Testler

8.Sınıf Türkçe Deneme Sınavı 8

8.SINIF TÜRKÇE DENEME SINAVI 8

 1. “Görmek” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Çocuğunun ders durumunu merak ettiğinden okula uğrayıp öğretmenini görecekmiş.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
  A) İşler iyi gidince cebi para gördü.
  B) Sokaklardaki kirliliği önlemek için belediyede temizlik işlerine bakan memuru gördü.

  C) Yıllardır ailenin bütün işlerini tek başına gördü.
  D) Kütüphanede yere düşmüş bir kitap gördü. 
 2. Kimi insanların aklı bir karış havadadır. Söz dinlemezler, kendi kafalarına göre hareket ederler. Onlar hep burunlarının dikine gider. Siz onlara bir şey anlatabilmek için zahmete katlanırsınız, ama sonuç havanda su dövmekten farksızdır. Onca çabanız boşa gider, avucunu yalayan yine siz olursunuz.
  Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden birinin anlamı değildir?
  A) Birini ne yapacağını bilemez duruma getirmek

  B) Boşuna uğraşmak
  C) Umduğunu ele geçirememek
  D) Öğüt dinlemeyerek kendi bildiği gibi davranmak

 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde uyarı söz konusudur?
  A) Bir gıda ürünü alınmadan önce onun son kullanma tarihine bakılır.

  B) İnsanlar, günümüzde sağlıklarına yeterince dikkat etmiyor.
  C) Çocuklar, doğal gıdalar yerine, hazır yiyecekleri tercih ediyor.
  D) Yağlı yiyecekler sağlığa zararlı olduğu için çok tüketilmemelidir. 
 4. (I) Kitap okumak için ayıracak özel bir zamanım yok. (II) Akşamları evde otururken kitap okurum. (III) Bu okumalarda birkaç kitabı paralel okumayı severim. (IV) Çocukluğumda edindiğim bazı alışkanlıklar var. (V) Kitap okuma alışkanlığı gibi. (VI) Bu alışkanlık sayesinde boş zamanlarımı çok güzel değerlendiriyorum.
  Bu parça ikiye bölünmek istense ikinci parça numaralanmış cümlelerden hangisi ile başlar?
  A) II.             B) III.              C) IV.               D) V.

5.ve 6. soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız.

 1. Ahmet Haşim, uygarlık birikimimizi mirasyedi savurganlığıyla harcadığımızı çok önce fark etmiş ki yazılarında bunlardan söz etmiş. Onun gazetelerde her gün yazdığı köşe yazıları, aradan geçen bunca zamana rağmen bugün de tat alınarak okunabiliyor. Bunlar iyi ki derlenmiş. Çünkü “Piyale” ve “Göl Saatleri” adlı şiir kitaplarının şairi, gazete yazılarının tümünü “Bize Göre” adlı eserine almamıştır. Beğendiği, önemsediği yazıları seçmiş besbelli. Kitaptaki yazıların zamana meydan okuyacağını sezinlemiş olmalı. Yazarın kitabına almadığı bu yazıları bize sunan araştırmacı yazar başarılı bir iş çıkarmış.
  Bu parçadan Ahmet Haşim’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  A) Günlük türünde eserlerinin olduğu

  B) Edebiyatın farklı türlerinde eserler verdiği
  C) İleri görüşlü bir yazar olduğu
  D) Bazı gazete yazılarının kitap hâline getirildiği

 2. Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sohbet

  B) Eleştiri
  C) Fıkra
  D) Hikâye

 3. Hemen her damağın tadına hitap eden çorbanın, Türk mutfağında da özel bir yeri vardır. Üstelik zengin bir çorba kültürüne sahiptir Türk mutfağı. Bizde çorba denince akla ilk gelenler ezogelin, tarhana ve mercimektir. Bunun yanında yöresel çorbaları da unutmamak gerekir. İç Anadolu’da pişirilen “kaşık börek” ile Güneydoğu Anadolu’nun “yuvalama”sı yöresel lezzetler içeren çorbalardandır.
  Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Anadolu’nun yöresel tatları

