Dil bilgisi Ders Notları

Anlatıcı ve Bakış Açısı

Anlatım Bozuklukları

Anlatım Türleri

Bağlaçlar

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Cümle Anlamı

Cümle Çeşitleri

Cümlenin Ögeleri

Dillerin Sınıflandırılması

Edatlar (İlgeçler)

Ekler

Fiilimsiler (Eylemsiler)

Fiiller (Eylemler)

Fiilde Çatı

Fiilimsiler

İletişim, Dil ve Kültür

İsimler (Adlar)

İsim Tamlamaları

Kelime Grupları

Noktalama İşaretleri

Paragraf

Paragraf Çeşitleri

Ses Bilgisi

Sıfatlar (Önadlar)

Sözcükte Anlam

Sözcük Yapısı

Sunum

Türk Dilinin Tarihi Gelişimi

Yazım Kuralları

Zamirler (Adıllar)

Zarflar (Belirteçler)

 Konferans

Tartışma ve Türleri

Yorum yap