Çalışma Kitapçıkları

Deyimler Çalışma Kitapçığı 10

Aşağıdaki sütunda verilen cümlelerde kullanılan deyimlerin anlamlarını boş olan sütundaki boşluklara yerleştirin.

Yerleştirilecek kelime ve kelime grupları şunlardır:

Aklı kabul edememek;

Beğenilmek, hoşa gitmek, makbule geçmek, kendisine verilen kimsenin çok işine yaramak;

bir işi isteyerek, bilerek ve haksız olarak yürütmek, örtbas etmek;

bir yerleşim yeri savaş, deprem vb. bir olay sonucunda yıkılmak;

birçok işi veya ilişkisi olmak;

birinden zulüm görmek;

birine bilmeyerek kötü bir işte yardımcı olmak;

birinin çalışmasının bir karşılığını gereğince değerlendirmek;

birinin davranışlarını düzeltmek, yola getirmek;

birinin en sıkışık zamanında,beklemediği biri yardımına yetişmek;

birisinden beklenmeyen bir davranış görüldüğünde şaşma ve sitem bildirmek için kullanılan bir söz;

boşu boşuna uğraşmak;

çok yorulmak, bitkinleşmek;

çok zayıflamak;

dikkate almak, göz önünde bulundurmak;

doğru düşünüyor, doğru söylüyor, doğru davranıyor anlamında kullanılan bir söz;

doğruluktan ayrılmamak;

düşüncesizce ve hesapsızca harcamak, bol bol harcayıp tüketmek;

en küçücük bir şeyden alınmak,çok alıngan olmak

gereğini bütün olarak yerine getirmek;

gücenmek, kırılmak;

hayallerinin etkisi altında kalmak;

içine çok şey alabilen, geniş, büyük (eşya);

işsiz güçsüz dolaşmak;

kendi değer ve yeteneğinin farkında olmak;

konumuna, durumuna uygun davranmak;

kötü bir durumdan çok az bir zararla kurtulmak;

küçümsemek, önemsememek;

öcünü almak;

öngörülen amaçtan uzaklaştırıp başka bir amacı öne çıkarmak;

paraca durumu iyi, zengin;

tutumlu olmak;

yakışıksız bir davranışta bulunmak veya söz söylemek;

yararına uygun, elverişli olmak;

yenmek, öç almak veya cezasını vermek;

zor bir işi başarı ile sona erdirmek;

Deyimin kullanıldığı cümleDeyimin anlamı
Kişi haddini bilmeli de kendine yakışacak sevdalara düşmeli. 
Müdürün bu sözüne karşılık memur da haddimizi biliriz, dedi. 
Kazayı hafif atlattığıma çok sevinmiştim. 
İnsanları hafife almanın bedelini çok ağır ödedim. 
Kırk yıl düşünsem senin böyle bir ortamda hafiflik edeceğin aklıma gelmezdi. 
Hakkınız var; dağ, çöl ve deniz hasreti;  dinmezmiş. 
Büyük kızı kocaya kaçtığı zaman küçükleri on iki tarlanın hakkından gelecek kadar yetişkindiler. 
Üç beş kişinin hakkından gelemiyorsanız bana görünmeyin. 
Yapacağın işin hakkını vermeyeceksen seninle yollarımız ayırırız. 
O patron, işçilerinin her zaman hakkını verir. 
Hali vakti yerinde, altmış yaşında bir ihtiyardı. 
Hangi dağda kurt öldü de sen beni aradın? 
Babasından kalan mirası har vurup harman savuruyordu. 
Babam bir pantolon almış, harar gibi. 
Depremde bir şehrimiz daha haritadan silindi. 
Konu hasıraltı edilince yılmıyor, bir kez daha yazıyordum. 
Tarlada çalışmaktan haşadımız çıktı. 
Eve geldiğiniz, gittiğiniz, bir yerde rastlaştığımız zaman elimi saygıyla öpmezseniz hatırım kalır. 
Cahide Hanım ile arkadaş olmak zor, o havadan nem kapan biridir. 
Bir genç kızın erkek arkadaşının evinde sabahlamasını havsalam almıyor. 
Böyle hayallere kapılmana şaşıyorum. 
Kız ne olmuş sana? Hayali fenere dönmüşsün. 
Demek bunca yıldır haybeye kürek çekmişiz. 
Ortalıkta haymana beygiri gibi dolaşıp duruyordu. 
Bu işi onların yapmadığına inanıyor, birilerinin hedef saptırmaya çalıştığını düşünüyorum. 
Helal süt emmiş, dürüst, temiz, çalışkan bir mühendis bulalım. 
Onun her tarakta bezi olan bir adam olduğunu bilmiyordum. 
Hem benim avukat veya yargıç olmak isteyip istemediğimi de hesaba kattıkları yoktu. 
Hesabına gelirse yapar, gelmezse yapmaz. 
Hıncını çıkarmak için başka vesileler arıyordu. 
Bazı dizi filmler hırsıza yol gösteriyor. 
Babasının hışmına uğramaktan korkardı. 
Teşekkür ederim, Hızır gibi yetiştin. 
Onun bu sözü beni meslek hayatımda hizaya getiren uyarmalardan biri olmuştur. 
Köşeleri de temizlersen çok hora geçer. 

 

Çalışma Kitapçığı 10’u ve cevaplarını word dosyası olarak indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

Deyimler Çalışma Kitapçığı 10

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap