Türk Edebiyatı Ders Notları

Anlatmaya Bağlı Edebi Metinlerde Anlatım Teknikleri

Atabetü’l Hakâyık 

Batı Edebiyatından Alınan Nazım Şekilleri

Büyülü Gerçekçilik Nedir?

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Roman ve Hikaye

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Şiir

Cumhuriyet Döneminde Tiyatro

1923-1950 Yıllarında Cumhuriyet Tiyatrosu 

1950 Sonrası Türk Tiyatrosu

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Ders Notları

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Özet

Cumhuriyet Döneminde Edebiyat Dergileri

Cumhuriyet Dönemi’nde Modernizm ve Postmodernizmi Esas Alan Eserler

1980 Sonrası Türk Şiiri

Destan, Özellikleri, Tarihi Gelişimi

Divan Edebiyatında Nesir

Divan Edebiyatı Terimleri

Divan Şiiri

Divan Şiirinde Akımlar/Anlayışlar

Divan Şairleri

Divanü Lügati’t Türk

Edebiyat, Edebiyat-Tarih İlişkisi, Edebiyat Tarihi

Fabl, Özellikleri, Tarihi Gelişimi

Geleneksel Türk Tiyatrosu

Geçiş Dönemi Eserleri

Göstermeye Bağlı Edebi Metinler

Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Halk Şiiri

Halk Şairleri

Harname

Hikaye, Özellikleri, Türleri

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

11. ve 12.Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü

Masal, Türleri, Özellikleri

Metinlerin Sınıflandırılması

Mesnevi, Türleri, Tarihi Gelişimi

Milli Edebiyat Dönemi

Milli Edebiyat Sanatçıları

Modernizm Akımı ve Tutunamayanlar

Modernist Romanlarda Anlatım Teknikleri ve Tutunamayanlar

Roman, Özellikleri, Türleri

Yazılı Edebiyat Dönemi

Türkü Nazım Şeklinin Özellikleri

Türk Edebiyatında İlkler

Divan-ı Lügat’it Türk

Tasavvuf nedir?

Türk ve Dünya Destanları Tablosu

Oğuz Türkçesinin Anadoludaki İlk Eserleri

Roman, Özellikleri, Türleri

Tanzimat Edebiyatı

Tanzimat Yazarları Özet

Tiyatro ve Çeşitleri

Tiyatro Terimleri

Türk ve Dünya Edebiyatında İlkler

Türk Destanlarının Özeti

Türk Şiirinde Nazım Şekilleri

18.Yüzyıl Türk Edebiyatı

Söz Sanatları

Servet-i Fünun Edebiyatı

Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Şiiri ile Milli Edebiyat Şiirinin Karşılaştırılması

Servet-i Fünun Dönemi Sanatçıları-Özet

Mensur Şiir

Fecr-i Ati Edebiyatı

Batı Edebiyatı Özet

Öğretici Metinler: Mektup, Günlük, Anı, Biyografi, Gezi Yazısı, Sohbet, Fıkra, Haber Yazısı, Eleştiri, Deneme, Makale, Röportaj, Mülakat, Söylev

Yorum yap