Çalışma Kitapçıkları

Dillerin Sınıflandırılması Çalışma Kitapçığı 3

1. Çekimli dillerin iki özelliğini yazınız.

2. Eklemeli dillerin üç özelliğini yazınız.

3.Diller yapılarına göre gruplandırılırken temel ölçüt nedir? Yazınız.

4. Kelimelere vurgu yoluyla çeşitli görevlerin yüklendiği dil grubunun adını yazınız?

5.Aşağıdaki dillerin bulunduğu dil ailelerini yazınız.

İtalyanca:

Rusça:

Arapça:

Moğolca:

Yunanca:

6.Aşağıdaki bilgileri doğru-yanlış olarak değerlendiriniz.

a. Fince, Sami dil ailesindendir. (    )
b. Çince, Ural-Altay dil ailesindendir. (    )
c. Korece, Bantu dil ailesindendir.(   )
d. Bulgarca, tek heceli diller içerisinde yer alır. (         )
e. Türkçe önden eklemeli bir dildir.(    )
f. Japonca, Tunguzca, Macarca, Estonca eklemeli dillerdendir.(    )
g. Yapılarına göre diller ikiye ayrılır.(       )
h. Dil ailesi, bir dilin ana dilden gelişme yoluyla ayrılması sonucu ortaya çıkan dil topluluğudur.(     )

7.Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

a. Türkçe ………………………………………….dil ailesinin ………………………… kolundandır.
b. Türkçe yapısı bakımından ………………………….. dillerdendir.
c. Türkçeye yapı bakımından en çok benzeyen dil ……………………………. dır.
d. Yapılarına göre dillerde ……………………. değişikliğe uğramaz.
e. Diller köken ve ………………….. bakımından olam üzere iki şekilde sınıflandırılır.

 

Dillerin Sınıflandırılması Çalışma Kitapçığı 3 Cevapları

1. Çekimli dillerin iki özelliğini yazınız.
Çekimli dillerde tek ve çok heceli kökler ile çeşitli ekler vardır.
Bu dillerde yeni kelimeler türetilirken ya da çekim yapılırken kelime kökünde değişiklikler olur.

2. Eklemeli dillerin üç özelliğini yazınız.
Eklemeli dillerde temel unsur kelime kökleri ve eklerdir.
Eklerle hem yeni kelimeler türetilir hem de kelimelere yeni anlamlar yüklenir.
Eklemeli diller, ön ekli diller ve son ekli diller olmak üzere iki gruba ayrılır.

3.Diller yapılarına göre gruplandırılırken temel ölçüt nedir? Yazınız.

Köklerdir.

4. Kelimelere vurgu yoluyla çeşitli görevlerin yüklendiği dil grubunun adını yazınız?

Tek heceli diller
5.Aşağıdaki dillerin bulunduğu dil ailelerini yazınız.
İtalyanca: Hint Avrupa
Rusça: Hint-Avrupa
Arapça: Hami-Sami
Moğolca:Ural-Altay
Yunanca: Hint-Avrupa

6.Aşağıdaki bilgileri doğru-yanlış olarak değerlendiriniz.
a. Fince, Sami dil ailesindendir. ( Y   )
b. Çince, Ural-Altay dil ailesindendir. ( Y   )
c. Korece, Bantu dil ailesindendir.( Y  )
d. Bulgarca, tek heceli diller içerisinde yer alır. (    Y     )
e. Türkçe önden eklemeli bir dildir.( Y   )
f. Japonca, Tunguzca, Macarca, Estonca eklemeli dillerdendir.( D  )
g. Yapılarına göre diller ikiye ayrılır.(   Y    )
h. Dil ailesi, bir dilin ana dilden gelişme yoluyla ayrılması sonucu ortaya çıkan dil topluluğudur.( D )

7.Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

a. Türkçe …Ural-Altay….dil ailesinin …….Altay….. kolundandır.
b. Türkçe yapısı bakımından ……eklemeli….. dillerdendir.
c. Türkçeye yapı bakımından en çok benzeyen dil …..Moğolca….. dır.
d. Yapılarına göre dillerde ..kök.. değişikliğe uğramaz.
e. Diller köken ve …yapı……. bakımından olam üzere iki şekilde sınıflandırılır.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap