Genel Yaşam

BAŞARISIZLIK NEDENLERİ

 

Başarının nedenleri olduğu gibi başarısızlığın da çeşitli nedenleri vardır. Biz bu yazımızda başarısızlık nedenlerinden değiştirilme imkanı bulunan yani tutum ve davranış değiştirerek hayatımıza artı değer katacak nedenlerden bahsetmek istiyoruz.  Yoksa şu an itibariyle yaşantımıza ve bakış açımıza katkısı olmayacak olan genetik sebepler gibi sebeplerden bahsetmeyi düşünmüyoruz. Gözden geçirmemizde fayda bulunan başarısızlık nedenleri;

 • İyi belirlenmemiş amaç eksikliği: Geleceğimizle ilgili belirgin bir amacımız yoksa çalışmalarımıza tam motive olamayız ve başarısız oluruz.
 • Şiddetli bir hırs: Amaçlarımıza ulaşmada çok şiddetli bir hırs geliştiremezsek başarısızlık kaçınılmaz olur.
 • Eğitim seviyesi: Başarılı olacak seviyede kendimizi geliştiremezsek başarısızlık doğal bir sonuç olarak karşımıza çıkar.
 • Erteleme hastalığı: Erteleme konusunda olumlu davranışları geliştiremezsek başarısızlığı bekleyebiliriz.
 • Olumsuz kişilik: Olaylara olumsuz bir bakış açısı ve karamsar bir kişilik başarısızlık sebeplerindendir.
 • Korkularımız: Kontrol edemediğimiz yersiz korkularımız başarısızlık nedenlerinden biridir.
 • Önyargı sahibi olmak: Çeşitli konularda ön yargı sahibi olmak olaylara karşı objektif bakış açılarını engeller ve başarısızlık mukadder olur.

 • Motivasyon eksikliği: Çalıştığımız konularda gerekli çabayı göstermemek ve tam motive olamamak başarısızlık nedenlerinden biridir.
 • Düzensiz ve gereksiz harcama: Maddi kaynaklarımızı gerektiği gibi kullanamamak da başarısızlık doğurur.
 • Hoşgörüsüzlük: İnsanlara kendi konumunda saygı göstermek iletişimi artırır, hoşgörüsüzlük başarısızlık nedenlerindendir.
 • İşbirliği yapamama: Başarının temel taşlarından birisi de insanlarla eşgüdümlü çalışmaktır. İşbirliği yapamayan insanlar başarısızlık yaşarlar.
 • Kendini beğenme ve kibir: Başarı için özgüven gerekli bir kavram olsa da; başkalarını küçümseyecek ve kibirlenme seviyesine ulaşan özgüven iletişimi zorlaştırır ve başarısızlık doğurur.
 • Ekonomik yetersizlikler: Başarısızlık nedenlerinden birisi de ekonomik yetersizliklerdir. Yani parasızlık girişimciliğin önündeki en önemli engellerden birisidir.
Yazdır

Yazar hakkında

Fatih Pınar

Yorum yap