Editörün SeçtikleriŞiir İncelemeleri

Edebi Şahsiyetler

Roman Yorum Özet

Kitap Tanıtım

Son Yazılar

Garip Önsözü

Şiir, yani söz söyleme san’atı, geçmiş asırlar içinde birçok değişikliklere uğramış; en sonunda da, bugünkü noktaya gelmiş. Bu noktadaki şiirin doğru dürüst konuşmadan bir hayli farklı olduğunu...

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri Test 1

1.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminde varlığını sürdüren edebî topluluklardan değildir? A) Beş Hececiler B) Yedi Meşaleciler C) Maviciler D) Garip Akımı E) İkinci Yeni 2.Aşağıdakilerden...

5 Adımda Çalışma Coşkusu Kazanmak

Çalışma coşkusu kazanmak ve bu coşkuyu korumak herkes için çok önemli. Öğrenciler ders çalışmak için, girişimciler işlerini büyütmek ve geliştirmek için çalışma coşkusuna ihtiyaç duyar. Aslında tüm...

Cümlenin Ögeleri Test 16 (8.Sınıf Türkçe)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir söz öbeğinden oluşmamıştır? A) Mutlulukta süreç yönetimini doğru yapabilmek önemlidir. B) Mutluluk, amansız yaşamak, canının her istediğini yapmak...

Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye Test 4

1.Nezihe Meriç’in öyküleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ağırlıklı olarak üzerinde durduğu konu, erkeğin egemen olduğu bir toplum düzeninde öğrenim görmüş ya da...

Şiir Bilgisi Test 1

ŞİİR BİLGİSİ TEST 1 1.Aşağıdakilerden hangisinde redif kullanılmamıştır? A) Kardır yağan üstümüze geceden      Yağmurlu, karanlık bir düşünceden B) Ormanın uğultusuyla birlikte      Ve dört nala...

Cümlenin Ögeleri Test 3 (8.Sınıf Türkçe)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem söz öbeğinden oluşmaktadır? A)Ahmet Bey şimdi çayını yudumluyor. B)O insanlarla görüşme diye seni daha kaç kere uyaracağım? C) Selçuk yıllardır bizim arazinin...

Fiilimsilerle ile İlgili Etkinlikler 1

1.ETKİNLİK Aşağıdaki cümlelerde geçen isim fiilleri karşısındaki noktalı yerlere yazınız. Eğer bir kadın yürekten ağlıyorsa, ağlatan onun yüreğine ulaşmış demektir. (……………….) Ama bilir misiniz...