Testler

Paragraf Testi 4 (7.Sınıf Türkçe)

PARAGRAF TESTİ 4 (7.SINIF TÜRKÇE

1.Akşamdan beri yağan yağmur yüzünden şehir sel suları altında kalmıştı. Artık düşen her damla çatılarda kurşun sesi çıkarıyordu sanki. Toprak kokusu gittikçe artıyor, havanın serinliği insanların içindeki yangını söndüremiyordu. Herkes kaybettiklerine ağlıyordu.
Yukarıdaki parçada hangi duyudan yararlanılmamıştır?
A) İşitme
B) Görme
C) Koklama
D) Tatma

2. Yazılı kaynaklarda, Yunus Emre’nin hayatı üzerinde çok az bilgi vardır. Hayatı ile ilgili bilgilere, ya kendi şiirlerinden ya başkalarının şiirlerinden bir de halk arasında anlatılagelen hikayelerden ulaşılabilmektedir.
Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Yunus Emre’yle ilgili değişik kaynaklarda bilgiler vardır.
B) Yunus Emre, halk arasında konuşulan bir kişidir.
C) Yunus Emre, eserlerinin büyük kısmında kendi hayatından bahsetmiştir.
D) Bazı şairler, Yunus Emre’nin hayatı hakkında bilgi sahibidir.

3. Hâli görür, geleceği sezerdik
    Bir zamanlar tâ Vistül’de gezerdik
    Haritayı biz kendimiz çizerdik
    Nerde benim Ural-Altay Dağları’m
    Akşam olur, sabah olur ağlarım
Dizelerde ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Coşku
B) Özlem
C) Merak
D) Ayrılık

4. Sepetteki çürümüş elma yanındakileri de çürütür. Toplum içindeki kötü, eğitimsiz insanların durumu da böyledir. Zararlı davranışları olan insan, zamanla başkalarını da bozabilir. Bunu engellemenin tek yolu da çürümüş elmaları sepetten ayırmaktır.
Yukarıdaki parçadan aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılamaz?
A) Davranışlarımız başkalarını etkiler.
B) Cahil, toplumun huzurunu bozar.
C) Zararlı davranışları olan insanlarla hiçbir şekilde ilişki kurulmamalıdır.
D) Eğitimsiz kişi, toplumun gelişimini engeller.

5. Okuma şekli her insanın mizacına göre değişir; ama ne olursa olsun, tekrar okumak her zaman için şarttır. Bir eserin iyi olup olmadığının bilmek istiyorsanız birkaç ay sonra o kitabı tekrar okuyun. Kötüyse ikinci defa okumaya gelmez. İyi ise yepyeni tatla karşınıza çıkar.
Yukarıdaki paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiştir?
A) Okumanın önemi nasıl anlaşılır?
B) Bir kitap yeniden okunmalı mı?
C) Okumanın insana faydası nedir?
D) İyi eser nasıl olmalıdır?

6. Ormanları tehlikeye sokan etkenleri başında yangınlar gelmektedir. Özellikle yaz aylarında ormanlarımız için büyük tehdit oluşturan yangınlar, yüzlerce yılda yetişen ağaçların bir anda elden gitmesine, doğal dengenin bozulmasına, ormanda yaşayan canlı türlerinin ve doğal yaşam ortamlarının yok olmasına, topraktaki organik maddelerin yitirilmesine neden olmaktadır. Orman yangınları genel olarak doğal (yıldırım) veya insan kaynaklıdır. Gelişmiş ülkelerdeki yangınlarda insan unsuru daha düşük bir oranda iken ülkemizde çıkan orman yangınlarının yüzde 98’inde insan unsuru yer almaktadır.
Paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır?
A) Benzetme-karşılaştırma
B) Sayısal verilerden yararlanma-karşılaştırma
C) İlgi kurma-tanımlama
D) Alıntı yapma-örnekleme

7. Japonlar, insana mutluluk veren şeyler arasına pahalı zevkleri, duyguları körelten eğlenceleri, Türkçesi, parayı ve malı mülkü koymamışlardır. Hep tabii olana, sade ve şiirsel olana kırpmışlardır gözlerini. Küçük mutluluklardan aldıkları heyecanla yenilemişler ruhlarını.
Yukarıdaki paragrafa göre Japonlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bilim ve teknolojide ileri gitmişlerdir.
B) Parayı mutluluk sağlayıcı olarak görmemişlerdir.
C) Doğal olanı benimsemişlerdir.
D) Küçük şeylerden mutlu olmasını bilmişlerdir.

8. Okumaz, yetinir yaldızlı kapla
    Tavası delinmiş avunur sapla
     Pınarın başında susuz ölüyor
     Kitaplığı süslü cilt cilt kitapla
Dörtlükte bahsedilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Cimri
B) Tecrübesiz
C) Gösteriş meraklısı
D) Titiz

9. Güneş gülü, Venüs çiçeği gibi bitkiler böcek yiyen bitkilerdir. Bunlar cılız, fakir, verimsiz topraklarda yaşar. Bulundukları bölgenin toprakları, beslenmeleri için yeterince minerale sahip değildir. Bu sebeple bu tür bitkiler, böcekleri tuzağa düşürebilecek özelliktedir. Güneş gülü bitkisinin yaprakları yapışkan ve dikenli yapıdadır. Venüs bitkisinin ise sinekleri yakalayabilme özelliği vardır. Her iki bitki bu özellikleri sayesinde yakaladıkları böcekleri bünyelerindeki asitli kimyasal maddeleri kullanıp eriterek besin haline dönüştürür.
Bu paragrafta yukarıda bahsedilen çiçeklerle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Güneş gülü ve Venüs çiçeğinin nerede yaşadığı
B) Bu bitkilerin niçin böcek avladığı
C) Bu bitkilerin böcekleri nasıl besine dönüştürdüğü
D) Güneş gülü ve Venüs çiçeğinin ortalama ömrü

10. Okumak, ufukların ardın uzanmaktır. Birçok şey var orada birçok şey… Göresim gelir, bilesim gelir. Ama onlar ufuk kadar yakın ve yine ufuk kadar uzaktır. Erişmek ne mümkün! Ufkun ardı, elimizin altındadır oysa. Bir kitabın kapakları arasında… Bir yazının minik, kara satırlarında…
Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okumak, insan için en yararlı alışkanlıklardan biridir.
B) İnsan, kitapla en ulaşılmaz görünen şeylere bile kolayca ulaşabilir.
C) Çok kitap okuyanların hayal dünyaları geniştir.
D) İnsan, ufuklar ötesine ulaştığında gerçek mutluluğu yakalayacaktır.

11. Toplum bütünlüğümüzü geçmişten günümüze kadar koruyan, bizi birbirimize bağlayan Türkçedir. Bu bağ öyle sağlam bir bağdır ki, vatanın hudutları koptuğu zaman bile kopmaz. Hudut dışı olsak bile yine bizi birbirimize bağlı tutar. Türkçenin çekilmediği yerler vatandır. Vatanın kendi gövde ve ruhu Türkçedir.
Paragrafta Türçenin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
A) Etkileyiciliği
B) Zenginliği
C) Birleştiriciliği
D) Evrenselliği

12. Milletlerin gücü, dillerinin gücüyle doğru orantılıdır. Bir millet, ne ölçüde zengin ve renkli bir dile sahipse o ölçüde düşünüyor; ne seviyede düşünüyorsa o çerçevede de konuşabiliyor demektir.
Bu parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dil ve Millet
B) Dil ve Düşünce
C) Dilin Geçmişi
D) Konuşmanın Önemi

13. Kalbim yalnızlığa hep boyun eğer
      Ne tatlı günlermiş çocukluk meğer
      Şimdi anlıyorum biçilmez değer
      Yıllar! Cennetimi benden çaldınız.
Dörtlüğün şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Dostlarının ilgisizliğinden şikayetçidir.
B) Kendini yalnız hissetmektedir.
C) Çocukluk günlerini özlemektedir.
D) Çocukluğun kıymetini yeni anlamıştır.

14. Yusufçuk böcekleri su kenarlarında, ormanların içinde, hızlıca hareket edebilirmiş. Havada sabit durabilir, birdenbire ileriye geriye hareket edebilirmiş. Bu böceklerin dört kanadı varmış ve hepsi de birbirinden farklı hareket edermiş. Bu da hareket kabiliyetini artırırmış. Bu özellik helikopterlerde de varmış. Yusufçuk, çok kısa zamanda hareket edebilir, saatte 40 kilometre hıza ulaşabilirmiş. Dünyanın ünlü helikopter üreticisi Skorsky, helikopter üretmeden önce yusufçuk böceğinin manevralarına ait tam 2000 özel çizimi önüne koymuş, sonra model helikopterini üretmiş.
Parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Helikopterler ve yusufçuk böceklerinin ortak özellikleri olduğuna
B) Ünlü helikopter üreticisi Skorsky’nin yusufçuk böceğinden esinlendiğine
C) Yusufçuk böceklerinin dört kanadının da birbirinden farklı hareket ettiğine
D) Yusufçuk böceklerinin diğer böceklere göre daha uzun ömürlü olduğuna

15. Unutmak yeri geldiğinde bir nimettir. Hoşumuza gitmeyen canımızı sıkan, bizi çıldırtan bütün bu şeyleri unutmak bize büyük bir rahatlık verir. Aksi hâlde bunlar bizi bunaltacak ve dünyamızı yaşanmaz hâle getirecektir.
Paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Unutamadığımız hatıralar bize mutluluk verir.
B) Geçmişi unutmak hatırlamaktan iyidir.
C) Bazen unutabilmek insana rahatlık verir.
D) İnsan en bunaldığı anlarda kendini bile unutmak ister.

CEVAPLAR: 1.D, 2.C, 3.B, 4.C, 5.B, 6.B, 7.A, 8.C, 9.D, 10.B, 11.C, 12.A, 13.A, 14.D, 15.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

1 yorum

Yorum yap