Çalışma Kitapçıkları

Kelimede Anlam Çalışma Kitapçığı 4

1.”Açık” kelimesini aşağıdaki anlamlara gelecek şekilde birer cümlede kullanınız.

-kapalı olmayan, açılmış:

-engelsiz:

-örtüsüz:

-boş: 

-boş, münhal:

-aralığı çok:

-işler durumda olan:

-kolay anlaşılır:

-gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen:

2. “Ağır” kelimesini aşağıdaki anlamlara gelecek şekilde birer cümlede kullanınız.

-tartıda çok çeken:

-davranışları yavaş olan:

-değeri çok olan, gösterişli:

-çapı, boyutları büyük:

-çetin, güç:

-tehlikeli, korkulu, vahim:

-sıkıntı veren, bunaltıcı:

-yavaş:

-(koku için) keskin, boğucu:

3. “Ancak” kelimesini aşağıdaki anlamlara gelecek şekilde birer cümlede kullanınız.

-yalnız, sadece:

-olsa olsa, en çok, güçlükle:

-ama, lakin:

-en erken:

4. “Aralık” kelimesini aşağıdaki anlamlara gelecek şekilde birer cümlede kullanınız.

-mesafe:

-sıra, vakit:

-koridor:

-yarı açık, tam kapanmamış:

5. “Anlamak” kelimesini aşağıdaki anlamlara gelecek şekilde birer cümlede kullanınız.

-sorup öğrenmek:

-doğru ve yerinde bulmak:

-birinin duygularını, isteklerini, düşüncelerini sezebilmek:

-bir şey üzerinde bilgisi bulunmak:

-(olumsuz veya sor biçiminde) iyilik görmek, yararlanmak:

-bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak:

6. “Atlamak” kelimesini aşağıdaki anlamlara gelecek şekilde birer cümlede kullanınız.

-bir engeli sıçrayarak veya fırlayarak aşmak:

-Yüksek bir yerden alçak bir yere, ayak üstü gelecek biçimde kendini bırakmak:

-e binmek:

-okuma, yazı yazma, sayı sayma gibi işlerde bazı bölümleri bırakıp geçmek:

-sınıfı okumadan geçmek:

7. “Atmak” kelimesini aşağıdaki anlamlara gelecek şekilde birer cümlede kullanınız.

-bir cismi bir yöne doğru fırlatmak:

-bir şeyi yere doğru bırakmak:

-(bir kimseyi) uzaklaştırmak, göndermek, ilgisini kesmek:

-koymak:

-(sille, tokat, kılıç) vurmak:

-(top, tüfek gibi silahlar için) patlatmak:

-(kurşun, gülle, ok gibi şeyleri) hedefe iletmek:

-geri bırakmak:

-örtmek:

-(yapılmış kötü bir işi birine) yüklemek:

Kelimede Anlam Çalışma Kitapçığı 4 Cevaplar:

1.”Açık” kelimesini aşağıdaki anlamlara gelecek şekilde birer cümlede kullanınız.

-kapalı olmayan, açılmış: Açık kapının yanında bekliyordu.

-engelsiz: Kar yağdığı için yol açık değildi.

-örtüsüz: Kırk yaşlarında başı açık bir bayandı.

-boş: Kağıtta açık yer bırakmadı.

-boş, münhal: Belediyede açık kadro kalmadı.

-aralığı çok: Arkadaki at, açığı kapattı.

-işler durumda olan: Bu saatte Kızılcahamam’da açık dükkan bulamazsın.

-kolay anlaşılır: Açık konuşmanın zamanı geldi.

-gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen: Bu adamın her işi açıktır.

2. “Ağır” kelimesini aşağıdaki anlamlara gelecek şekilde birer cümlede kullanınız.

-tartıda çok çeken: Bu çanta çok ağır.

-davranışları yavaş olan: Şakir ağır bir çocuktur.

-değeri çok olan, gösterişli: Bana ağır hediyeler almıştı.

-çapı, boyutları büyük:Saat 08.00 ile 20.00 arasında bu yoldan ağır taşıtlar geçemez.

-çetin, güç: Sorumluluğunun ne kadar ağır olduğunun bilincindeydi.

-tehlikeli, korkulu, vahim: Dayımın oğlu beş yaşında ağır bir hastalık geçirmişti.

-sıkıntı veren, bunaltıcı: Buranın havası gerçekten ağır.

-yavaş: Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.

-(koku için) keskin, boğucu: Kim sıktı bu parfümü? Ağır kokuların beni rahatsız ettiğini bilmiyor musunuz?

3. “Ancak” kelimesini aşağıdaki anlamlara gelecek şekilde birer cümlede kullanınız.

-yalnız, sadece: Bu soruyu sınıfta ancak o çözebildi.

-olsa olsa, en çok, güçlükle: Bu kitap ancak on lira eder.

-ama, lakin: Bu işe başlıyorum; ancak sizin istediğiniz saatte işi bitiremem. 

-en erken: Otobüs ancak saat dokuzda gelir.

4. “Aralık” kelimesini aşağıdaki anlamlara gelecek şekilde birer cümlede kullanınız.

-mesafe: Aramızda sence kaç metre aralık var?

-sıra, vakit: O aralık biraz rahatsızdım.

-koridor: Aralıkta oturmayı çok severdik.

-yarı açık, tam kapanmamış: Kapı aralığından bizi mi dinliyorsun?

5. “Anlamak” kelimesini aşağıdaki anlamlara gelecek şekilde birer cümlede kullanınız.

-sorup öğrenmek: Dışarıdaki gürültünün sebebini anlayıver.

-doğru ve yerinde bulmak: Hani bunu anladık ama..

-birinin duygularını, isteklerini, düşüncelerini sezebilmek: Kabul etmeyeceğini ben daha o gün anlamıştım.

-bir şey üzerinde bilgisi bulunmak: Kumaştan anlarım. Böyle şeylerden anlamam.

-(olumsuz veya sor biçiminde) iyilik görmek, yararlanmak: Bu ilaçtan da hiçbir şey anlamadım.

-bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak: Ankara’yı neden bu kadar sevdiğini bir türlü anlayamadım.

6. “Atlamak” kelimesini aşağıdaki anlamlara gelecek şekilde birer cümlede kullanınız.

-bir engeli sıçrayarak veya fırlayarak aşmak: Bu hendekten kim atlayacak?

-Yüksek bir yerden alçak bir yere, ayak üstü gelecek biçimde kendini bırakmak:Bunalıma giren kadın pencereden atladı.

-e binmek: Atlarına atladılar, Mohaç’ın yolunu tuttular.

-okuma, yazı yazma, sayı sayma gibi işlerde bazı bölümleri bırakıp geçmek: Kırk ile elli arasını atladım.

-sınıfı okumadan geçmek:Birinci sınıfı atladı.

7. “Atmak” kelimesini aşağıdaki anlamlara gelecek şekilde birer cümlede kullanınız.

-bir cismi bir yöne doğru fırlatmak:Suya taş atma yarışı yaptık.

-bir şeyi yere doğru bırakmak: At onu yere, nerede pis şey var onu alıyorsun eline.

-(bir kimseyi) uzaklaştırmak, göndermek, ilgisini kesmek: Adamı fena bir yere attılar.

-koymak: Tansiyonum var, hala yemeğe tuz atmayı ihmal etmiyorsun.

-(sille, tokat, kılıç) vurmak: Bana tokat atmasına müsaade etmedi.

-(top, tüfek gibi silahlar için) patlatmak:

-(kurşun, gülle, ok gibi şeyleri) hedefe iletmek: Havaya üç el silah attı.

-geri bırakmak: Tahlil sonuçlarını gelecek haftaya attılar.

-örtmek: Sırtına bir şal at da öyle gel.

-(yapılmış kötü bir işi birine) yüklemek: Suçu benim üzerime attılar.

Kelimede Anlam Çalışma Kitapçığı 4’ü indiriniz.

Kelimede Anlam Çalışma Kitapçığı 4

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

1 yorum

Yorum yap