Testler

Zarflar Test 4 (7.Sınıf Türkçe)

ZARFLAR TEST 4 (7.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf yoktur?
A) Çocuklar bahçede toplandı.
B) Kaleci topa hızla atıldı.
C) Yavaşça annesine sokuldu.
D) Kardeşim durmadan söyleniyordu.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf yoktur?
A) Bu adaya göçmen kuşlar uğrar.
B) Bu kuşlar cıvıl cıvıl öter.
C) Küme küme bir ağaçtan ötekine uçar.
D) Onları görünce herkes mutlu olur.

3. Aşağıya inerken gözünün ucuyla bize bakıyordu.
Yukarıdaki cümlede geçen zarflar sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?
A) Zaman zarfı-durum zarfı
B) Miktar zarfı-durum zarfı
C) Yer yön zarfı-zaman zarfı
D) Zaman zarfı-miktar zarfı

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirilmiş sözcük zarf görevinde kullanılmamıştır?
A) Çocuğun rengi korkudan sapsarı oldu.
B) Tarihî bina yıllar geçse de sapasağlam duruyor.
C) Anneannem bu yaşına kadar tertemiz bir hayat yaşamış.
D) Bu zavallı insanlar birbirlerine sımsıkı bağlanmışlar.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme zarf görevindedir?
A) Derse yetişmek için hızlı hızlı yürüyordu.
B) Evin önünde yaşlı yaşlı insanlar oturuyordu.
C) Bahçeden renkli renkli çiçekler topladı.
D) İzleyecek doğru düzgün bir film bulamadı.

6. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Sular gürül gürül akıyor.
B) Araba ışıl ışıl parlıyor.
C) Erzurum’un uçsuz bucaksız yaylaları var.
D) Aralarında fısıl fısıl konuşuyorlardı.

7. “Araba … gidiyor.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse zarf olmaz?
A) zorlukla
B) yavaş
C) aşağıya
D) hızlı

8. Açsam rüzgara kendimi
    Dolaşsam ben de deniz deniz
    Ve bir sabah vakti kimsesiz
    Bir limanda bulsam kendimi
Yukarıdaki dörtlükte kaç çeşit zarf kullanılmıştır?
A) 1     B) 2      C) 3       D) 4

9. Bazen kurşun gibi ağırlaşırdı hava
    Yanımızdan şırıl şırıl akardı su
    Ah ne güzeldi sere serpe
    Çimenler üstünde yaz uykusu
Dizelerdeki altı çizili ifadelerden hangisi zarf görevinde kullanılmamıştır?
A) 1     B) 2      C) 3      D)4

10. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi zarf görevinde kullanılmamıştır?
A) Neredeyse onunla boğaz boğaza dövüşecektik.
B) Bu konuyu onunla yüz yüze görüşmeliydim.
C) O gün tabak tabak yemek yedik.
D) Hoca bir gün paldır küldür merdivenlerden yuvarlanır.

11. Zarfın mutlaka fiilden önce gelmesi şart değildir. Zarfla fiil arasına başka sözcükler de girebilir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?
A) Okuldan diplomayı zar zor alabilmiş.
B) Onu ben de beğenerek okudum.
C) Bu kitabı hemen bitirmeliyim.
D) Gülerek annesine ve bize baktı.

12. Aşağıdaki altı çizili deyimlerden hangisi zarf göreviyle kullanılmıştır?
A) O, ince eleyip sık dokuyan bir insandır.
B) Adam, bütün çocuklara kol kanat geriyordu.
C) Babam okuldan kaçtığımı duyunca küplere bindi.
D) Ödevini bitirmek için canla başla çalıştı.

13. Çok yazma az yaz.
       Ama her kelimenle 
      Yürek madenini 
      Pek derin kaz.
Yukarıdaki dizelerde kaç tane zarf vardır?
A) 2     B) 3     C) 4      D) 5

14. 1.Kolileri yukarıya çıkardılar.
       2.Çamura batan araba geriye dönüyor.
       3.Yarın saat onda görüşeceğiz.
       4.Araba sokağın başında sola döndü.
       5.Gençliğinde gece gündüz çalışırdı.
Zarflar çekim eki almaz, fakat bazı sözcükler çekim eklerini alarak zarf görevinde kullanılabilir.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde bu kuralın bir örneği vardır?
A) 1 ve 2
B) 3 ve 5
C) 4 ve 5
D) 3 ve 4

15. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Başından geçenleri sakin sakin anlattı.
B) Öğretmenimiz dün çok yorgun görünüyordu.
C) Deniz masmavi görünür buralarda.
D) Lezzetli yemeği afiyetle yedi.

16. İçimde damla damla bir korku birikiyor;
Sanıyorum, her sokak başını kesmiş devler…
Üstüme camlarını, hep simsiyah, dikiyor;
Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler.
Yukarıdaki dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Birinci dizede ikileme zarf göreviyle kullanılmıştır.
B) İkinci dizede belgisiz zarf vardır.
C) Üçüncü dizede durum zarfı vardır.
D) Dördünce dizede zarf yoktur.

CEVAPLAR: 1.A, 2.A, 3.A, 4.C, 5.A, 6.C, 7.C, 8.B, 9.D, 10.C, 11.D, 12.D, 13.C, 14.B, 15.D, 16.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap