İletişim Sayfası

Diğer İletişim Bilgilerimiz :
Telefon : 05418632305 – sms veya watsappdan mesaj atınız.
Mail : edebiyatsultani[at]gmail.com

6 yorumlar

 • Merhaba, ben öncelikli olarak kitap hakkında konuşmak istediklerim şöyle:
  Sizce kimya hatun eserinde gerçekler ne kadar gerçek?
  Kimya Hatun eserindeki kaynaklar nelerdir?
  Kimya Hatun eserinde tanıtılan kahramanlar ( Mevlana ve Tebrizi ) karakter analizleri doğru mu?
  Kimya Hatun eserindeki kahramanların gerçeklik paya ne kadardır, çeşitli kaynaklarda Kimya Hatunun aslında Mevlan anın üvey kızı değilde yanına aldığı ve onu yetiştirdiği bir kimsesiz mi?
  Tebrizliye gerçekten de gönül rızasıyla mı evlendi?
  Kimya Hatunu gerçekte nasıl öldü yada kim öldürdü?
  Bu kitaba ne kadar güvene bilir yada aydınlanmak için önerdiğiniz bir kaynak var mı ( ben sizden duymayı tercih ederim) ?
  Kimya Hatun, Mevlana’nın oğlu Alaaddin’le gerçekten aşk yaşadı mı?

  Bu kadar sorumu mazur görün ki ben çok okuyan birisi değildim son bir sendir kitapların arasında kayboldum hayatım boyunca neden bu alışkanlığı daha önce edinmedim diye kendime kızıyorum dönüşünüz yada bir telefonunu bekliyorum uzun uzun sohbet etmek isterim
  Adım Erbil , Hakkariliyim 21 yaşındayım

  • * Kimya Hatun eserlerinde gerçekler ne kadar gerçek? Tek bir kitapla gerçekler ölçülemez özellikle de aynı konu hakkında ne kadar eser varsa piyasada hepsi okunmalı ondan sonra sonuca varılmalı.
   * Kitapta tanıtılan kahramanların karakter analizleri doğru mu? Bence yanlış. Nitekim Mevlana ve Şems Allah yolunda olan müritlerken bu kitapta ilişkileri saptırılmış.
   * Kahramanların gerçeklik payı ne kadardır, çeşitli kaynaklarda Kimya Hatun aslında Mevlana’nın üvey kızı değil de yanına aldığı ve onu yetiştirdiği bir kimsesiz mi? Elif Şafak’ın kitabında yanına verilen kimsesiz biri olarak anlatılıyor Kimya Hatun. Saide Kuds ise Mevlana’nın üvey kızı olduğunu öne sürüyor. Açıkçası Kimya Hatun babası olmadığı için kaynaklarda kimsesiz sayılmış olabilir. Ama her ne olursa olsun Elif Şafak’ın sözlerine ayrı bir itibar ederim.
   * Tebrizli’yle gerçekten de gönül rızasıyla mı evlendi? Elbette ki gönül rızasıyla evlenmedi, evlendirildi. Mevlana’nın sözünün üzerine söz söyleyemediği için rıza göstermek zorunda kaldı aralarındaki uçurum yaş farkına rağmen.
   * Kimya Hatun gerçekte nasıl öldü? Çoğu kaynaklarda aşk acısından öldüğü yazıyor.
   * Bu kitaba ne kadar güvenilir ya da başka kaynak gösterilebilir mi? Bu kitaba elbette ki güvenilir; çünkü hiçbir yazar biyografik bir eseri araştırmadan yazmaz. Nitekim ben Sinan Yağmur’un Kimya Hatun kitabını da okumuştum. Verilen bilgiler aşağı yukarı aynıdır sadece yazarların olayları kurguladıkları bakış açıları farklıdır.
   * Kimya Hatun, Mevlana’nın oğluna gerçekten aşık mıydı? Uzaktan uzağa da olsa aralarında bir çekim olduğunu kitapta okuyoruz

 • Bu zamana kadar rastladığım en kapsamlı ve en güzel site. Çok teşekkür ederim. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.

 • merhaba acaba bu şiiri de inceleyebilir misiniz?
  Zâhidler o la’l-i lebi kim nâr görürler
  Rûşen-nazarân şu’le-i dîdâr görürler

  Hâbîde nigehler ne bilir cezbe-i hüsnü
  A’mâ gibi mir’âta bakup târ görürler

  Hatt safha-i Kur’ân idiğin münkir olanlar
  Kur’ân-ı dahı safha-i inkâr görürler

  Her sûreti hak sanma ki erbâb-ı felâket
  Rü’yâda nice devlet-i bîdâr görürler

  Uryân ten-i irfân bir âlây nakş-ı heyûlâ
  Dildâra bakıp cübbe vü destâr görürler

  Bundan bilinir fart-ı mahabbetdeki nisbet
  Âşıklar anın hîşini ağyâr görürler

  Tûl-ı emele beste olan medd-i nigâhı
  Âgâh-dilân rişte-i zünnâr görürler

  Gâlib suhan-ı aşkda tahkîk arayanlar
  Bu nüshayı tekrâr-be-tekrâr görürler

  Nefh eyleyicek sûra Sirâfil-i kıyâmet
  Ol dem ne imiş Hazret-i Hunkârı görürler

Yorum yap