Ders Notları

KONFERANS

KONFERANS

Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat gibi konularda bilgi vermeye ve açıklamalı anlatıma dayalı konuşmaya konferans denir.

Konferans sözlü anlatım türlerindendir.

Tek kişi tarafından gerçekleştirilir.

Dinleyiciler konuşmaya dahil olmaz. Ancak konuşmanın sonunda soru sorabilir.

Bir başkan bulunur. Başkan, konu ve konuşmacı hakkında bilgi verir.

Konferans verilecek topluluğun seviyesi hesaplanarak konuşma ona göre şekillendirilmelidir.

Konferansın amacı yalnızca bilgilendirmektir. Bu sebeple olabildiğince açık ve anlaşılır bir anlatım tercih edilmelidir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap