Editörün SeçtikleriŞiir İncelemeleri

Edebi Şahsiyetler

Roman Yorum Özet

Kitap Tanıtım

Son Yazılar

Telaffuz (Söyleyiş) Test 1

TELAFFUZ (SÖYLEYİŞ) TEST 1 1.Aşağıdaki dizelerin hangisinde “ulama”ya bir örnek yoktur? A) Zemheride gül ister benden. B) Yâr deyince kalem elden düşüyor. C) Tırtıl iki dış bulsa eğer...

Paragraf Testi 5 (7.Sınıf Türkçe)

1.Sanatçı, eserlerinde kişilerin portrelerini tam olarak vermez. Onlardaki bazı çarpıcı yönlere değinir. Bu değinme de çoğunlukla parça parçadır. Anlatır anlatır da gene kişisiyle ilgili bir iki söz...

Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Test 2

TÜRK DİLİNİN TARİHİ GELİŞİMİ TEST 2 Acep şu yerde varm’ola Şöyle garip bencileyin Bağrı başlı gözü yaşlı Şöyle garip bencileyin (Yunus Emre) 1. Bu dizeler Türkçenin hangi döneminde oluşturulmuş...

Ses Bilgisi Test 9

SES BİLGİSİ TEST 9 1.Türkçede iki heceli olup ikincisinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunan bazı sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Aşağıdaki cümlelerin...

Cümlenin Ögeleri Etkinlikleri 21

1.Aşağıdaki cümlelerde yüklemlerin altını çiziniz. *Kötümser bireyin kendiliğinden iyiyi bulma imkânı yoktur. *Hayat, bir bakıma ruh hâli değişimlerinden ibaret bir süreçtir. *Yaşananlara, maruz...

Cümlede Anlam Test 7 (6.Sınıf Türkçe)

Cümlede Anlam Test 7 (6.Sınıf Türkçe) 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme anlamı vardır? A) Çocuklar bahçede oynuyor. B) Kardeşi, sınavı kazanmış. C) Bu yeni elbise seni açmış. D) Saksıları...

EKPSS LİSANS TÜRKÇE DENEME SINAVI 20

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde güzel adlandırma yapılmıştır? A) Sanatın, insan hayatını değiştirecek gücüne inanmayanlar var aramızda. B) O, tüm şiirlerini sanat endişesiyle kaleme almıştır. C)...

Dil ve Kültür Test 2

DİL VE KÜLTÜR TEST 2 1.Bir dilin tarih içerisinde bilinmeyen bir dönemde kendinden ayrılmış olan ve büyük farklılıklar gösteren kolllarına . . . denir. Başka bir deyişle bir dilin değişik ülkelerde...