Testler

Paragraf Testi 2 (7.Sınıf Türkçe)

PARAGRAF TESTİ 2 (7.SINIF TÜRKÇE)

1.En iyi resimlerde bütün renkler hep bir ağızdan konuşmazlar. Kimi susar, kimi konuşur. Hepsi birden bağırmaya başlarsa göz yorulur. Biz, atölyede bu renklere sağır renkler deriz. Bunlar çoğu zaman mavi, kırmızı, yeşil diye adlandıramayacağımız renklerdir. Bu sessiz sedasız renkleri bulmak, ressama ötekileri bulmaktan çok daha pahalıya mal olur. Çünkü çarşıda pazarda renklerin dilleri satılır; sağırları, susanları değil.
Parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) Bir resmin tamamen göz alıcı renklerden oluşmaması gerektiği
B) Resimde kullanılan bazı renklerin bir dilinin olduğu
C) Resimde özellikle doğal renklerin kullanılmasının gerektiği
D) Sessiz renkleri bulmanın çok kolay olmadığı

2. Eğer bir işi yapabileceğine inanırsan ne kadar zor olursa olsun o işi başarırsın. Ama dünyadaki en basit bir şeyi yapılamayacak bir iş olarak görürsen tepecikleri bile senin tırmanamayacağın kadar yüksek görünür.
Parçaya göre başarıya ulaşmak için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A) Kabiliyetli olmak
B) Engelleri aşmak
C) Başarıya inanmak
D) Planlı çalışmak

3. Bir ömür boyu çalıştım, çabaladım
    Güçlükleri yendim, yükseldim adım adım
    Ne derdim kaldı ne tasam
    Artık köşeme çekilip geniş bir nefes alayım
Dörtlüğün şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hedefine ulaştığı
B) Sadece başkaları için çalıştığı
C) Amacına birden ulaşamadığı
D) Dinlenmek istediği

4.Baştan başa kapkara bulutlarla
   Örtülse de ruhunuz
   Bir yerinde küçücük bir mavilik arayın
   Bulursunuz.
Yukarıdaki dörtlüğün şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Geleceğe umutla baktığı
B) Karşısına çıkan zorluklardan yılmadığı
C) Gökyüzünü ve özgürlüğü çok sevdiği
D) Ümitsizliğe kapılmadığı

5. Cimriler, nasıl günün birinde kullanırım diye hiç dokunmazlarsa definelerine, ben de öyle saklarım kitaplarımı. Ruhum onların benim olmasıyla doyar, yetinir.
Böyle düşünen birisi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kitap okumayı hayatının tek gayesi olarak görür.
B) Kitaplarını herkesle paylaşmaktan hoşlanır.
C) Kitapları okumaktan çok biriktirmekten hoşlanır.
D) Kitaplarını bağışlamak için biriktirmektedir.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?
A) Bunun senden kaynaklandığını zannetmiyorum.
B) Ama ben objektif olmayan insanlara karşıyım.
C) İstanbul’a gitme gereği bende de bir tutku oldu.
D) Her insanda çalıştığı işte başarılı olma isteği vardır.

7. Ağrı, yurdun en sert kışlarını ve en kısa yazlarını yaşayan ilimizdir. İnsanları da tıpkı havası gibi yalın ve dayanıklıdır. Soğukla, yoksullukla başa çıkmasını öğrenmişlerdir. Sert iklim şartlarından ötürü tarım kolay yapılamadığı için hayvancılığa yönelmişlerdir.
Parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?
A) Tanımlama
B) Benzetme
C) Örneklendirme
D) Tartışma

8. Genç şairin ünü kısa sürede ülke sınırlarını aşmış, çünkü o farklı olmayı bilmiş, böylece yok olmaktan kurtulmuş. Zaten yeninin, farklının peşinde koşmaktır sanat. Sanatçı, orijinalliği aradığı zaman ölümsüzleşir. Genç şairde bunu gördüm, ama bu yeterli görülmemeli.
Bu parçada değinilmeyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özgünlük
B) Sadelik
C) Evrensellik
D) Kalıcılık

9. Geçenlerde, görüşlerini daima takdirle karşıladığım bir arkadaşıma: “Sanatçıyı başarılı yapan nedir?” diye sormuş ve şu cevabı almıştım: “Kendisi olmayı başarmasıdır.” 
Altı çizili ifadeyle sanatçının hangi yönü vurgulanmıştır?
A) Sadeliği
B) Objektifliği
C) Özgünlüğü
D) Nesnelliği 

10. Sen oku yavrum
      Engin bir bilgiyle anla dünyayı
      Kimseyi yargılama dinlemeden
      Kimseyi yargılama dinlemeden
      Kimseye kötü söz söyleme
      Bembeyaz düşlerin olsun
      Renkli kalemlerle çiz hayatını
      Paylaşmayı, sevgiyi anlat yazılarında
      Anneni, babanı öğretmenini de unutma
Şiire göre aşağıdakilerden hangisi şairin, çocuğun istediklerinden biri değildir?
A) Başkalarına kötü söz söylememesi
B) Vefalı olması
C) İnsanlara karşı ön yargılı olmaması
D) Her şeyini başkalarıyla paylaşması

11. Rahatı ararken ve rahata giderken yorulmalı, bir şeyler inşa ederken icabında bir kısım şeyler yıkılmalı, kazanmadan evvel harcanmalı, almadan evvel verilmeli ki elde edilen şeylerin kıymeti bilinsin ve elden ucuza çıkarılmasın.
Yazar, amaca ulaşmak için sıkıntı çekilmesini niçin gerekli görür?
A) En mükemmeli yakalamak için
B) Rahat etmek, fedakarlık gerektirdiği için
C) Elde edilen başarının kıymetini anlamak için
D) Sıkıntı yaşamadan başarıya ulaşılamayacağı için

12. … kişi kendini inkar eder. Duygularına karşı dürüst değildir. Başkalarının kendi adına seçim yapmasına izin verir. … kişi başkalarını kırıp hiçe sayarak kendini geliştirmeye çalışır. İstediği amaçlara başkalarını kırarak ulaşır. Kendini haklı ve üstün görür. … kişi duygularını tanır, dürüstçe ifade eder. İstediği amaca ulaşır. Kendi adına seçim yapar.
Boşluklara sırasıyla hangi sözcükler getirilmelidir?
A) Karamsar, cesur, bilgili
B) Çekingen, saldırgan, öz güvenli
C) Mutsuz, özgür, atılgan
D) Pısırık, öz güvenli, cesur

13. “Hangi işe teşebbüs edilirse edilsin kişinin önündeki en büyük engel, kendisidir. O işle ilgili olumsuz düşünceler ve başaramama korkusu, aşılması zor olan en büyük engel ve geçilmesi güç olan en büyük rakiptir.” diyen birisinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
A) Bir işi yapamayacağım düşüncesinin kafamdan atarsam o iş bitmiş sayılır.
B) Başarılı olabileceğimi biliyorum, ama çevremin düşüncesi sonucu etkiler.
C) Başaracağıma inanıyorsam engelim veya rakibim kalmamış demektir.
D) Kafamı toplar da kendimi motive edersem sınavı kazanırım.

14. Edebiyata mal olmuş bir şair olmak isterseniz eski bir düşünceye bambaşka bir söyleyiş getirmelisiniz.
Yukarıdaki cümlede bir şairde olması gereken hangi özelliği vurgulamaktadır?
A) Özgünlük
B) Ulusallık
C) Doğallık
D) Akıcılık

15. Ufukta solarken kızıl çiçekler
      Ürperen dallarda ölürken rüzgar
      Dedim ki: Gidenler dönmeyecekler,
      İçimde bu akşam garip bir his var.
Yukarıdaki dörtlüğe göre şairin içinde bulunduğu durum için hangisi söylenemez?
A) Ümitsiz
B) Karamsar
C) Kırgın
D) Hüzünlü

CEVAPLAR: 1.C, 2.C, 3.B, 4.B, 5.C, 6.D, 7.B, 8.B, 9.C, 10.D, 11.C, 12.B, 13.B, 14.A, 15.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

1 yorum

Yorum yap