Çalışma Kitapçıkları

Dillerin Sınıflandırılması Çalışma Kitapçığı 2

 

Aşağıdaki bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

a. Macarca, Moğolca, İngilizce ve Çince aynı dil ailesi içerisinde yer alır. (   )

b. Almanca, İngilizce, Felemenkçe Germen dillerindendir.(   )

c. Portekizce, Hint-Avrupa dil ailesindendir.(   )

d. Divan-ı Hikmet, Çağatay Türkçesi ile yazılmıştır. (   )

e. Babürname, Çağatay Türkçesine ait eserlerdendir.(   )

f. Muhakemetü’l Lügateyn ve Kodeks Kumanikus, Çağatay Türkçesine ait eserlerdendir.(   )

g. Altun Yaruk, Uygur Türkçesi ile yazılmıştır.(  )

h. Uygur Türkçesi, Türk boylarının ve boylardan biri olan Uygurların 7.yüzyıldan 10.yüzyıla kadar kullandıkları, Güney-Doğu Türkçesinin Doğu sahası içinde yer alan ağızlar topluluğu ve bu alanda gelişmiş yazı dilidir. (   )

ı. Tek heceli dillerde birbirine çok benzeyen kelimeleri ayırt etmek için çok zengin bir vurgu sistemi oluşturulmuştur.(   )

i. Milli Edebiyatçılar, yabancı dil bilgisi kuralları, Arapça, Farsça isim ve sıfat tamlamalarını bırakmamak gerektiğini savunmuşlardır.(   )

j. Kutadgu Bilig, Osmanlı Türkçesi eserlerindendir.(   )

k.Hintçe ve Farsça aynı dil ailesi içerisinde yer almaktadır. (   )

l.Orhun Yazıtları, sade bir dille oluşturulmamıştır. (    )

m. Arapça, Hami-Sami dillerindendir. (   )

n. Osmanlı Türkçesi, 13.yüzyılın sonlarından 20.yüzyılın başlarına kadar kullandığımız yazı dilinin hüküm sürdüğü bir devirdir. Bu devrin en öne çıkan özelliği, Arapça ve Farsça gibi yabancı dillerden oldukça fazla kelimenin Türkçeye girmiş olmasıdır. (    )

o. Türkçe önden eklemeli dillerden değildir. (   )

ö. Bantu dilleri ailesi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya yayılmış çeşitli toluluklarca konuşulan yaklaşık 250 dilden oluşur.(   )

p.Tek heceli dillerden her kelime tek heceden ibarettir.(   )

r. Çağdaş Türkçe Çağı, 20.yüzyıl ve günümüz Türkçesini kapsar.(    )

s. Göktürkçe, bugünkü Moğolistan’da büyük bir göçebe devlet kuran Göktürklerin dilidir.(   )

Dillerin Sınıflandırılması Çalışma Kitapçığı 2 Cevaplar

Aşağıdaki bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

a. Macarca, Moğolca, İngilizce ve Çince aynı dil ailesi içerisinde yer alır. (Y   )

b. Almanca, İngilizce, Felemenkçe Germen dillerindendir.( D  )

c.Portekizce, Hint-Avrupa dil ailesindendir.(D   )

d. Divan-ı Hikmet, Çağatay Türkçesi ile yazılmıştır. ( Y  )

e. Babürname, Çağatay Türkçesine ait eserlerdendir.(D   )

f. Muhakemetü’l Lügateyn ve Kodeks Kumanikus, Çağatay Türkçesine ait eserlerdendir.( Y  )

g. Altun Yaruk, Uygur Türkçesi ile yazılmıştır.(D  )

h. Uygur Türkçesi, Türk boylarının ve boylardan biri olan Uygurların 7.yüzyıldan 10.yüzyıla kadar kullandıkları, Güney-Doğu Türkçesinin  Doğu sahası içinde yer alan ağızlar topluluğu ve bu alanda gelişmiş yazı dilidir. ( D  )

ı. Tek heceli dillerde birbirine çok benzeyen kelimeleri ayırt etmek için çok zengin bir vurgu sistemi oluşturulmuştur.( D  )

i. Milli Edebiyatçılar, yabancı dil bilgisi kuralları, Arapça, Farsça isim ve sıfat tamlamalarını bırakmamak gerektiğini savunmuşlardır.( Y  )

j. Kutadgu Bilig, Osmanlı Türkçesi eserlerindendir.( Y  )

k.Hintçe ve Farsça aynı dil ailesi içerisinde yer almaktadır. ( D  )

l.Orhun Yazıtları, sade bir dille oluşturulmamıştır. ( Y   )

m. Arapça, Hami-Sami dillerindendir. (D   )

n. Osmanlı Türkçesi, 13.yüzyılın sonlarından 20.yüzyılın başlarına kadar kullandığımız yazı dilinin hüküm sürdüğü bir devirdir. Bu devrin en öne çıkan özelliği, Arapça ve Farsça gibi yabancı dillerden oldukça fazla kelimenin Türkçeye girmiş olmasıdır. ( Y   )

o. Türkçe önden eklemeli dillerden değildir. (  D )

ö. Bantu dilleri ailesi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya yayılmış çeşitli toluluklarca konuşulan yaklaşık 250 dilden oluşur.( D  )

p.Tek heceli dillerden her kelime tek heceden ibarettir.( D  )

r. Çağdaş Türkçe Çağı, 20.yüzyıl ve günümüz Türkçesini kapsar.( D )

s. Göktürkçe, bugünkü Moğolistan’da büyük bir göçebe devlet kuran Göktürklerin dilidir.(D

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap