Genel

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Proje Konuları

9. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ PROJE GÖREVİ KONULARI:
1.Edebiyatın sanatla ve bilim dallarıyla ilişkisi (Edebiyat ve Sanat- Edebiyat ve Bilim)
2.İletişim nedir, iletişim araçları nelerdir, iletişimin bir toplumdaki yeri nedir?
3.Günümüz edebiyatından bir hikâyenin incelemesi veya günümüz edebiyatına uygun bir hikâye yazılması.
4. Roman incelemesi, müfredat konularında yer alan romanların incelenmesi. (Roman incelenirken ders kitaplarındaki plan doğrultusunda incelenecektir.)
5. Bir konu başlığı altında, kurallara uygun olarak bir şiir antolojisi oluşturma.
6. Atatürk’ün hayatını şiirlerle ve resimlerle anlatan bir albüm hazırlama.
4. Edebiyatımızdaki önder isimleri anlatan birPowerpoint sunusu hazırlama.
5. Türk destanlarındaki mitolojik unsurları ve gerçek yaşamın izlerini araştırma.
6. Yöremizdeki halk hikâyesi, masal, efsane, mani, türkü, ninni, tekerleme, bilmece vs. sözlü edebiyat ürünlerini derleme. Düğünlerdeki gelenek-görenekleri anlatma.
7. Okul web sitesinde edebiyat sayfası hazırlama.
8. Gazete çevresinde gelişen türleri örneklerle açıklayan bir defter tutma. (Makale, deneme, fıkra, eleştiri, sohbet, röportaj, haber yazısı)
9. Herhangi bir şair ya da yazarın biyografisini Powerpoint sunusu olarak hazırlama.
10. Seçilen beş şiiri biçim ve içerik olarak inceleme.
11. Türk masallarındaki öne çıkan motiflerden birini veya birkaçını araştırma.
12. Yöremizdeki bir halk aşığı ile röportaj yapma.
13. Edebi sanatları (söz sanatlarını) açıklama, örnek metinlerde inceleme.
14. Aşağıda belirtilen şiirlerin ritim, ahenk ve yapı unsurlarını inceleme:
Orhan Veli Kanık – İstanbul’u Dinliyorum , Cahit Sıtkı Tarancı – Otuz Beş Yaş ,Ahmet Kutsi Tecer – Nerdesin
Necip Fazıl Kısakürek – Kaldırımlar
15. Türk Halk şiiri geleneğinin örneklerle incelenmesi.16. Klasik Türk şiir geleneğinin örneklerle incelenmesi.
17. Anlatmaya ve göstermeye bağlı edebi metinleri inceleme metotlarını araştırma.
18. Seçilen bir roman veya hikâyeyi inceleme: Reşat Nuri Güntekin – Çalıkuşu , Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban ,Tarık Buğra – Küçük Ağa, Refik Halit Karay – Eskici , Ömer Seyfettin – Yalnız Efe , Sait Faik Abasıyanık – Semaver
19. Göstermeye bağlı edebi metinlerin araştırılması.
20. Beğenilen şairlerin şiirlerinden bir antoloji oluşturma.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap