Çalışma Kitapçıkları

Göstergeler Çalışma Kitapçığı 2

1.Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

a. İletişimi değişik araçlarla başlatana ……………………. denir.

b. İletilerin kullandığı somut araçlara …………………… denir.

c. İletişimin dil biçimi şeklinde düzenlenmesine, üretildiği şifreleme sistemine ………………….. denir.

d. Kendi dışında bir başka şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen, görünüş ya da olguya ………………. denir.

e. Göstergeler………………………. ve ………………………. Göstergeler olmak üzere ikiye ayrılır.

f. Bir göstergenin gerçek dünyadaki karşılığına ………………….. denir. Diğer bir deyişle kendisinden söz edilen nesne, kişi ya da kavramın kendisidir.

g. Dil göstergesinde iki düzlem vardır. Bu düzlemi oluşturan ögeler ……………… ve ………………………

h. Dil göstergesinde, bir göstergenin sesteki ve yazıdaki karşılığına  ……………….. denir.

ı. Dil göstergesinde, bir göstergenin zekamız ve tecrübelerimizle kazandığımız içeriğine …………… denir.

i. Ögeler arasındaki iletişim ilişkisinin gerçekleştiği ortama………………. denir.

j. Her göstergenin bir gösteren bir de gösterilen boyutu vardır. Gösteren……………………, gösterilen ………………  anlam taşır.

k. Arkadaşınız size bisiklet gösterisini bir cd ile izlettiriyor. Buradaki cd iletişimde ……………….dır.

l. Alıcının iletiyi değerlendirme tarzına ……………….. denir.

m. Amacı olmayan, istem dışı gelişen doğal göstergelere………………. denir. Bunlar dil dışı göstergeler içinde yer alır.

2. İletişimde alıcının iletiyi algılamasında etken olan unsurlar vardır. Bunları yazınız.

 

 9 Göstergeler Çalışma Kitapçığı 2 Cevapları

1.Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle dolduruuz.

a. İletişimi değişik araçlarla başlatana ……………………. denir.

b. İletilerin kullandığı somut araçlara …………………… denir.

c. İletişimin dil biçimi şeklinde düzenlenmesine, üretildiği şifreleme sistemine ………………….. denir.

d. Kendi dışında bir başka şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen, görünüş ya da olguya ………………. denir.

e. Göstergeler………………………. ve ………………………. Göstergeler olmak üzere ikiye ayrılır.

f. Bir göstergenin gerçek dünyadaki karşılığına ………………….. denir. Diğer bir deyişle kendisinden söz edilen nesne, kişi ya da kavramın kendisidir.

g. Dil göstergesinde iki düzlem vardır. Bu düzlemi oluşturan ögeler ……………… ve ………………………

h. Dil göstergesinde, bir göstergenin sesteki ve yazıdaki karşılığına  ……………….. denir.

ı. Dil göstergesinde, bir göstergenin zekamız ve tecrübelerimizle kazandığımız içeriğine …………… denir.

i. Ögeler arasındaki iletişim ilişkisinin gerçekleştiği ortama………………. denir.

j. Her göstergenin bir gösteren bir de gösterilen boyutu vardır. Gösteren……………………, gösterilen ………………  anlam taşır.

k. Arkadaşınız size bisiklet gösterisini bir cd ile izlettiriyor. Buradaki cd iletişimde ……………….dır.

l. Alıcının iletiyi değerlendirme tarzına ……………….. denir.

m. Amacı olmayan, istem dışı gelişen doğal göstergelere………………. denir. Bunlar dil dışı göstergeler içinde yer alır.

2. İletişimde alıcının iletiyi algılamasında etken olan unsurlar vardır. Bunları yazınız.

Hazır bulunuşluk düzeyi

Hayat tecrübesi

Bilgi düzeyi

Alıcının anlayış seviyesi

 

 

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap