Ders Notları

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI

Diller, ses sistemi, yapısı, ortak kelimeler ve söz dizimi bakımından bazı yakınlıklar ve benzerlikler gösterir. Diller arasındaki bu yakınlık ve benzerliğe dil aileleleri (dil akrabalığı) adı verilir.

Yeryüzündeki diller yapı ve köken olmak üzere iki bakımdan incelenir:

A. Yapı Bakımından Dünya Dilleri

1. Tek heceli diller:

* Bu dillerdeki sözcüklerde çekim eki yoktur.

* Sözcükler ek almadan değişime uğramadan kalmaktadır.   

* Cümle içerisinde sözcükler, bulundukları yere ve başka sözcüklerle yan yana gelme durumuna göre anlam kazanır.

* Çince, Tibetçe, Afrika dilleri, Endonezya dilleri, Himalaya dilleri, Bask dili, Cava dili

2. Eklemeli (Bitişken) Diller:

* Bu dillerde bir veya daha çok heceli köklere yapım ve çekim ekleri eklenir.

* Köke getirilen yapım ekleri ile yeni sözcükler, yeni kavramlar türetilir.

* Türkçe, Macarca, Moğolca, Japonca, Korece, Fince, Mançuca, Tunguzca, Samoyetçe

3. Çekimli (Bükümlü) Diller:

* Büküm, sözcüğün çekimi sırasında kökün özellikle kökteki ünlünün değişmesidir.

* Çekim sırasında görülen değişikliklerle yeni sözcükler ve kavramlar ortaya çıkar.

* Hint- Avrupa dilleri (Almanca, Farsca, Fransızca, Hintçe, Rusça …) ile Arapça, İbranice, Habeşçe çekimli dil grubuna girer.

B. Köken Bakımından Dünya Dilleri

1. Hint – Avrupa Dilleri Ailesi

a. Asya Kolu: Hint-İran dilleridir. Hint dillerinden Hintçe, Urduca ve İran dillerinden Farsça, Peştuca, Tacikçe bu grupta yer alır.

b. Avrupa kolu:

* Germen (Cermen) Dilleri: Almanca, İngilizce, Felemekçe (Hollanda’da ve Belçika’nın bir kısmında kullanılan dil).

* Lati Dilleri: Latince, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Romence, Yunanca, Arnavutça

* Slav Dilleri: Rusça, Sırpça, Lehçe, Çekçe, Bulgarca, Hırvatça

2. Hami-Sami Dilleri Ailesi: Arapça, İbranice, Habeşçe

3. Bantu Dilleri Ailesi: Afrika Dilleri

4. Çin Dilleri Ailesi: Çince ve Tibetçe

5. Ural- Altay Dilleri Ailesi:

a. Ural Kolu: Fince, Macarca,Estonca

b. Altay Kolu: Türkçe, Moğolca, Mançuca, Tunguzca, Japonca, Korece

“ Türkçe dünya dilleri arasında yapı bakımından sondan eklemeli dil grubuna girer. Köken bakımından ise Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna bağlıdır. “

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap