Testler

Sözcükte Anlam Test 5

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 5

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde açıklama, kullanılan deyime uygun değildir?
A) Çok sağlıklı ve çevik, çivi gibi bir delikanlıydı.
B) Ne yapacağı belli olmayan, deli bozuk bir adamla karşılaştık.
C) Bu türküyü sık sık tekrarlıyor, dilinden düşürmüyordu.
D) Annesi, bugün yarın gelecek, eli kulağında olmalı.
E) Sabahleyin uyanır uyanmaz karga tulumba işe gidiyordu.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, yansımadan doğmuştur?
A) Bana olanları anlatırken gözleri bulut bulut oldu.
B) Kuşların dallarda neşeli neşeli ötüşmeleri çocukların hoşuna giderdi.
C) Çakmak çakmaktı gözleri ayakkabı boyayan çocuğun.
D) Çığlık çığlık bağırdı biz giderken arkamızdan.
E) Trenin bacasından boğuk boğuk dumanlar yükseliyordu.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması yapılmıştır?
A) Günümüzde şiirle meşgul olan bir hayli genç var.
B) Şimdi çıraklık yapan bu kalemler yarın büyük şair olacaklar.
C) Eskiler genç şairlere örnek olmalı, onların ellerinden tutmalıdır.
D) Hiçbir şair kendiliğinden yetişmemiş, yetiştirilmiştir.
E) İki üç şiir yazmakla da şair olunmaz elbet.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kendi” sözü deyim içinde kullanılmamıştır?
A) O yaşlandıkça kendini bıraktı, ne giydiğine bakmaz oldu.
B) Karşıdaki evden gelen müzik sesine kendimi kaptırıp yaptığım işi unuttum.
C) Haberi duyunca bayılan kardeşim ancak gece yarısı kendine geldi.
D) Her mecliste kendinden söz ediyor, başkalarını hiç mi beğenmez o?
E) Ölenle ölünmez kardeşim biraz kendini toplaman lazım.

5. I. Bir nesil gider, bir başkası gelir, zemin ise daima durur.
    II. Rüzgar güneye doğru gider ve kuzeye doğru döner çoğu zaman.
    III. Bütün nehirler denize akar ve deniz hiç dolmaz.
    IV. Nehirler hep doğdukları yere dönerler sonunda.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?
A)I. ve II.
B) II. ve III.
C) III. ve IV.
D) I. ve IV.
E) I. ve III.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “iç” kelimesi deyim içinde kullanılmamıştır?
A) Denizi, kuşları, ağaçları seyrettiğim zamanlar içim açılır ve rahatlarım.
B) O zavallı ihtiyarı birden karşımda görünce içim cız etti.
C) Nasıl fark edemedik, bu meyvelerin hepsinin içi çürümüş.
D) Ne yapayım, onlar sağ salim dönerse içim rahat edecek ancak.
E) İçi dışı bir olan insanlara her zaman güvenebiliriz.

7. (I) Geçen gün hastanede yatan bir arkadaşımı görmeye gittim. (II) Bir odada altı kişi yatıyordu. (III) “Hoş geldin.” dediler bütün hastalar yorgun tebessümleriyle. (IV) Hepsi iyileşmiş görünüyordu hastaların. (V) Ancak altıncı yatak onların yüzündeki neşeyi endişeye döndürüyordu iniltileriyle.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ad aktarması yapılmıştır?
A) I.    B) II.     C) III.      D) IV.     E) V.

8. I. Toplumcu şiirler yazmış ama siyasete bulaşmamış.
    II. Haklıyken haksız duruma düşmek istemez.
    III. Bu sözü beynime yazdım, asla unutmam.
    IV. İçinde yetiştiğim toplumu nasıl unutabilirim?
    V. Her yarışmada onu tutmama kızarlardı.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) I.    B) II.    C) III.     D) IV.     E) V.

9. Şiirlerinde ölçüye, uyağa büyük özen göstermiş, sade bir dil kullanmış; … bunlar onu iyi bir şair saymamız için yeterli olamıyor.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) ne var ki
B) ne yazık ki
C) gel gör ki
D) oysaki
E) varsayalım ki

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
A) Kış günü çocuğun yalın ayak gezdiğini görünce keyfim kaçtı, bütün neşem kayboldu.
B) Evdeki herkes hastaydı, komşumuzun gönderdiği çorba öyle makbule geçti ki.
C) Sen yine mi iş değiştirdin, amma da maymun iştahlısın ha!
D) Müşterilerine suratsız davranırsa elbette sonunda sinek avlayacak.
E) Biraz soğuk almışım, bugün hiç keyfim yerinde değil.

11. O, çağdaş şiirimizin en çok sevilen, okunan, şiirleri gelip geçici modalar karşısında dayanıklılığını koruyan ustalarından biridir.
Bu cümledeki altı çizili sözle şiirlerin hangi yönü vurgulanmıştır?
A) Özgünlüğü
B) Doğallığı
C) Kalıcılığı
D) Evrenselliği
E) Yalınlığı

12. Konuşma diline yatkın, halkın deyimlerine tanışık olan şair, Türkçenin lezzetini bulmuştur.
Bu cümledeki altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) halkın kullandığı deyimleri bilen ve kullanan
B) halk deyimlerine yüz çeviren
C) halkın konuştuğu dile değer veren
D) halka yeni deyimler öğreten
E) halk deyimlerini derleyen

13. Bizim toplumsal gerçekçilerimiz gerçeğin çöp tenekesi edebiyatı olmadığını öğrendiklerinde tam bir gerçekçi olacaklar.
Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumdaki çirkinliklerin ve ahlakî çöküntülerin anlatılması
B) Kenar mahalle insanlarının sorunlarının anlatılması
C) Ezilen, sömürülen insanların ele alınması
D) Sözcüklerin argo ve küfür içermesi
E) Kahramanların sağlıksız bir çevrede yaşadıklarının anlatılması

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde açıklama, kullanılan deyime uygun değildir?
A) O, bir işe başladı mı önceden hesabını iyi yapar, daima uyanık davranırdı, çürük tahtaya basmazdı.
B) Aralarında hiçbir sorun yok, çok iyi anlaşıyorlar, gül gibi geçiniyorlar.
C) Ben yanından ayrılalı beri hiçbir ilerleme kaydetmemiş, hâlâ aynı işi yapıyordu.
D) Artık iş bitmek üzere, pek bir şey kalmadı, sonunda yüze yüze kuyruğuna geldik.
E) Adam telaşla kapıyı açtı, korkmuş bir hali vardı, zıvanadan çıkmıştı sanki.

15. Eleştirmenlerin, kitabına ilgi göstermemesine bozuk çalsa da okurların ilgisinden memnundu.
Bu cümledeki altı çizili sözle, yazarın hangi durumu anlatılmak istenmiştir?
A) Eleştirmenlere çok sinirlendiği
B) Başkalarının fikirlerini önemsemediği
C) Canının biraz sıkılmış olduğu
D) Eleştirmenleri sert bir dille eleştirdiği
E) Hakarete uğradığını düşündüğü

16. Baki bir şairdi, hem de çağının hatırı sayılır şairlerindendi.
Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) O, her şeyden önce söze değer verirdi.
B) Bu sanatçı toplum tarafından güvenilen biriydi.
C) Onun şairler arasında kendine özgü bir yeri vardı.
D) Şiirlerinin akılda kalması için büyük bir çaba göstermişti.
E) Yazar, deneme türünün önde gelen kalemlerinden biriydi.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çare” sözcüğü, “yol, yöntem” anlamında kullanılmamıştır?
A) Onun hastalığına bir çare bulunamadı.
B) Hangi çareye başvuracağını bilemiyor.
C) Her çareyi denemiş, yine başaramamış.
D) Kaçmaktan başka çaresi yoktu.
E) Bu dertten kurtulmanın bir çaresi olmalı.

18. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamda kullanılmamıştır?
A) Karnelerini alan öğrenciler oldukça mutlu görünüyordu.
B) Toplumda yanlış bilinen şeyleri değiştirmek yürek ister.
C) Annesi beşikteki küçük oğlana sevgiyle baktı.
D) Babam hata yaptığımda beni sert bir biçimde uyarırdı.
E) Mutfaktaki yemek masasının üstüne çiçekli bir örtü serdik.

19. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin eşseslisi (sesteş) vardır?
A) Okuldaki turnuvada bizim sınıf başarılı oldu.
B) Bu çay yazın kuruyor, baharda tekrar canlanıyordu.
C) Adam, eve gelen konuklara sıcak davrandı.
D) Yapıtlar hep belli yönlerden değerlendiriliyor.
E) Okurlar yazarın bütün yapıtlarına değer vermez.

20. Aşağıdakilerin hangisinde dokunma duyusuyla ilgili bir kavram, görme duyusuyla ilgili olarak kullanılmıştır?
A) Sanatçı, tatlı sesiyle sevenlerini büyüledi.
B) Yaşlı kadın bizi çok sıcak karşılamıştı.
C) Adamın bakışlarından çok mutlu olduğu anlaşılıyordu.
D) Serin bir bahar günü yürüyüş yapmak için sahile indim.
E) Öğretmenimiz hep, yaşadığınız günlerin kıymetini bilin, derdi.

21. Somut anlamlı bir sözcük, anlam genişlemesi yoluyla soyut bir anlam da kazanabilir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir kullanım vardır?
A) Yaşlanınca işlerini oğluna devretti.
B) Başarılı olmanın anahtarı çok çalışmaktır.
C) Sınav dönemi yine arkadaşımda kaldım.
D) Her gün gazeteden fıkra yazıları okuyorum.
E) Çalıştığı kurumda herkesçe sevilen biriydi o.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükle ayraç içindeki anlamı uyuşmamaktadır?
A) Sanatçının farklı anlatımı okurları etkiliyor. (özgün)
B) Sanatçı bu şiirinde lirizmin zirvesine çıkıyor. (duygusallığın)
C) Romanın tekdüze anlatımı okurları eserden soğutuyor. (sıradan)
D) Sanatçı şiirlerinde zorlama söyleyişlere yer verdiği için şiirler doğallığını yitiriyor. (yapay)
E) Hiçbir eleştirmenin tarafsız bir anlatım kullanma imkanı yoktur. (öznel)

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bakmak” sözcüğünün kullanımıyla ayraç içindeki anlamı birbiriyle uyuşmamaktadır?
A) Evin denize bakan penceresini açmıştı. (Bakışı bir şey üzerine çevirmek)
B) Çok yaşlı, ama kendine iyi bakmış. (Sağlığına dikkat etmek)
C) Üç çocuklu bir aileye bakıyor. ( Beslemek, geçindirmek)
D) Burada bir doktor günde yirmi hastaya bakıyor. (Muayene etmek, tedavi etmek)
E) Pasaport işlemlerine polis memurları bakıyor. ( Bir işi yapmakla görevli olmak)

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama vardır?
A) Küçük bir çocukken geceleri evimizin balkonuna uzanır ve yıldızları seyre dalardım.
B) Adana’nın uçsuz bucaksız ovalarında beyaz altının toplama mevsimi başladı.
C) Dün akşam televizyonda sinemanın tarihine ilişkin bir belgesel izledim.
D) Çocuklar bahçedeki bazı ağaçların dallarını kırmışlar.
E) İçinde yaşadığımız bu üç katlı ahşap bina bize dedemden kalmıştı.

CEVAPLAR: 1.E, 2.D, 3.B, 4.D, 5.D, 6.C, 7.E, 8.D, 9.E, 10.A, 11.C, 12.A, 13.A, 14.E, 15.C, 16.E, 17.A, 18.E, 19.B, 20.B, 21.B, 22.E, 23.A, 24.B

Sözcükte Anlam Test 5‘i indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap