Testler

Yapılarına Göre Fiiller Test 1 (7.Sınıf Türkçe)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki fiil yapısına göre basittir?
A) Televizyonun düğmesine beş kez bastı.
B) O kadın sen cezaevine girdikten sonra çiftliğe yerleşti.
C) Köyün çocukları düğün yerine koşuştular.
D) Bizi daha ne kadar bekleteceksiniz?

2. “Ben de gidiyorum, bu evde duramam artık.” cümlesindeki altı çizili fiilin yapı bakımından özdeşi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Senden yüreğinin sevgisini istiyorum.
B) Bir hiç uğruna gençliğini mahvetti.
C) Oya Aydoğan bu yıl öldü.
D) Çocuklarımızı hangi sıkıntılarla büyütüyoruz?

3. “Bizim suçumuzu bu çocuk mu yüklenecek?” cümlesindeki fiille aynı yapıda kullanılan fiil aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Kaç yıldır bu evde yaşıyorsunuz?
B) Akşamleyin at çiftliğine döndü.
C) Lütfen bizi buna mecbur etmeyin.
D) Yeni bisikletini kaç liraya alabildin?

4. Aşağıdaki birleşik fiillerden hangisi yapılış yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Zannetmeyin ki ne yaptığınızı bilmiyorum.
B) Hasta olmasam ziyaretime gelmeyeceksiniz.
C) Hakim kendisine yapılan teklifi reddetti.
D) Ne kadar istesem de sizinle gelemem.

5. “Nazlı bir çiçek gibi büyüttüm Cemile’mi.” cümlesindeki fiille yapıca özdeş fiil aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Bakkaldan bir ekmek, beş yumurta aldı.
B) Dayımın kızı makine mühendisinin oğluyla evlendi.
C) Bu ıssız çöllerde tek başıma ne yaparım ben?
D) Bu gece mağarada kalacağız.

6. “Bir çulsuzun ne yaptığına bakın.” cümlesindeki fiille yapı bakımından özdeş fiil aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Ona belki elli kez anlattım.
B) Ağlasam yaralarımı sarar mısın?
C) Oturup hep beraber ağlaştık.
D) Antibiyotik ilacını çocuğa zorla içirdik.

7. “ ‘Kızımı bir daha göremeyecek miyim?’diye sızlandı yaşlı kadın.” cümlesindeki altı çizili fiille yapı bakımından özdeş fiil aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Bu fırsatı nasıl kaçırırım ben?
B) Sınavdan iyi not alınca biraz ümitlendi.
C) Sen geçebilirsin anadan, yardan, serden.
D) Senin de destanını okuyalım ezberden.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem basit hem birleşik fiil kullanılmıştır?
A) Çalışmama yardım etmezsen imtihanı nasıl kazanırım?
B) Telefonumu açmadığı için ona bozuldum.
C) Arabayı alıp nereye kayboldun?
D) Böyle konuşup benim sinirimi zıplatma.

9. “Bir insan bu kadar bekletilir mi yahu?” cümlesindeki fiille aynı yapıdaki fiil aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Cesur’u saat üçe doğru ameliyat ettiler.
B) Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor.
C) Arkadaşınızı hangi hastaneye yatırmışlar?
D) Kravatınızı ne zaman taktınız?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yaklaşma bildiren bir birleşik fiil vardır?
A) Yaylaya varmaya yarım saatten az zaman kaldı.
B) Neredeyse damdan düşecekti ustalardan biri.
C) Biraz dinlenirsen kendine gelirsin.
D) Kayalıklarda yürürken düşeyazdım.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla basit fiil vardır?
A) Arkadaşlarıyla saatlerce mesajlaştı, konuştu.
B) Siz durun, ben geleceğim.
C) Komşu kızı doktor olmuş da bizi muayene ediyor.
D) Bugün aile ormanına gittim, kabristanı ziyaret ettim.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca kaynaşmış birleşik fiil vardır?
A) İtfaiyeci olmak için elli bin kişi başvurdu.
B) Hasan, arabasını uçuruma sürmüş.
C) Senin bu hallerin beni hasta ediyor.
D) Cesaretimi ispat etmek için yaptım bütün bunları.

13. “Bunu bana inandıramazsınız.” Cümlesindeki fiil aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeterlilik birleşik fiili
B) Tezlik birleşik fiili
C) Sürerlilik birleşik fiili
D) Yaklaşma birleşik fiili

14. Aşağıdakilerden hangisinde tezlik birleşik fiili kullanılmıştır?
A) Lütfen hemen arabadaki paketleri alır mısın?
B) Bu tabloyu zihnimde canlandıramıyorum.
C) Misafirler on dakika içinde kalkıverdiler.
D) Cahide bir gün serserinin birine gönül verir.

15. Aşağıdakilerden hangisinde deyimleşmiş birleşik fiil yoktur?
A) Bundan sonra babanın söylediklerini kulak ardı etmemelisin.
B) Yıllardır sakladığım gerçekleri açıklayacağım.
C) Yeni işinde yükselebilmek için dokuz doğurdu.
D) Yeni hoca derste bize açtırmıyor.

16. “Patron sonunda bana patladı.” Cümlesindeki fiilin yapısına göre özdeşi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Dün baktığımız ev kiralanmış.
B) Kadınlar hayatlarını kurtaran erkeklere aşık olurlarmış.
C) Bu adamlar şimdi de Korhan’ı takip ediyorlarmış.
D) Telefonun alarmını niye kurmadınız?

17. “Sizin oyununuzu bozacağım.” Cümlesindeki fiille yapı bakımından özdeş fiil aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Burada ben varken kimseye haksızlık edemezsiniz.
B) Çocukları öcülerle korkutuyorlar.
C) İkram olunan yemişi bile kimse almaya cesaret edememiş.
D) Gelecek haftaya kadar dediklerimi yapmazsanız samanlıklarınızı yakarım.

18. “ol-” fiili aşağıdakilerden hangisinde yardımcı eylemle oluşturulan birleşik birleşik fiil oluşturmamıştır?
A) Yaylada kirazlar temmuz ortasında olur.
B) Şınav ve mekik çekme konusunda arkadaşınıza yardımcı olunuz.
C) On yedi yaşındaki genç kız okuldan gelirken kaybomuş.
D) Yirmi yaşında avukat olmuştu İhsan.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sürerlik birleşik fiili vardır?
A) Her konuda bize akıl verir.
B) Siz gidedurun, biz ardınızdan geliriz.
C) Derslerime çalışırken bana yardım etti.
D) Bence bu oyunu ancak ikimiz çözebiliriz.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla birleşik fiil vardır?
A) Kabul edin, zorluklarla mücadeleden vazgeçtiniz.
B) Tehlikenin geldiğini çok ötelerden hissetmişti.
C) Aşk olsun sana, neden bize uğramadın?
D) On gün mücadeleden sonra düşmanlar teslim oldular.

Cevaplar:  1-A, 2-B, 3-A, 4-D, 5-B, 6-B, 7-C, 8-A, 9-C, 10-D, 11-B, 12-A, 13-A, 14-C, 15-B, 16-A, 17-D, 18-A, 19-B,   20-A

Yapılarına Göre Fiiller Test 1 (7.Sınıf Türkçe)’i indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız

Yapılarına Göre Fiiller Test 1 (7.Sınıf Türkçe)

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

4 yorumlar

Yorum yap