Testler

8.Sınıf Türkçe Deneme Sınavı 9

8.SINIF TÜRKÇE DENEME SINAVI 9

1. “Marangoz Halil Usta, çırak işe geç gelince onu payladı.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Derse gelmeyen öğrenciler müdür tarafından uyarıldı.
B) Patron işlerini düzgün yapmayan işçileri azarladı.
C) Yemeği çok tuzlu yaptığı için aşçıya kızdı.
D) İsmail amca bu konuda bize nasihat etti.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varsayım söz konusudur?
A) Ankara kadar bir alanın çölleştiğini farz edin.
B) Bu konuyu kolayca halledebileceğinizi fark edin artık.
C) Bir an için kardeşimi de yanımda götürmeyi düşündüm.
D) Babam, yurt dışı gezisinden salı günü dönebilir.

3. Davut, adalara sevdalıydı, tan yeri ağarırken adalarla beraber uyanacağım diye gece boyunca gözünü kırpmadı.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Deyim
B) Gerçek anlamlı sözcük
C) Terim anlamlı sözcük
D) Soyut anlamlı sözcük

4. (I) Çiftlikteki atlarla köyde ve köyün çevresinde yürüyüşler yapıyoruz. (II) Bu yürüyüşlerde bazen uzun kavakların gölgelediği yollardan, bazen tozlu patikalardan geçiyoruz. (III) Gezdiğimiz köylerde Osmanlı Dönemi mimarisinin örneklerine de rastlıyoruz. (IV) Ahşap evler ve ambarlar, doğaya uyumlu yapıları ile bu güzel manzaraya renk katıyor.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi öznel yargıdır?
A) I        B)II       C) III       D) IV

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık söz konusudur?

A) Babamın sözünü dinleseydim işler böyle karışmazdı.
B) Burada hiçbir işimiz, planladığımız gibi gitmiyor.
C) Bundan sonra onlarla asla görüşmeyeceğim.
D) Bir gün de şu masayı bıraksanız.

6. “Elektrikler kesildiği için dışarı çıkamamış.” cümlesinde sebep-sonuç ilişkisi vardır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir cümle vardır?

A) Bu kalem ve silgiyi senin için aldım.
B) Ülkesi için her fedakârlığa katlanır.
C) İşlerini vaktinde yaptığı için başarılıdır.
D) Arkadaşlarıyla görüşürse mutlu olacakmış.

7. Deneme yazarı, kendisiyle konuşur gibi, içten yazmalı. Kesin yargılardan uzak durmalı. Kalıplaşmış yargılara pirim vermemeli. Söyleyeceklerini özgürce ifade etmeli. Beğenilerini de yazısını tatlandıracak ölçüde denemenin harcına karıştırmasını bilmeli. Ben bilirimci olmamalı hiçbir zaman. Yazdıklarını okura beğendirme gibi bir kaygı taşımamalı. Yazılarında amaç, bir düşünceyi kanıtlama değil, geliştirme olmalıdır.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi, deneme yazarında olması gereken özelliklerden değildir?
A) Bir düşünceyi geliştirmeye yönelik yazmak
B) Okurun beğenilerini dikkate almak
C) Değişmez yargılardan uzak durmak
D) Samimi bir anlatım benimsemek

8. Ağrı, Türkçe bir kelimedir. Vücudun herhangi bir yerinde duyulan şiddetli acı anlamına gelen bu sözcük, 11.yüzyıla ait Divanü Lügati’t Türk adlı sözlükte “ağrıg” ve “ağrıgmak” olarak yer almaktadır. Ağrı, edebiyatta, bedendeki fiziksel acılar için somut anlamda kullanılmanın yanı sıra soyut kavramlar için de kullanılır. Baş ağrısı ve diş ağrısı somut, kalp ağrısı ise soyut ağrılara örnektir.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Benzetme
B) Tanımlama
C) Açıklama
D) Örneklendirme

9. Her alanda ilerliyoruz, ama dünyamıza zarar veriyoruz. Dünyanın ciğerleri durumundaki ormanları yok ediyor, gölleri kurutuyoruz. Zararlı gazlarla ozon tabakasını deliyor, küresel ısınmayı tetikliyoruz. Ne yazık ki dünyayı yaşanmaz hâle getiriyoruz. Çocuklarımızın, bitki ve hayvanların yaşamını tehlikeye atıyoruz.

Yukarıdaki metnin yazarı aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirilebilir?
A) Ön yargılı
B) Öfkeli
C) Çaresiz
D) Duyarlı

10. (I) Şiir kadar millete mal olmuş bir sanat yoktur. (II) Bu nedenle de şair, bireysel değil toplumsal bir sanattır. (III) Şiir, toplumdan topluma çağdan çağa değişik biçimlerde karşımıza çıkar. (IV) Toplumsal bir sanat olduğu için şairler, şiirleri ile toplumun dertlerini dile getirirler. (V) Çünkü onlar şiir aracılığı ile topluma kılavuzluk yapmak isterler.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) II          B) III           C) IV            D) V

11. Kaç defa … İçime sinmeyen yerleri beş kez bile yazdığım olur. Yalnız son zamanlarda pek olmadı. Demirciler Çarşısı’nın başını üç beş defa değiştirdim hatta tekrar tekrar yazdım. Bir de “Yusufçuk Yusuf” … Sonunu dokuz ay cebimde taşıdım. Böyle takıldıklarım oluyor, ama çoğunlukla yapmıyorum.

Bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiştir?
A) Yapıtınızı yazdıktan sonra üzerinde tekrar çalışma yapar mısınız?
B) Romanlarınızı yazarken araştırma yapar mısınız?
C) Romanlarınızın yeni baskılarında değişiklikler yapar mısınız?
D) Romanlarınızın konularında değişiklik yapar mısınız?

12.
16 Nisan Cuma

Bugün arkadaşlarla Kızkulesi’ni ve Beylerbeyi Sarayı’nı gezdik. Buraları ilk defa ziyaret eden Samsun’lu arkadaşım tarifi imkânsız bir sevinç yaşamıştı.
Yukarıdaki parça bir günlükten alınmıştır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır?
A) 16 Nisan Cuma
B) Kızkulesi’ni
C) Beylerbeyi Sarayı’nı
D) Samsun’lu

13. Aşağıdaki altı çizili sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Mehmetçiğimiz göğüs göğüse bir mücadele verdi.
B) Kazılarda 7’inci yüzyıla ait önemli heykeller bulundu.
C) Okullar genellikle eylülün ikinci haftası açılıyor.
D) Sen de Anneler Günü için bir sürpriz düşünüyor musun?

14. Makale, deneme, eleştiri düşüncelerimizi ( ) şiir, hikâye ve roman ise duygu ve hayallerimizi geliştiren yazı türleridir.

Bu cümlede yay ayraçla belirtilen boşluğa aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilir?
A) İki nokta (: )
B) Nokta ( . )
C) Noktalı virgül ( ; )
D) Üç nokta ( …)

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta ( : ) yanlış kullanılmıştır?

A) Küresel ısınmayı engelleyecek çalışmaları destekliyorum: Çünkü bu çalışmalar dünyanın geleceği için çok önemli.
B) Görevli kısa bir açıklama yaptı: Doktor ameliyatta olduğu için muayene öğleden sonra başlayacak.
C) Nasrettin Hoca açgözlü komşusuna şöyle der: “Senin kazan öldü.”
D) Üç şey sürekli kalmaz: Ticaretsiz mal, tekrarsız bilgi, cesaretsiz iktidar.

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge sıralanışı “özne-nesne-yer tamlayıcısı-yüklem” şeklindedir?

A) Doktorlar, her gün iki adet meyve tüketiminin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtti.
B) Uzmanlar, maske kullanmanın hastalığı çevreye yaymama ve dışarıdan gelecek damlacıkları içeri almama konusunda kişilere yardımcı olduğunu vurguladı.
C) İnsanların uğruna deliler gibi çalıştığı her şey ellerinden bir anda gitti.
D) Okulların yapacağı en kötü şey, “Karantina döneminde çok şey kaybettik, bunu telafi etmek için çocuklara daha fazla yükleme yapmamız gerek.” yaklaşımı olacaktır.

17. “Eğitimi bir kişisel gelişim aracı olarak değil de bir kazanç aracı olarak görenler evlerde sıkıntıdan patlarken öğrenmenin tadını alan bireyler kitap üzerine kitap bitiriyor.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgulanan öge, yukarıdaki cümlede vurgulanan öge ile aynıdır?
A) Koronadan önce eğitimcilerin en çok şikâyet ettiği konuların başında ailelerin ilgisizliği geliyordu.
B) Evde aile ile birlikte eğlenceli ve öğretici oyunlarla geçirilecek zaman çocukların hayatında silinmez güzel hatıralar bırakacaktır.
C) Sunduğu öğrenme fırsatlarıyla yaşanan belirsizlikten kaynaklanan can sıkıntısı ve korkularla baş etme konusunda da çocuklara yardımcı olacaktır.
D) Bu dönemde ailelerin çocuklarına hissettirecekleri sevgi ve şefkatlerinin yanında onlarla birlikte (dijital olmayan) oyunlar oynamaları, kitap okumaları, film izlemeleri, okudukları kitaplar ve filmler üzerine sohbet etmeleri zorlu dönemi geçirmek için faydalı olacaktır.

18. Her ne kadar tüm ülkeler uzaktan eğitim araçlarıyla öğrencilere ulaşmak için çaba harcasa da öğretmeninin bir telefonu ya da mesajının ne kadar önemli olduğu herkes tarafından net biçimde görüldü. Teknolojideki tüm gelişmelere rağmen öğretmensiz bir eğitim olamayacağı tüm dünya tarafından açıkça anlaşıldı. Çünkü eğitim insanla ilgilidir, bu yüzden insansız eğitim olmaz.

Yukarıdaki parçada bulunan fiilimsilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birden fazla isim fiil kullanılmıştır.
B) Zarf fiil kullanılmamıştır.
C) Sıfat tamlaması kuran sıfat fiil vardır.
D) İki sıfat fiil kullanılmıştır.

19. (I) Mesleki eğitim, insanlara hem kendi yaşamları için hem de başkaları için gerekli üretim becerilerini kazandırmak demektir. (II) Bu açıdan meslek liselerindeki bölümler toplumda ihtiyaç duyulan alanlara göre yeniden düzenlenmelidir. (III) Karantina günlerinde şehirlerde eve hapsolan ama yaşamak için de beslenmek zorunda olan insanlar gıda üretiminin ne kadar önemli olduğunu hem anladı hem gösterdi. (IV) Tarım ve hayvancılık alanlarında meslek elemanı yetiştirilmeli; verilecek desteklerle köyler canlandırılmalıdır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede isim fiiller kullanılmıştır.
B) II. cümlede birden çok sıfat fiil kullanılmıştır.
C) III. cümlede hem isim fiil hem sıfat fiil kullanılmıştır.
D) IV. cümlede zarf fiil kullanılmamış, sıfat tamlaması yapan sıfat fiil kullanılmıştır.

20.

Yukarıdaki grafikte bir şehirde aylara göre kitap okuma oranları verilmiştir. Bu grafikten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Kış aylarında yaz aylarına oranla daha çok kitap okunmaktadır.
B) En fazla kitap aralık ayında okunmaktadır.
C) En az kitap mayıs ayında okunmaktadır.
D) Yaz aylarında kitap okuma oranının azalması tatil sezonunun başlamasıyla ilgilidir.

CEVAPLAR: 1.B, 2.A, 3.C, 4.D, 5.A, 6.C, 7.B, 8.A, 9.D, 10.B, 11.A, 12.D, 13.B, 14.C, 15.A, 16.B, 17.B, 18.C, 19.B, 20.D

8.sinifturkcedenemesinavi9
Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap