Testler

EKPSS ORTAÖĞRETİM TÜRKÇE DENEME SINAVI 6

 EKPSS ORTAÖĞRETİM TÜRKÇE DENEME SINAVI 6

1.”Burada işler senin zannettiğin gibi ha deyince yapılmıyor.”
Bu cümledeki altı çizili söz grubunun yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) tam vaktinde
B) hemen
C) istediğin anda
D) çabucak
E) istenen zamanda

2. “Gitmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakışmak” anlamında kullanılmıştır?
A) Her hafta sonu ailecek balığa gideriz.
B) Bu araba sana ancak üç ay gider.
C) Karşımıza çıkan yol nereye gider?
D) Mağazadan aldığın gömlek sana gitmemiş.
E) Eline geçen paranın çoğu da İstanbul’da çoluğa çocuğa gidiyor.

3. Toplumda sevginin kök salması için insanların birbirine katı davranmaması gerekir.
Bu cümledeki “katı” sözcüğünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?
A) hoşgörülü
B) içten
C) sıcak
D) sert
E) samimi

4. Sözünün etkili olmasını istiyorsan sözünü fazla uzatma; çünkü söz ışın gibidir, yoğunlaştıkça yakıcı olur.
Bu cümlede konuşmacıya aşağıdakilerden hangisi öğütlenmektedir?
A) Konuşmaların hazırlıklı yapılması
B) Kısa ve öz konuşulması
C) Konuşmaların esprili sözlerle süslenmesi
D) Konuşmanın dinleyicinin seviyesine göre yapılması
E) Konuşmada doğallığa önem verilmesi

5. 1.iyimser
2.bir bela
3.her belada
4.bir fırsat
5.kötümser
6.her fırsatta
7.görür
Yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarıyla kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?
A) 1625347
B) 1345627
C) 5321647
D) 5341627
E) 2341657

6. İyi yapılmış, iyi söylenmişten daha iyidir.
Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyük işler güzel söz söyleyen insanların eseridir.
B) İnsan her zaman güzel söz söylemelidir.
C) Önemli olan söz değil, sözlerin eyleme dönüşmesidir.
D) İnsanın ne yaptığına değil, ne söylediğine dikkat ederler.
E) Tatlı dili yılanı deliğinden çıkarır.

7. Ağaç; kentlerimizden, yaşamımızdan çekildikçe edebiyatta yer almıyor eskisi gibi. Allah bilir, edebiyatçılarımız da tanımıyor ağaçları. Bilseler de günlerinin içine girmediğinden eserlerinden söz açmıyorlar onlardan. Oysa eski edebiyatımızda adım başı karşılaşırsınız ağacın bin bir türüyle. Yazılı ve sözlü eski edebiyatımız bir ağaçlar geçididir.
Parçaya göre günümüz edebiyatında ağacın yer almamasının gerçek nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşamımızda ağaçların azalması
B) Edebiyatçıların ağacı tanımaması
C) Sanatçıların ağacı sevmemesi
D) Sanatçıların ağacı tanımaması
E) Toplumun çevreyi korumaması

8. Çayın kıyısına indim, kıyıya vuran birkaç tatlı su midyesi kabuğu buldum. Çocukken Porsuk’tan yakaladığım balıklar geldi aklıma. Kızılkanatlar, dargınlar (bıyıklı balık) yakalanınca kamış sopamı kıran kefaller… Hâlâ buradalar mı, yaşıyorlar mı? Ümitle çay boyu yürümeye başladım. Uygun bir yer bulup sessizce balıkları bekledim. Az sonra ufak bir kefal gözüktü, ardından diğerleri ve nihayet tüm sürü… Ne kadar sevindim bir bilseniz!
Paragrafa göre yazarı asıl sevindiren aşağıdakilerden hangisidir?
A) Midye kabuğu bulması
B) Çocukluğunda yakaladığı balıkları hatırlaması
C) Porsuk Çayı’nda balıkları görmesi
D) Doğal güzelliklerin bozulmaması
E) Çay kenarında gezmek

9. Söylemeye gerek olduğunu sanmıyorum, ama söyleyeyim. Söyleyelim, çünkü bizim memlekette bunu her fırsatta söylemek gerekiyor. Kültürün ilk basamağı, ana dilini iyi kullanmak, düzgün konuşup doğru ve kurallarına uygun yazmaktır. Eskiler bunun için, …
Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Dil insanın yarısıdır, derler.
B) İki dinle bir konuş, derler.
C) Dilin kemiği yoktur, derler.
D) Dilden gelen elden gelse her fukara padişah olur, derler.
E) Dilim seni dilim dilim dileyim, başıma geleni senden bileyim, derler.

10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü harflerden biri getirilirse yumuşama olmaz?
A) Kağıt
B) Kabak
C) Tokmak
D) Ağaç
E) Tek

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi (sert sessizlerin uyumu) kuralına örnek olabilecek bir sözcük yoktur?
A) Uzaktan izleyişlerden yoruldum.
B) Biriktirilmeyecek resimler kaldı, günlerimizden geriye.
C) Ben beklemekten yoruldum, boşluklar kalmaktan yoruldu.
D) Bir sonbahar yağmuru gibi içim ağlardı.
E) Seni her andığımda gözlerim yaş olmuştur.

12. Ay, şafağa yakın bir mum gibi erimeden
Dağlar çivilendikleri yerlerde çürümeden
Bebekler hayta hayta yürümeden
Geleceğim diyorum, geleceğim sana
Ne olur kesin bir takvim sorma bana
Ihlamurlar çiçek açtığı zaman
Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi isim değildir?
A) şafağa

B) yerlerde
C) bebekler
D) kesin
E) ıhlamurlar

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı kullanılmamıştır?
A) Ankara’da özel bir hastane sahibi olan bir akrabamın yanında sığıntı gibi yaşıyordum. 
B) O sıralarda büyük zatlardan birinin gözleri hastalanmıştı. 
C) Göz yuvarlağının içinde, sarı noktanın yanlarında bir tabaka çatlamış, yerinden ayrılmış imiş. 
D) Beş altı sene evvel çok ince bir ameliyatla bu derde deva bulmaya uğraşmışlar, söylendiğine göre, muvaffak da olmuşlar.
E) Hiçbir kararın değişmeyeceğini iyice bildikleri için, çekinmeden söyleniyorlardı.

14. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelime gruplarından hangisi isim tamlaması değildir?
A) Ben bu sözleri söyleyen iyi yürekli adamın yüzüne şaşkın şaşkın baktım.
B) Trenden çıkınca otelde bir banyo almadan, nazik vücudunu dinlendirmeden gelir mi hiç?
C) Onlar böyle tatlı tatlı konuşurlarken ben bir köşede oturmuş, Almanca tıp dergilerini rastgele karıştırıyordum.
D) Benimle bu mesele üzerinde daha fazla konuşmaya lüzum bile görmeden tekrar dördü beşi birden yazının üstüne eğildiler.
E) Yanlarına gidince merakla makalenin tercümesini dinlemeye başladılar.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri kullanılmamıştır?
A) Koskoca profesör bunları bilmez olur mu?
B) Her defasında bizim doktorların yine o makaleden edinilmiş itirazları ile karşılaşıyordu.
C) Kim bilir ne yaman korkular atlattıktan sonra, evini barkını bırakıp buraya sığınmış.
D) Ben bütün bunları son çıkan Haftalık Tıp Gazetesi’nde yazdım.
E) Ötekiler anlayışlı gözlerle birbirlerine baktılar.

CEVAPLAR: 1.A, 2.D, 3.D, 4.B, 5.B, 6.C, 7.A, 8.D, 9.A, 10.E, 11.D, 12.D, 13.E, 14.B, 15.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap