Editörün SeçtikleriŞiir İncelemeleri

Edebi Şahsiyetler

Roman Yorum Özet

Kitap Tanıtım

Son Yazılar

12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2. ÜNİTE ÖZETİ

1960 SONRASI HİKÂYE ♥ 1960’lı yıllarda sosyal ve siyasi gelişmelere bağlı olarak Türk hikâyeciliğinde farklı eğilimler ortaya çıkar, hikâye türünde eser veren yazar sayısı artar, ele alınan temalar...

METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI Metinler anlatım türlerine, kullanılan dilin işlevine, yazılış amaçlarına, gerçeklikle ilişkilerine göre gruplandırılabilir. Buna göre metinler genel olarak öğretici...

11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2. ÜNİTE ÖZETİ

CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE HİKÂYE (1923-1940): * Modern hikâyeciliğin ilk ürünleri, Tanzimat’tan itibaren verilmiştir. * Millî Edebiyat Dönemi’nde Ömer Seyfettin ile hız kazanan Türk hikâyeciliği;...

10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2. ÜNİTE ÖZETİ

DEDE KORKUT HİKÂYELERİ ♠ Dede Korkut hikâyeleri, destan döneminden halk hikâyeciliği dönemine geçişin ilk örneği kabul edilir. ♠ 12 hikâyeyi içine alır. ♠ Eserin asıl adı Kitâb–ı Dedem Korkud Alâ...

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2. ÜNİTE ÖZETİ

Hikâye (Öykü) ♥Yaşanmış veya tasarlanmış bir olay ya da durumu kişi, yer ve zamana bağlı olarak anlatan, okuyucuda heyecan ve zevk uyandırmayı amaçlayan kısa yazılardır. ♥ Hikâyede, olayın geçtiği...