  B) Türk mutfağının zenginliği
  C) Çorbanın beslenmeye katkısı
  D) Türk yemek kültüründe çorbanın yeri

 4. Otobüsten indiğimizde cennet gibi bir yer duruyordu karşımızda. Bu güzellik karşısında herkesin ağzı açık kalmıştı. Bir süre şaşkın ve hayran gözlerle çevreyi izledik. Sonra ben telefonuma sarıldım. Öyle çok fotoğraf çektim ki kısa sürede telefonumun hafızası dolu.
  Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Benzetme yapılmıştır.

  B) Olay, üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır.
  C) Deyim kullanılmıştır.
  D) Akıcı bir anlatımı vardır.

 5. Hiç hoşlanmam hayvanları sevmeyenlerden. Onların insanları sevebileceklerine de pek inanmam. Çekilmez bir bencilliği vardır onların. Ne yapsalar ne etseler kendilerini, hep kendi çıkarlarını düşünürler. Sanki birer adadır onlar, çepeçevre bencillikle kuşanmış, erişilmez bir ada… Bir kediyi, bir güvercini, bir köpeği sevseler bu hâllerinden kısa sürede kurtulacaklar.
  Bu sözleri söyleyen kişi, aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiş olabilir?
  A) Hayvanları seven kişilerin, benci olamadığını

  B) Tüm insanların, hayvanları sevmesi gerektiğini
  C) Mutlu olmak isteyenlerin, bencillikten uzaklaşması gerektiğini
  D) Yüreği hayvan sevgisiyle çarpan kişilerin hayatta başarılı olduğunu
 6. Yukarıdaki grafik, bir okuldaki öğrencilerin ilgi duydukları spor dallarını göstermektedir.
  Buna göre, grafikten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
  A) Öğrenciler, hiçbir spora aynı oranda ilgi göstermemiştir.
  B) Masa tenisi, en çok ilgi gören spor olmuştur.
  C) Voleybol, kayaktan daha fazla ilgi görmüştür.
  D) Futbol oynayanların sayısı, kayak yapan ve voleybol oynayan öğrencilerin toplamından fazladır.
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır?
  A) Güvenlik görevlisi koşa koşa aşağı gidiyordu.

  B) Bir an durup geriye baktı, annesiyle göz göze geldi.
  C) Eve giderken kitapçıya uğrar, bir kitap alır.
  D) Yapılacak onca iş varken tatile gitmeyi nasıl düşünebilirsiniz?

 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili söz, eylemin bildirdiği işi yapandır?
  A) Dün akşam Ayhan’ı bizim sokakta gördüm.

  B) Siz gidebilirsiniz, ben Zeliha’yla geleceğim.
  C) Sınavdan en yüksek notu Ayfer almış.
  D) Arayıp da bulamadığım kitap Ömer’de varmış.

 3. Çalışmak için bir odaya kapanır, işi bitinceye kadar başka şeyle ilgilenmez.
  Virgülün bu cümledeki kullanılış amacıyla aynı olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Selim, arkadaşlarını çok özleyince onları ziyaret etmeye karar verdi.

  B) Bahçedeki kirazları, çilekleri ve kayısıları toplamamız gerekiyor.
  C) Kimi insanlar kendilerine dikkat etmez, bu yüzden hastalanır.
  D) Onun sert, keskin ve gizemli bakışına bakıp da iletişime kapalı biri olduğunu sanmayın.

 4. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
  A) Konferansın nerede yapılacağını Nermin hanımdan öğrenebilirsiniz.

  B) Çocuklarıyla Topkapı Müzesi’ni ziyaret edecekmiş.
  C) Güneş batarken Tuz Gölü romantik bir görünüme sahip olur.
  D) 10 Eylül’de İzmir yolculuğumuz başlayacak.

 5. (I) Romanda, yaz tatilin geçirmek için Karadeniz’in şirin kıyı kenti olan İnebolu’yu seçen Sarmaşık Ailesi ele alınıyor. (II) Roman, sevginin, paylaşımın, dayanışmanın ve İnebolu ile İstanbul arasında kurulan bir dostluk köprüsünün öyküsü. (III) Karadeniz insanının sıcaklığı, içtenliği ve yardımseverliği üzerine kurulan bir çocuk romanı… (IV) Aynı zamanda öğretmen olan sanatçının derin gözlem gücü, yalın ve doğal anlatımı ayrı bir sıcaklık katıyor romana.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi sözü edilen romanın üslubuyla ilgilidir?
  A) I          B) II      C) III      D) IV
 1.  Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını bulmacada bulunuz. Bulduğunuz kelimelerin üstünü çiziniz.
  “Yaşam, intikam, hatıra, alaka, gereksinim, öğüt, istek
  ↓   →

  ANIİLGİ
  DİLEKTÖ
  İHTİYAÇ
  AHAYATŞ
  NASİHAT

  Bu durumda açıkta kalan harfler soldan sağa doğru sırayla dizildiğinde aşağıdaki sözcüklerden hangisi ortaya çıkar?
  A) taş
  B) kaş
  C) yak
  D) tek

 1. Türküler, gücünü yaşanmışlıktan alıyor, hayatın gerçekliğinden yani. “Hastane önünde incir ağacı / Doktor bulamadı bana ilacı / Baştabip geliyor zehirden acı / Garip kaldım yüreğime dert oldu / Ellerin vatanı bana yurt oldu” diye başlayan türkü, askerlik yaparken vereme yakalanmış ve hastanede ölümü beklerken nişan yüzüğü iade edilmiş bir gencin hüzünlü hikâyesini dile getiriyor. Bu türkünün içinde aşk var, hasret var, ölüm var, gurbet var. Daha açıkçası insan var. Anadolu insanının yaşam gerçekleri var.
  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
  A) Örneklendirme

  B) Öyküleme
  C) Tartışma
  D) Betimleme

 2. I. Filmde dünyayı altı yaşında bir çocuğun bakışından görüyor izleyiciler.
  II. Bu açıdan bakıldığında “Bal”, rüyaların payının epey fazla olduğu bir film.
  III. Çocuğun dünyayı algılaması sadece nesnel duyumlar değil, rüyalardan da besleniyor.
  IV. Sonuçta gerçeklik, çocukluk, yoğun bir doğa ve o doğanın içindeki mücadeleyi anlatan, mutlaka izlenmesi gereken güzel bir film “Bal”.
  V. “Bal” bu yılki 60.Berlin Film Festivali’nde “Altın Ayı” ödülünü aldı.
  Numaralanmış cümleler düşüncenin akışına göre nasıl sıralanmalıdır?
  A) IV-III-V-I-II

  B) IV-II-III-I-V
  C) V-I-III-II-IV
  D) V-I-III-IV-II

 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne kullanılmamıştır?
  A) Konuşma arzusuyla doluyken insanın çenesini tutması zordur.

  B) Sizinle aynı fikirde olmamı mı bekliyorsunuz benden?
  C) Fakat bu beni rahatsız ediyor, düşünme biçimimi altüst ediyor.
  D) Sen ayakları öpülen bir adam olsaydın ne yapardın?

 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismi niteleyen bir fiilimsi kullanılmıştır?
  A) Bu arada hiçbirinin beni çok heyecanlandırmadığını söyleyeyim.
  B) İlk aydan itibaren ortak harcamalarımızın da aynı düzensizliğe girdiğini gördüm.
  C) Size uzun zaman önce olan bir şeyi anlatayım.
  D) On dakika sonra bütün sokak gürültüye boğuldu, herkes olup bitenleri konuşuyordu.

CEVAPLAR: 1.B, 2.A, 3.D, 4.C, 5.A, 6.B, 7.D, 8.B, 9.A, 10.A, 11.D, 12.C, 13.C, 14.A, 15.D, 16.A, 17.A, 18.C, 19.A, 20.C

8.sinifturkcedenemesinavi8 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap