Çalışma Kitapçıkları

Dil ve Kültür Çalışma Kitapçığı 2

1.“Sıra” kelimesi, okul ve bankada hangi anlamlara gelir?

2.“Sıra” kelimesinin okulda ve bankada anlamının değişmesinin sebebi nedir?

3.Herhangi bir metinde “gül” kavramını ifade için gülün kendisi mi yoksa onu temsil eden bir kelime mi kullanılır? Niçin?

4.Ses taklidi kelimelere üç örnek veriniz.

5.On üçüncü yüzyılda yaşamış bir şairin şiirleri günümüze hangi araçlarla ulaşmıştır?

6.Aşağıdaki cümlelerin başına, verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

Dil göstergeleri, iletişim için en elverişli göstergelerdir. (  )

Şifre, iletişimin ögelerinden biri değildir. (  )

Bağlam, iletişimin temel ögelerinden biridir. (  )

7.“Nasrettin Hoca, insanların kıyafete verdiği önemi hicvetmek için ‘Ye kürküm ye!’ demiştir.”       

A) Dil göstergesi

B) Sosyal gösterge

C) Yapay gösterge

D) Doğal gösterge

E) Yakıt göstergesi

8.Aşağıdaki cümlelerde geçen dilin işlevini işlevini belirtiniz.

Cümlede yargı bildiren çekimli unsur yüklemdir. (                                                          )

Buradan otobüs geçti mi? (                                                         )

Bana da bir kilo fındık al.  (                                                         )

Sen geldin benim deli köşemde durdun (                                                              )

Yaşasın, sınavdan yüz aldım. (                                                    )

Dil ve Kültür Çalışma Kitapçığı 2’yi ve cevaplarını word dosyası olarak indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

dil-ve-kultur-calisma-kitapcigi-2

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap