Ders Notları

FIKRA

FIKRA:

Güncel olaylarla ilgili kişisel düşüncelerin dile getirildiği ispatlanma mecburiyeti olmayan yazılardır.

Gazete ile ortaya çıkmıştır.

Kalıcı yazılar değildir, gündemle ilgili konular işlenir.

Fıkraya gazetelerin köşelerinde yayımlandığı için köşe yazısı da denmektedir. Uzunluğu gazetede kendisine ayrılan köşeyle sınırlıdır.

Ayrıntıya inilmez.

Kanıtlanma zorunluluğu yoktur.

Anlatımı sıcak, yoğun ve canlıdır.

Temel amacı düşündürmektir.

Geniş bir okur kitlesine hitap eder.

Samimi bir dille yazılır.

Diğer türlerden en belirgin farkı, güncel olmasıdır.

Bu türün Türk edebiyatındaki ilk başarılı örneklerini Ahmet Rasim vermiştir.

Türk basınında fıkra yazmayı meslek edinen yazarlardan bazıları: Ahmet Rasim, Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Haşim, Falih Rıfkı Atay, Aziz Nesin, Burhan Felek, Çetin Altan

Sohbet ile Fıkranın Farkı

Sohbette karşılıklı konuşma üslubu vardır, fıkrada yoktur. Sohbette yazar karşısında biri varmış gibi sorular sorar, cevaplar verir. Fıkralarda yazar serbest bir anlatımla düşüncelerini okuyucuya benimsetmeye çalışır. Sohbet fıkraya göre dışa dönük bir yapıya sahiptir. Fıkralarda güncel olaylar işlenir, sohbette böyle bir zorunluluk yoktur.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap