Testler

Karma Dil Bilgisi Testi 3

KARMA DİL BİLGİSİ TEST 3

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme isim olarak kullanılmıştır?
A) Adamcağız ne yapacağım diye derin derin düşünmeye başlamıştı.
B) Yağmur ara ara kesiliyor, sonra tekrar sağanak hâlini alıyordu.
C) Mahalleyi sokak sokak gezdik, ama bir kiralık ev bulamadık.
D) Kapı kapı dolaşıp elindeki ilanları dağıtacaktı.
E) Acı haberden sonra evde konu komşu toplanmıştı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Eve yeni bir ayakkabılık alacaktı.

B) Bu saatlerde bir serinlik düşer bahçelere.
C) Dizlik kullanmadan maç yapmamamı söyledi.
D) Bugün üzerinde durgunluk var herkesin.
E) İnişli çıkışlı, taşlık yollardan yürüyerek geldik buraya.

3.
Hesapsız haftalar yıllar geçiyor

Evvel benim idi, şimdi kaçıyor
Verip düşmanlara derdin açıyor
Beni görüp saklanıyor el gibi
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Çoğul isim

B) Soyut isim
C) Tekil isim
D) Topluluk ismi
E) Cins ismi

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır?
A) Bu yaz, tatilde nereye gideceksiniz?

B) Törende sizi nasıl karşıladılar?
C) Aldığınız kitabı ne zaman getireceksiniz?
D) Kolileri hâlâ neden getirmediler?
E) Erzurum’da daha ne kadar kalmayı düşünüyorsunuz?

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir tamlananın birden fazla tamlayana bağlandığı bir isim tamlaması vardır?
A) Sıcak bir yaz gecesinde yine yatağa düşmüştüm.
B) Hastalanıp yatağa düşünce insan sağlığının kıymetini daha iyi anlıyor.
C) Elimdeki şiir kitabında şair, sanki benim duygularımı dizelere dökmüş.
D) Ben de şairin bu dizelerine benzeyen dizeler yazabilir miyim, diye düşündüm.
E) Böyle karanlık gecelerde, çocuklarımın, torunlarımın seslerini duyar gibi oluyordum.

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?
A) Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak.
B) Aklar düşer saçlarının rengine.
C) Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun.
D) İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar.
E) Gurbet akşamlarının acısı çöktü dost iline.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, hem haber hem de dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiş eylemler bir arada kullanılmıştır?
A) Düzenli çalışsa eminim sınıfını geçer.

B) Evrakları sana versin, sen de onları bana getir.
C) Frene bastığını söylüyor, ama rapora göre frene basmamış.
D) Bu yıl yağmur çok yağdı, çiftçinin yüzü gülecek.
E) Kalemimi ve kâğıdımı almadan evden çıkmam, dedi.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiş bir eylem yoktur?
A) Gülü dalından koparmışlar.

B) Bir bardak soğuk su içsem.
C) Çorbayı içmeden önce tuz atma.
D) Bu ilacı, her gün almalısınız.
E) Tatlıdan biraz daha alayım.

9. Burada ormanın içinden geçerek(I) yapılan(II) yarım saatlik bir araba yolculuğu, göklere yükselen(III)  yalçın (IV) dorukları ve yüzlerce metrelik kaya duvarlarından oluşan(V) yamaçları çıkarır karşınıza.
Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?
A) I.       B) II.       C) III.       D) IV.       E) V.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır?
A) Bu konağın kapıları birçok açıdan dikkat çekicidir.
B) Kapının üzerinde, gelenlere “Hoş geldiniz.” dercesine asılmış bir çiçek demeti vardı.
C) Bu kapılarda dayanıklı, güvenlik donanımlı menteşeler kullanmışlar.
D) Kullanılan çoklu kilit sistemine bakılırsa bu kapılar güvenlidir.
E) Engelliler için yapılan termik ayrımlı eşik, kapının bir başka özelliğiydi.

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, ek eylemin geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir?
A) Okulumuz oldukça geniş bir kampüsün içindeydi.
B) Okulun karşısındaki boş arsaya her ay, ortalama beş ağaç dikiyorduk.
C) Bahçedeki bazı ağaçları bizden izinsiz kesmişlerdi.
D) Ondan tek isteğim, bu ağaçlara her gün su vermesidir.
E) Köylüler, yakacak ihtiyacını ormandan karşılar.

12.
Söner yangın(I) birazdan(II)
Yatışır(III) özlem (IV)
Bir gün karşılaşırız(V)
Bir gün, bir yarım akşam
Bu dizelerde numaralanmış kelimelerden hangileri birden çok yapım eki almıştır?
A) I. ve III.

B) I. ve IV.
C) II. ve V.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.

13. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerde geçen “-r, -ar, -er” eki yapım eki görevinde kullanılmıştır?
A) Aradığı bir şeyi hemen bulurdu.
B) Çok yufka yürekliydi, herkese acırdı.
C) Ara sıra balkondan denize uzun uzun bakardı.
D) Daha çok evine yakın olan plajda yüzerdi.
E) Yapraklar havaların soğumasıyla sarardı.

14.
İşlerken(I) hülyama sesten örgüler(II)
Bir çini vazodan dökülen(III) güller(IV)
Gibi hülyada fecirler güler(V)
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangilerinin kökü, türü yönüyle ötekilerden farklıdır?

A) I. ve III.
B) I. ve IV.
C) II. ve V.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.

15.Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?
A) Uçağımız Atlas Okyanusu üzerinden Manş’ı geçerken hava çok güzel ve açıktı.

B) Bu yükseklikten, İngiltere’nin güney kıyıları net olarak görülebiliyordu.
C) Thames Irmağı ve Londra’yı havadan izlemek çok hoş bir duyguydu.
D) Yeşillikler içindeki Londra, çok planlı bir şehir gibi görünüyordu.
E) Tuna Nehri’nin kavisler çizerek yeşillikler arasından akmasını siz de görmeliydiniz.

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir?
A) Yıllardır bu evde tek başına yaşıyordu.

B) Yağmurlu günlerde sahilde yürümeyi çok isterdi.
C) Simsiyah dumanlar bacalardan gökyüzüne yükselirdi.
D) Yarın gün doğmadan yola çıkacağız.
E) Son zamanlarda derslerine hiç çalışmıyordu.


CEVAPLAR
: 1.E, 2.E, 3.D, 4.A, 5.E, 6.E, 7.A, 8.A, 9.D, 10.C, 11.D, 12.E, 13.E, 14.B, 15.C, 16.B

karmadilbilgisitesti3

karmadilbilgisitesti3 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap