdı. Türkmenlere binbaşılar, kolordulara yarbaylar komuta ediyordu; fakat bu kadro canını dişine takmış bir ekipti. Var olmak ya da olmamak bu savaşın sonucuna bağlıydı. 30 Ağustos bu ruh haletinin eseriydi. Böyle bir dramı, hem yazarı, hem baş aktörünün ağzından dinlemek özel bir mutluluktu. Anlatılanlar, Ata’yı coşturdukça coşturuyordu. Anlatmalarında abartma yoktu. Ama bu anlatış öylesine canlıydı ki hepimiz heyecandan heyecana sürükleniyorduk.

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisinden alınmış olabilir?
A) Makale
B) Anı
C) Gezi
D) Roman

CEVAPLAR:
1.A, 2.C, 3.C, 4.B, 5.A, 6.D, 7.A, 8.B, 9.C, 10.D, 11.D, 12.D, 13.C, 14.B, 15.D, 16.D, 17.C, 18.B, 19.D, 20.B

Yukarıdaki denemeyi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

8.SINIF TÜRKÇE DENEME SINAVI 14

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap