Testler

ANLATIM BOZUKLUKLARI TEST 2

ANLATIM BOZUKLUKLARI TEST 2

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanmaktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Patronumuz bize anlayışla yaklaşmasını bilirdi hep.
B) Tüm çalışanlar onu sever, isteklerini yerine getirmeye çalışırdık.
C) O geldiğinde birbirimizle konuşmayı bırakır, onu dinlemeye başlardık.
D) Bize daima moral verir, başarısız olma korkumuzu giderirdi.
E) Her akşam ona uğrar, ihtiyacı olup olmadığını sorardık.

2. Aşağıdakilerden hangisinde “önce” kelimesinin cümleden çıkarılması anlatım bozukluğuna yol açmaz?

A) Önce çocuklar yesin yemeklerini.
B) Dedemgil savaştan önce burada yaşıyorlarmış.
C) Sizden önce iki kişi daha istedi bu kalemden.
D) Söz hakkı verilmeden önce konuşmaya başlaman doğru mu sence?
E) Önce dayımın oğlu olayın farkına varmıştı aslında.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A) Ahmet ne zamandan beri kendi işini kendi yapıyor?
B) Ne zamandan beri küçükler büyüklerin yanında konuşur oldu?
C) Ne zamandan beri onu burada soğukta beklediniz?
D) Şeyma sana ne zamandan beri bunu anlatmaya çalışıyor?
E) Size ne zamandan beri sakladığım bir sırrı açıklayacağım.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamirinin çıkarılması cümlenin anlamını bozar?
A) Aynı konuyu daha önce de konuşmuştuk biz.
B) Yarışmada ödül almasına en çok ben sevindim.
C) Yola çıktıklarında onlar babamı aramışlardı.
D) Biz aslında konuklarımızı daha erken bekliyorduk.
E) Anlattıklarımı galiba dikkate almadınız.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A) Aramıza yeni katılanlar uğruna düzenlediğimiz bu geceye herkes katılmalı.
B) Projeyi iyi anlatamadığım için dinleyenler ondan pek bir şey anlamadı.
C) Her akşam burada toplanır, günün ilginç olaylarını tartışırdık.
D) Yıllar önce kurduğumuz dostluklar şimdikilerden daha kalıcı oluyor.
E) Her birimiz ayrı yerlerde olsak da birbirimizle daima haberleşiriz.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A) Düzyazılarında kullandığı dilin yalın, şiirlerindeki dilin ise yalın olmadığı söylenmiş.
B) Şiirlerinde kelimeleri öyle yerli yerinde kullanır ki onlardan birinin bile yerini değiştiremezsiniz.
C) Şairlikle yazarlık, duygusal yönden olduğu kadar düşünsel yönden de farklıdır.
D) Her şiirinde yeni bir konu ve anlatım görürsünüz.
E) Yazılarında gördüğümüz açık ve yalın anlatımı şiirlerinde göremiyoruz.

7. “Arkadaşım bırakın sınıfını geçmeyi teşekkür bile alamadı.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gereksiz sözcük kullanılması
B) Anlamca çelişen sözcüklerin bulunması
C) Mantık hatasının bulunması
D) Deyimin yanlış anlamda kullanılması
E) Sözcüklerin yanlış eyleme bağlanması

8. (I) Bu sanatçının şiirlerinde yaşamın soğuk yüzünü göremezsiniz. (II) O etrafında gelişen olaylardan habersiz, kendi âleminde yaşayıp gider. (III) Onun duygu dünyasını, kurduğu hayal ve rüyalar oluşturur. (IV) Şiirleri bu sebeple oldukça bireyseldir. (V) Ona göre şiirde bireysellik düzyazıda toplumsallık esastır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.     E)V.

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin yanlış kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A) Günlerdir aradığım kitabı vitrinde görünce içim geçti, ama alacak param yoktu.
B) İçim içime sığmıyor bugün, koşum oynamak istiyordum kırlarda.
C) Zavallı çocuğun o halini görünce içim parçalandı.
D) Bu kadar yolu sadece hâl hatır sormak için mi geldin?
E) Her anne baba, çocuğunun mürüvvetini görmek ister, değil mi?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
A) Trafik memuru arabaları durdurup hız sınırını aşmamalarını anlatıyor.
B) Trafik kazalarının nedenlerinden biri de yolların altyapılarının olmamalarıdır.
C) Trafik cezalarının caydırıcı olması, daha az kaza olmasına neden olur.
D) Bir saatten önce gelemezler, daha yeni arabaya binmişler.
E) Bizim yollar bu kadar aracı kaldıracak şekilde yapılmamış.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Yerdeki kağıtları tek tek topladı, çöp kutusuna attı.
B) Masasının üzerini her zaman temizler, düzenli tutardı.
C) Odasının duvarlarını açık maviye boyamış, ünlü ressamların tablolarını asmıştı.
D) Evinin bir odasını renk renk çiçeklerle donatmış, odanın bir köşesine akvaryum yaptırmıştı.
E) Her sabah odanın pencerelerini açar, odayı havalandırırdı.

12. Birinci ve ikinci tekil şahıslar özne durumunda bulunursa yüklem birinci çoğul şahsa göre çekimlenir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A) O bana dert ben ona mutluluk verdim.
B) Ben babamı sen ustanı unutma.
C) İkinizin de ne eş ne arkadaşınız var.
D) Ben seni unutmak için sevmedim.
E) Ben sana sen bana veda edip ayrıldık.

13. Bayram geldiğinde babam hiçbirimizi unutmaz, aldığı hediyelerle sevindirirdi.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?
A) “geldiğinde” yerine “geldiği zaman” getirilerek
B) “aldığı” sözcüğünden önce “bize” getirilerek
C) Birinci cümlenin yüklemi birleşik zamanlı yapılarak
D) “sevindirdi” kelimesinden önce “hepimizi” getirilerek
E) İkinci cümlenin yüklemi olumsuz yapılarak

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A) Ülkemizin genç bir nüfusa sahip olması güzel bir şey.
B) Artık nüfus sayımı yapılmıyor, bu yüzden ne kadar arttı bilemiyoruz.
C) Yapılan sayıma göre şehir nüfusu artarken köy nüfusunda azalma söz konusudur.
D) Nüfus gücü, değerlendirilebilirse ülkenin geleceği çok gereklidir.
E) Gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelere oranla nüfus artışı daha fazladır.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden “ona” kelimesi çıkarılırsa cümlede anlatım bozukluğu olmaz?
A) Yazarın yeni çıkan romanını okudum, ona bir eleştiri yazacağım.
B) Yazarı kullandığı dilden dolayı kutluyorum, ona tüm okurlar adına teşekkür ediyorum.
C) Yazar kahramanlarını çevresinden mi seçmiş, ona bunu sormak istiyorum.
D) Bu yazar hakkında çok eleştiri okudum, kimse ona gereken değer vermemiş.
E) Eleştirmenler bu esere mutlaka eğilmeli ona gereken değeri vermelidir.

16. Konuşmacı, sunacağı konuşmayı hazırlarken …
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa anlatım bakımından bozuk olur?
A) hitap edeceği dinleyici topluluğunun kültür düzeyini dikkate almalıdır.
B) dinleyicilerinin ilgi alanlarını da göz önünde bulundurmalıdır.
C) dinleyici sayısını, programın süresini, düzenlenme amacını da bilmesi gerekir.
D) kullanacağı dilin dinleyici tarafından anlaşılabilecek açıklıkta olmasına özenmelidir.
E) dinleyicilerin dikkatini dağıtacak bir anlatımdan kaçınmalıdır.

CEVAPLAR: 1.A, 2. D, 3.C, 4.B, 5.A, 6.A, 7.C, 8.C, 9.A, 10.E, 11.C, 12.B, 13.D, 14.B, 15.E, 16.C

Anlatim bozukluklari test 2‘yi indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap