Çalışma Kitapçıkları

Deyimler Çalışma Kitapçığı 11

Aşağıdaki sütunda verilen cümlelerde kullanılan deyimlerin anlamlarını boş olan sütuna uygun gelecek şekilde eşleştirin.

a) beklenen sonucun elde edilememesi sebebiyle çok üzülmek, acı çekmek;

b)belli etmeden, gizli gizli gülmek;

c)bir üzüntüden rahatsızlık duymak, tedirgin olmak;

ç) Bir şeyi yapmayı veya elde etmeyi çok istemek;

d)birdenbire heyecanlanmak;

e)birini alt edeceğine veya dövebileceğine inanmak;

f)birini kızdırmayacak veya ürkütmeyecek biçimde uysalca davranmak, alışkanlıklarına isteklerine uygun davranışlarda bulunmak;

g)çaresiz kalmak;

ğ)çok kalabalık;

h)çok zayıflamak;

ı)daha önce geçmiş bir olayı, bir işi, ileri sürülmüş bir düşünceyi sık sık tekrarlamak;

i)darlığa, sıkıntıya dayanmak, katlanmak;

j)değerini düşürmek;

k)değersiz bularak bir yana atmak, işe yaramadığı için ayırıp bir yana koymak;
l)düşüncesiyle kılavuzluk etmek, konuyu aydınlatıcı düşünceler söylemek, tutacağı yolu göstermek;

m)geçim sıkıntısından bir türlü kurtulamamak;

n)gücünü tüketmek, bir daha düzelemeyecek duruma getirmek;

o)herhangi bir konuda birisi avantajlı duruma geçmek;

ö) istediğini yapamama yüzünden üzülmek, dert etmek;

p)isteksiz ve gönülsüz olmak;

r)istemeden kısa bir süre uyuyuvermek;

s)işe yaramaz duruma getirmek;

ş)işe yarar, belirtilmeye değer, önemli (olmak);

t)karışık bir işin güçlüklerini yenebilmek, üstesinden gelmek;

u) kendisine zararı dokunacak bir durum meydana geleceğinden kuşkulanmak;

ü)kusmak, kusacak duruma gelmek;

v)sıkılmak, bunalmak;

y) sıkı fıkı dost, arkadaş olmak;

z)ticarette batmak, her şeyini yitirmek;

z1)yetersiz araçlarla, sürekli ve sabırlı bir biçimde çalışıp çok güç olan veya çok ağır yürüyen bir işi başarmaya çalışmak;

z2)yiyecek çok az gelmek;

z3)yiyecek giderlerini kısarak para biriktirmek;

z4)zorla veya inatla istediğini yaptırmak;

Deyimin kullanıldığı cümleDeyimin anlamı
Yeni aldığı arabayı bir ayda hurdaya çevirdi 
Onun huyuna suyuna gitmezsen istediklerini alamazsın. 
Bunun aksini umanlar aldanacaktır, hüsrana uğrayacaktır. 
Hep aynı konuları ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyordu. 
Orada kim bilir neden ve nasıl, işe yaramaz diye ıskartaya çıkardığı bir sürü film yığılı. 
Gökalp, bu odada her gün yeni bir konuya ışık tutuyordu. 
Bugünlerde ibre senden yana dönüyor olabilir. 
Köy yolu o kadar taşlıydı ki içimiz dışımıza çıktı. 
Televizyon izlerken içim geçmiş. 
Biliyorum şu telefona senin de için gidiyor. 
Ayla’yı görünce içim hop etti. 
Bir an önce varalım diye içim içimi yiyor. 
Uzunca bir süredir, bir daha aşık olamayacak kadar içinin kağşadığını düşünüyordu. 
Böyle ortamlara girince benim hep içim kararır. 
Pek acayip bir iş; fakat çok paraya, vasıtaya ihtiyaç var. Bakalım bunun içinden nasıl çıkabileceğim? 
Kız, geçen cuma, pazardan geç geldiğinden beri esasen içine kurt düşmüştü. 
İçimi kemiren bu cehennemi üzüntüden bir türlü kurtulamıyordum. 
Karşımda oturan adama için için gülüyordum. 
İçtikleri su ayrı gitmez, her derdini onunla paylaşırdı. 
Benim dört çeşit insan karşısında iflahım kesilir. 
Bunlar dişlerine kestirdikleri mahkuma iflahını kesinceye kadar saldırırlar. 
Karşısındakine diş geçirmek inadı gene kabarmıştı. 
Bu kitabımı da dişimden tırnağımdan artırarak bastırdım. 
Hele biraz dişini sık, her şey yoluna girecek. 
Getirdikleri yemek dişimin kovuğuna bile gitmedi. 
Çevre temizliği konusunda dişe dokunur bir yazı yazmamış. 
Firmamız sonbaharda iflas bayrağını çekti. 
Kız bu ne hal? İğne ipliğe dönmüşsün. 
Stadyum o kadar kalabalıktı ki iğne atsan yere düşmez. 
 Oymacılık iğne ile kuyu kazmak gibi bir şeydir. 
Hanımı yüzünden iki yakası bir araya gelmemişti. 
Talebeliğin şerefini iki paralık ettiniz! 

Deyimler Çalışma Kitapçığı 11’i ve cevaplarını word dosyası olarak indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

Deyimler Çalışma Kitapçığı 11

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap