Testler

Sözcükte Anlam Test 2 (8.Sınıf Türkçe)

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 2 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüklerin tamamı gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Annesini sabahleyin doktora götürdü.
B) Küçük kuşun ölümü Ayşe’yi çok sarstı.
C) İşleri bozulunca herkes ona sırt çevirmiş.
D) Yeni arkadaşımız sınıfımıza hemen ısındı.

2. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?
A) Fırtınalı bir hayat sürmüştü kardeşim.
B) Adamın sert bakışları beni ürkütmüştü.
C) Yüzsüz adamın tekiydi o.
D) Dışarısı çok soğuk, üşüyebilirsiniz.

3. “Kara” sözcüğü hangi seçenekte “kötü, sıkıntılı” anlamında kullanılmıştır?
A) Kara saçlarım bembeyaz oldu bu yaşta.
B) Kara bulutlar toplandı tepemde.
C) Bu kara haber ben ona nasıl söylerim?
D) Çocuğun kara gözleri vardı.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yardımlaşma anlamına gelen bir deyim yoktur?
A) Benim de çorbada tuzum bulunsun.
B) Bu işi omuz omuza vererek başardık.
C) Evin hâlini görünce yüreğim cız etti.
D) Kötü gününde elinden tutan olmamıştı.

5.  I.   Ayrıları gayrıları olmamak
II.   İçtikleri su ayrı gitmemek
III. Aralarından su sızmamak
IV. Aralarına kara kedi girmek
Numaralanmış deyimleri anlam bakımından sınıflandırdığımızda, hangisi dışta kalır?
A) I.      B)II.      C)III.       D)IV.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “görmek” sözcüğü “karşılamak” anlamında kullanılmıştır?
A) İşin kötü bir sonuca varacağını gördü.
B) Yoksul öğrencilerin bütün gereksinimlerini bu kurum görüyor.
C) Fuarda eski arkadaşlarımdan bazılarını gördüm.
D) Yeni aldıkları ev, cadde üzerinde bolca güneş görüyor.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir yazıyı derinlemesine incelemeden okumak” anlamında bir deyim kullanılmıştır?
A) O zaman düşmanlarımız Boğazlar’ımıza göz koymuştu.
B) Meydana girildiğinde ilk önce Atatürk heykeli göze çarpıyor.
C) Gazeteyi eline alıp köşe yazılarına göz gezdirdi.
D) Çocuğun anlattıkları karşısında oradakilerin gözleri doldu.

8. Aşağıdakilerin hangisinde deyimin açıklaması yanlış verilmiştir?
A) Bu işte bin lira içeri girip büyük kâr ettim.
B) Bu iş benim hesabıma gelir, yararıma olur.
C) Beni hayata bağlamış ve bana hayatı sevdirmişti.
D) Kolu kanadı kırılmış, bir şey yapamayacak duruma gelmiş, çaresiz kalmıştı.

9. “Derin” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmamıştır?
A) Öğretmenine derin sevgiler besliyordu.
B) Bahçede derin bir su kuyusu vardı.
C) Eve gidince derin bir uyku çekeceğim.
D) Bu şiirin derin anlamı var.

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sıcak” sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Misafirlerini çok sıcak karşılamıştı.
B) Ayaklarını sıcak suyun içine sokmuştu.
C) Sıcak bir çay içince kendine gelmişti.
D) Sıcak havalarda pek dışarı çıkmazdı.

11. I.   Gökte yıldızlar ne güzel parlıyor.
     II.  Benzin dökünce ateş parladı.
     III. Mesleğinde kısa sürede parladı.
     IV. Dedesi birden niye parladı.
Yukarıdaki cümlelerde “parlamak” sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
A) 1      B) 2       C)3        D)4

12. I.Ekonomik krizde kimi şirketler batmış.
      II. Parkta oynayan çocuğun üstü başı batmış.
      III.Şiddetli rüzgar nedeniyle iki tekne batmış.
      IV.Deniz kazasında bir gemi batmış.
Yukarıdaki cümlelerde “batmak” sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
A) 1      B) 2      C) 3        D) 4

13. -Kitap okuyor musun?   
      – O kadar hızlı değil. Okumam hızlansın, annemin bana okuduğu kitapları bir de kendim okuyacağım.
      -Hangi kitabı söz gelimi?
      -“Mavi Ponçik”i
Bu parçadaki altı çizili söz grubunun eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) yani
B) sözün kısası
C) doğrusu
D) örneğin

14. *Başarılı öğrencilere hediye verdiler.
      *Binadaki çatlaklar son zelzelede oldu.
      *Toplum yoksul kişilere sahip çıkmalı.
      *Savcı olayla ilgili delilleri topluyor.
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı olarak kullanılamaz?
A) armağan
B) deprem
C) güçsüz
D) kanıt

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler kullanılmıştır?
A) Dedesi sabah iyiydi, şimdi hastalanmış.
B) Çocuğun üstü başı toz içinde kalmış.
C) Yazın tarlada, kışın fabrikada çalışıyordu.
D) İnsan bazen sinirli, bazen neşeli olabilir.

16. İlk şiir kitabı ile edebiyat dünyasında geniş yankı uyandıran genç şairin ikinci kitabı da çıktı.
Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hakkında olumsuz düşünceler oluşmak
B) Değişik tepkiler meydana getirmek
C) Her yönü ile eleştirilmek
D) Çok okunmak

17. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
A) Burada hiç düz yol yok mu?
B) Temiz kır havası iyi gelir.
C) Kaş göz hareketleri yapıyordu.
D) Sanatçının arı bir dili vardır.

18. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin karşıt anlamlısı yanlış verilmiştir?
A) Dağınık-düzenli
B) Gitmek-gitmemek
C) Düşmek-kalkmak
D) Kalkınmak-gerilemek

19. Adam cebinden çıkardığı notları bize gösterdikten sonra özene bezene cebine koydu.
Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Kendinizi özentiden uzak tutmalısınız.
B) Artık düzenli bir yaşamı vardı.
C) Kendisine verilen her işi titizlikle yapar.
D) Ahmet’in buradaki işleri güzel sayılırdı.

20. “Durmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Çocuk iki saattir kapının önünde duruyor.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Kar yağışı nihayet durdu.
B) Duvardaki saat yine durmuş.
C) Serseriler okulun karşısında duruyor.
D) Köşkün bahçesindeki havuz duruyor mu?

CEVAPLAR: 1.A, 2.D, 3.C, 4.C, 5.D, 6.B, 7.C, 8.A, 9.B, 10.A, 11.D, 12.C, 13.D, 14.C, 15.C, 16.B, 17.C, 18.B, 19.C, 20.C

sozcukte-anlam-test-2-8.sinif-turkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap