YazarSüleyman Kara

Testler

Sözcük Türleri Test 9

SÖZCÜK TÜRLERİ TEST 9 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük türü bakımından...