Editörün SeçtikleriŞiir İncelemeleri

Edebi Şahsiyetler

Roman Yorum Özet

Kitap Tanıtım

Son Yazılar

Edebi Akımlar Test 2

EDEBİYAT AKIMLARI TEST 2 1…., kendinden önceki akım olan …’in güzellik, uyumluluk, dengelilik, akılcılık ve idealleştirme gibi özelliklerine bir başkaldırı niteliğindedir. Bu akım, doğduğu çağın...

Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye Test 2

1. Aşağıdakilerden hangisinde verilen bilgi, yay ayraç içinde verilen yazarla eşleşmemektedir? A)Altın Babası, Bir Kış Gecesi, Çingene Kavgası, Eşkıya Güzeli, Gonce’nin İntiharı ve Sandalım...

Sözcükte Anlam Etkinlikleri 7 (8.Sınıf Türkçe)

1.ETKİNLİK: Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. 1. Herhangi bir bilim, sanat veya meslekle ilgili o alana ait kelimelere . . . anlamlı kelimelerdir. 2. Beş duyumuzla...

Edebiyat Akımları Test 1

EDEBİ AKIMLAR TEST 1 1.Özellikle şiir, tiyatro ve romanda görülen bu akım, klasisizime tepki olarak ortaya çıkmış ve klasisizmin bütün kural ve şekillerini kırmıştır. Eserde duygu, hayal ve tutkular...

Deyimler Etkinliği 1(6.Sınıf Türkçe)

♥ açık kapı bırakmak ♥ aba altından değnek göstermek ♥ can pazarı ♥denizde çıkmış balığa dönmek ♥ekmeğini taştan çıkarmak ♥ gafil avlanmak ♥ecel teri dökmek ♥dal budak salmak ♥gözleri dolmak ♥hevesi...

YAZI TÜRLERİ TEST 1

Bu testteki sorular öğretici metinlerle ilgili olarak hazırlanmıştır. YAZI TÜRLERİ TEST 1 1.Anı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A)Anlatıcı, olayları yaşayan ya da...

Fiilimsiler Test 4 (8.Sınıf Türkçe)

FİİLİMSİLER TEST 4 (8.SINIF TÜRKÇE) Çekimli fiil Fiilimsi 1 Katarak Çalıştı 2 Gelsin Fırlayarak 3 Konuşacağız Coşmak 4 Gideyim Dökülen 1. Aylin, çekimli fiiller ve fiilimsilerden oluşan bir tablo...