Ders Notları

Türkü Nedir? Özellikleri Nelerdir?

 •          Türkü, kendine özgü bir ezgi ile söylenen Anonim Halk edebiyatı nazım şeklidir.
 •          Türküler şekil bakımından belli bir kalıba bağlı değildir.
 •          Dize sayıları ve hece sayıları türküden türküye değişmektedir.
 •          Türküler genellikle hece ölçüsünün 7,8 ve 11’li kalıplarıyla söylenir.
 •          Belli bir nazım birimi yoktur.
 •          İki, üç, dört ve beşer mısralık bentlerden meydana gelebilir.
 •          Bir türkü iki bölümden oluşur: Bent ve kavuştak (bağlama). Bent, türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bölümdür. Kavuştak ise her bendin sonunda tekrarlanan nakarat bölümüdür.
 •          Bentler ve bağlama bölümleri kendi içlerinde uyaklanır.
 •          Kavuştak, türkünün ahengini artırır ve bentler arasında konu bütünlüğü sağlar.
 •          Türküler anonimdir.
 •          Türkülerde daha çok aşk, sevgi, ayrılık, gurbet ve tabiat güzellikleri gibi konular işlenmiştir.
 •          Türküler konularına, ezgilerine ve yapılarına göre üçe ayrılır.
Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap